KVINTA | INFORMATIKA

Studijní kalendář

04.09.2020 | 1. Úvod

09.09.2020 | 2. Technologické inovace a druhy počítačů

11.09.2020 | 3. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení

 • 2.1 Technologické inovace a druhy počítačů – test
 • 2.2 Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení –
  prezentace (přehled, video, video – NEZkreslená věda: Jak funguje počítač?)

16.09.2020 | 4. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení

 • 2.2 Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení – test
 • 2.2 Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení – samostatná práce 01

18.09.2020 | 5. Operační systémy a jejich funkce, ovládání operačního systému a správa souborů

23.09.2020 | 6. Základní nastavení operačního systému, datové soubory

 • 3.1 Operační systémy a jejich funkce – test
 • 3.2 Ovládání operačního systému a správa souborů – test
 • 3.3 Základní nastavení operačního systému – prezentace (přehled)
 • 3.4 Datové soubory – prezentace (přehled)

25.09.2020 | 7. WWW – World Wide Web

 • 3.3 Základní nastavení operačního systému – test
 • 3.4 Datové soubory – test
 • 5.1 WWW – World Wide Web – prezentace (přehled)

30.09.2020 | 8. WWW – World Wide Web

02.10.2020 | 9. Využívání webových aplikací a sociálních sítí

07.10.2020 | 10. Elektronická komunikace

 • 5.2 Využívání webových aplikací a sociálních sítí – test
 • 5.3 Elektronická komunikace – prezentace (přehled)

09.10.2020 | 11. Elektronická komunikace

 • 5.3 Elektronická komunikace – test
 • 5.3 Elektronická komunikace – projekt 

14.10.2020 | 12. Digitální reprezentace a přenos informací

 • 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací – prezentace (přehled)
 • 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací –
  samostatná práce 01, samostatná práce 02, samostatná práce 03, samostatná práce 04 

16.10.2020 | 13. Informační zdroje a jejich kvalita

 • 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací – test
 • 1.2 Informační zdroje a jejich kvalita – prezentace (přehled)
 • 1.2 Informační zdroje a jejich kvalita – samostatná práce 01, samostatná práce 02 

21.10.2020 | 14. Etické a právní normy související s informatikou

 • 1.2 Informační zdroje a jejich kvalita – test
 • 4.3 Etické a právní normy související s informatikou – prezentace (přehled)
 • 4.3 Etické a právní normy související s informatikou –
  samostatná práce 01, samostatná práce 02 

23.10.2020 | 15. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

 • 4.3 Etické a právní normy související s informatikou – test
 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – 
  prezentace (cvičení, soubory, přehled)

| 16. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 01 
 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – samostatná práce 01

| 17. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 02
 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – samostatná práce 02

| 18. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 03
 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – samostatná práce 03

| 19. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 04
 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu – prezentace 01 (cvičení)

| 20. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 05
 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu – prezentace 02 (cvičení, soubory)

| 21. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu – prezentace 03 (cvičení, soubory)

| 22. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu – prezentace 04 (cvičení, soubory, přehled)

| 23. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu –
  samostatná práce 25, samostatná práce 26 

| 24. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu –
  samostatná práce 27, samostatná práce 28

| 25. Textový editor, struktura a formátování textu


| 26. Textový editor, struktura a formátování textu


| 27. Textový editor, struktura a formátování textu


| 28. Textový editor, struktura a formátování textu


| 29. Textový editor, struktura a formátování textu


| 30. Textový editor, struktura a formátování textu


| 31. Textový editor, struktura a formátování textu

| 32. Textový editor, struktura a formátování textu

| 33. Tvorba sdíleného obsahu

| 34. Tvorba sdíleného obsahu

18.09.2019 – 4. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení

20.09.2019 – 5. Operační systémy a jejich funkce
Ovládání operačního systému a správa souborů

25.09.2019 – 6. Základní nastavení operačního systému
Datové soubory

27.09.2019 – 7. WWW – World Wide Web

 • 3.3 Základní nastavení operačního systému – test
 • 3.4 Datové soubory – test
 • 5.1 WWW – World Wide Web – prezentace (přehled)

