KVARTA

Studijní materiály a zadané práce

05.09.2019 – 1. Úvod

10.09.2019 – 2. Práce s tabulkou, operace s daty

12.09.2019 – 3. Práce s tabulkou, operace s daty

16.09.2019 – 4. Práce s tabulkou, operace s daty

18.09.2019 – 5. Práce s tabulkou, operace s daty

24.09.2019 – 6. Práce s tabulkou, operace s daty

26.09.2019 – 7. Práce s tabulkou, operace s daty

01.10.2019 – 8. Práce s tabulkou, operace s daty

03.10.2019 – 9. Práce s tabulkou, operace s daty

08.10.2019 – 10. Práce s tabulkou, operace s daty

10.10.2019 – 11. Práce s tabulkou, operace s daty

15.10.2019 – 12. Editace a plnění buněk, formátování tabulky

17.10.2019 – 13. Editace a plnění buněk, formátování tabulky

22.10.2019 – 14. Editace a plnění buněk, formátování tabulky

24.10.2019 – 15. Editace a plnění buněk, formátování tabulky

31.10.2019 – 16. Editace a plnění buněk, formátování tabulky

05.11.2019 – 17. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

07.11.2019 – 18. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

12.11.2019 – 19. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

14.11.2019 – 12.35

19.11.2019 – 20. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

21.11.2019 – 21. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

26.11.2019 – 22. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

28.11.2019 – 23. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

10.12.2019 – 24. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

12.12.2019 – 25. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

19.12.2019 – 26. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

07.01.2019 – 27. Filtrování a řazení dat

09.01.2020 – 28. Filtrování a řazení dat

14.01.2020 – 29. Filtrování a řazení dat

16.01.2020 – 30. Filtrování a řazení dat

21.01.2020 – 31. Filtrování a řazení dat

23.01.2020 – 32. Struktura datových sítí a přenos dat

28.01.2020 – 33. Struktura datových sítí a přenos dat

04.02.2020 – 34. Tvorba webu

06.02.2020 – 35. Tvorba webu

18.02.2020 – 36. Tvorba webu

20.02.2020 – 37. Tvorba webu

25.02.2020 – 38. Tvorba webu

27.02.2020 – 39. Tvorba webu

03.03.2020 – 40. Tvorba webu

05.03.2020 – 41. Tvorba webu

10.03.2020 – 42. Tvorba webu

ONLINE VÝUKA – 43. Tvorba webu

ONLINE VÝUKA – 44. Tvorba webu

ONLINE VÝUKA – 45. Tvorba webu

ONLINE VÝUKA – 46. Tvorba webu

ONLINE VÝUKA – 47. Tvorba webu

ONLINE VÝUKA – 48. Tvorba webu

ONLINE VÝUKA – 49. Tvorba webu

 – 50. Tvorba webu

 – 51. Tvorba webu

 – 52. Tvorba webu

 – 53. Tvorba webu

 – 54. Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky

 – 55. Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití

  • 7.1 Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky – test
  • 7.2 Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití – prezentace (přehled)

 – 56. Práce s rastrovou grafikou

 – 57. Práce s rastrovou grafikou

 – 58. Práce s rastrovou grafikou

 – 59. Práce s rastrovou grafikou

 – 60. Práce s rastrovou grafikou

 – 61. Práce s rastrovou grafikou

 – 62. Práce s vektorovou grafikou

 – 63. Práce s vektorovou grafikou

 – 64. Práce s vektorovou grafikou

 – 65. Práce s vektorovou grafikou

 – 66. Práce s vektorovou grafikou

 – 67. Opakování

 – 68. Opakování

 – 69. Opakování