SEXTA | INFORMATIKA

Studijní kalendář

02.09.2020 | 1. Úvod

08.09.2020 | 2. Bezpečný počítač

09.09.2020 | 3. Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat

15.09.2020 | 4. Etické a právní normy související s informatikou

 • 4.2 Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat – test
 • 4.3 Etické a právní normy související s informatikou – prezentace (přehled)

16.09.2020 | 5. Ergonomie a hygiena práce s technikou, ICT pro osoby s handicapem

22.09.2020 | 6. ICT a životní prostředí, Média, reklama a technologie, Význam IT pro veřejnou sféru

23.09.2020 | 7. Prezentace

 • 4.6 ICT a životní prostředí – test
 • 4.7 Média, reklama a technologie – test
 • 4.8 Význam IT pro veřejnou sféru – test
 • 7.5 Prezentace – prezentace (cvičení)

29.09.2020 | 8. Prezentace

30.09.2020 | 9. Prezentace

06.10.2020 | 10. Prezentace

07.10.2020 | 11. Prezentace

13.10.2020 | 12. Prezentace

14.10.2020 | 13. Prezentace

20.10.2020 | 14. Prezentace

21.10.2020 | 15. Prezentace

03.11.2020 | 16. Prezentace

04.11.2020 | 17. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – prezentace (cvičení, přehled)

10.11.2020 | 18. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) –

11.11.2020 | 19. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – test
 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – samostatná práce 01

18.11.2020 | 20. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – 

24.11.2020 | 21. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – samostatná práce 02

25.11.2020 | 22. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – 

| 23. Tvorba webu

 • Ročníková práce – témata, požadavky, hodnocení

| 24. Tvorba webu

 • Ročníková práce – 

| 25. Tvorba webu

 • Ročníková práce – 

| 26. Tvorba webu

 • Ročníková práce – 

| 27. Multimédia

 • 7.7 Multimédia – prezentace (cvičení, přehled)

| 28. Multimédia

 • 7.7 Multimédia –

| 29. Multimédia

 • 7.7 Multimédia – test
 • 7.7 Multimédia – samostatná práce 01

| 30. Multimédia

 • 7.7 Multimédia – 

| 31. Multimédia

 • 7.7 Multimédia – samostatná práce 02

| 32. Multimédia

 • 7.7 Multimédia –

| 33. Multimédia

 • 7.7 Multimédia – projekt

| 34. Multimédia

 • 7.7 Multimédia –

| 35. Multimédia

 • 7.7 Multimédia –

| 36. Multimédia

 • 7.7 Multimédia –

| 37. 

| 38. 

| 39. 

| 40. 

| 41. 

| 42. 

| 43. 

| 44. 

| 45. 

| 46. 

| 47. 

| 48. 

| 49. 

| 50. 

| 51. 

| 52. 

| 53. 

| 54. 

| 55. 

| 56. 

| 57. 

| 58. 

| 59. 

| 60. 

| 61. 

| 62. 

| 63. 

| 64. 

| 65. 

| 66. 

| 67. 

– 17. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – prezentace (cvičení)

 – 18. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – prezentace (cvičení)

 – 

 – 19. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – test, přehled
 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – samostatná práce 01

 – 20. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – samostatná práce 02

 – 21. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – samostatná práce 03

– 22. Tvorba webu

 • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) – samostatná práce 04

 – 23. Tvorba webu

 – 24. Tvorba webu

 – 25. Tvorba webu

 – 26. Tvorba webu

 – 27. Multimédia

 – 28. Multimédia

 – 29. Multimédia

 – 30. Multimédia

 – 31. Multimédia

 – 32. Multimédia

 – 33. Multimédia

 – 34. Multimédia

 – 35. Multimédia

 – 36. Multimédia

 – 37. Základní pojmy z oblasti relačních databází

 – 

 • Soutěž – Wordprocessing (zadání, soubory)

 – 38. Základy SQL

 – 39. Základy SQL

 – 40. Návrh databází

 – 41. Návrh databází

 – 42. Návrh databází

 – 43. Návrh databází

 – 44. Návrh databází

 – 45. Návrh databází

 – 46. Návrh databází

 – 47. Návrh databází

 – 48. Návrh databází

 – 49. Návrh databází

 – 50. Návrh databází

 – 51. Návrh databází

 – 52. Návrh databází

 – 53. Algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu

 – 54. Algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu

 – 55. Základní programové a datové struktury

 • 9.2 Základní programové a datové struktury – prezentace

 – 56. Základní programové a datové struktury

 • 9.2 Základní programové a datové struktury – test, přehled
 • 9.2 Základní programové a datové struktury (App Inventor) –
  pracovní list (Úkol 1 – soubory)

 – 57. Základní programové a datové struktury

 • 9.2 Základní programové a datové struktury (App Inventor) –
  pracovní list (Úkol 2 – soubory)

 – 58. Základní programové a datové struktury

 – 59. Základní programové a datové struktury

 – 60. Základní programové a datové struktury

 – 61. Základní programové a datové struktury

28.05.2019 – 62. Základní programové a datové struktury

 • 9.2 Základní programové a datové struktury (App Inventor) – projekt

04.06.2019 – 63. Přehled současných způsobů tvorby programů

 • 9.3 Přehled současných způsobů tvorby programů – prezentace (cvičení)

04.06.2019 – 64. Přehled současných způsobů tvorby programů

 • 9.3 Přehled současných způsobů tvorby programů – test, přehled
 • 9.3 Přehled současných způsobů tvorby programů – samostatná práce 01

11.06.2019 – 65. Struktura datových sítí a přenos dat

 • 2.3 Struktura datových sítí a přenos dat – prezentace

11.06.2019 – 66. Struktura datových sítí a přenos dat

 • 2.3 Struktura datových sítí a přenos dat – test, přehled
 • 2.3 Struktura datových sítí a přenos dat – projekt

18.06.2019 – 67. Opakování

   – 68. Opakování

  • 7.6 Tvorba webu (HTML a CSS) –
   samostatná práce 05, samostatná práce 06, samostatná práce 07, samostatná práce 08
  • 7.6 Tvorba webu – projekt

   – 69. Opakování

   – 70. Opakování

  • 9.1 Algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu – projekt
  • 9.2 Základní programové a datové struktury – projekt 
  • 9.3 Přehled současných způsobů tvorby programů – projekt

   – 71. Opakování