DRUHÝ ROČNÍK

Poznámky z hodiny a zadané práce

DD.MM.RRRR – 1. Úvod

  • Úvodní informace – provozní řád učebny informatiky, obsah předmětu, doporučená literatura, povinné pomůcky, podmínky klasifikace
  • Ročníková práce – témata