04.10.2019 – 8. WWW – World Wide Web

09.10.2019 – 9. Využívání webových aplikací a sociálních sítí

11.10.2019 – 10. Elektronická komunikace

 • 5.2 Využívání webových aplikací a sociálních sítí – test
 • 5.3 Elektronická komunikace – prezentace (přehled)

16.10.2019 – 11. Elektronická komunikace

23.10.2019 – 12. Digitální reprezentace a přenos informací

01.11.2019 – 13. Informační zdroje a jejich kvalita

06.11.2019 – 14. Etické a právní normy související s informatikou

08.11.2019 – 15. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

12.11.2019 – 10.10

13.11.2019 – 16. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

15.11.2019 – 17. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 02
 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – projekt

20.11.2019 – 18. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 03
 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – projekt

22.11.2019 – 19. Textový editor, struktura a formátování textu

27.11.2019 – 20. Textový editor, struktura a formátování textu

04.12.2019 – 21. Textový editor, struktura a formátování textu

06.12.2019 – 22. Textový editor, struktura a formátování textu

11.12.2019 – 23. Textový editor, struktura a formátování textu

13.12.2019 – 24. Textový editor, struktura a formátování textu

18.12.2019 – 25. Textový editor, struktura a formátování textu

08.01.2020 – 26. Textový editor, struktura a formátování textu

10.01.2020 – 27. Textový editor, struktura a formátování textu

15.01.2020 – 28. Textový editor, struktura a formátování textu

17.01.2020 – 29. Textový editor, struktura a formátování textu

22.01.2020 – 30. Textový editor, struktura a formátování textu

24.01.2020 – 31. Textový editor, struktura a formátování textu

29.01.2020 – 32. Textový editor, struktura a formátování textu

05.02.2020 – 8.10 

07.02.2020 – 33. Tvorba sdíleného obsahu

19.02.2020 – 34. Tvorba sdíleného obsahu

21.02.2020 – 35. Práce s tabulkou, operace s daty

26.02.2020 – 36. Práce s tabulkou, operace s daty

28.02.2020 – 37. Práce s tabulkou, operace s daty

ONLINE VÝUKA – 38. Práce s tabulkou, operace s daty

 – 39. Práce s tabulkou, operace s daty

 – 40. Práce s tabulkou, operace s daty

ONLINE VÝUKA – 41. Editace a plnění buněk, formátování tabulky

ONLINE VÝUKA – 42. Editace a plnění buněk, formátování tabulky

ONLINE VÝUKA – 43. Editace a plnění buněk, formátování tabulky

ONLINE VÝUKA – 44. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

ONLINE VÝUKA – 45. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

ONLINE VÝUKA – 46. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

ONLINE VÝUKA – 47. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

 – 48. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

 – 49. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů

 – 50. Filtrování a řazení dat

 – 51. Filtrování a řazení dat

 – 52. Filtrování a řazení dat

 – 53. Záznam a spuštění makra

 – 54. Záznam a spuštění makra

 – 55. Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky

 – 56. Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití

 • 7.1 Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky – test
 • 7.2 Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití – prezentace (přehled)
 • 7.2 Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití – samostatná práce 01, projekt

 – 57. Práce s rastrovou grafikou

 – 58. Práce s rastrovou grafikou

 – 59. Práce s rastrovou grafikou

 – 60. Práce s rastrovou grafikou

 – 61. Práce s vektorovou grafikou

 – 62. Práce s vektorovou grafikou

 – 63. Práce s vektorovou grafikou

 – 64. Práce s vektorovou grafikou

 – 65. 3D modelování

 • 7.4 Práce s vektorovou grafikou (Autodesk Inventor) – prezentace

 – 66. 3D modelování

 • 7.4 Práce s vektorovou grafikou (Autodesk Inventor) – samostatná práce 01

 – 67. Opakování

 – 68. Opakování