TERCIE | INFORMATIKA

Studijní kalendář

1. Úvod

 • Úvodní informace – provozní řád učebny informatiky, obsah předmětu, doporučená literatura, povinné pomůcky, podmínky klasifikace (prezentace)
 • Ročníková práce – témata, požadavky, šablona, hodnocení
 • Učebna Google – pozvánka
 • Soutěž – Kraje pro bezpečný Internet (Soutěžní kvíz, Kvíz PLUS)
  Základní kolo | 15.09.2020 – 28.02.2021
 • Soutěž – Logická olympiáda (kategorie B)
  Registrace | 01.09.2020 – 30.09.2020
  Základní kolo | 08.10.2020 – 14.10.2020
  Krajské kolo | 06.11.2020
  Finále | 30.11.2020
 • Soutěž – Bobřík informatiky (Kadet)
  Národní kolo | 16.11.2020 – 20.11.2020

2. Technologické inovace a druhy počítačů

3. Etické a právní normy související s informatikou

 • 2.1 Technologické inovace a druhy počítačů – test
 • 4.3 Etické a právní normy související s informatikou – prezentace (přehled)

4. Základní programové a datové struktury

 • 4.3 Etické a právní normy související s informatikou – test
 • 9.2 Základní programové a datové struktury (Scratch) – přehled, pracovní list (Úkol 1)

5. Základní programové a datové struktury

 • 9.2 Základní programové a datové struktury (Scratch) – pracovní list (Úkol 2)

6. Základní programové a datové struktury

7. Základní programové a datové struktury

8. Základní programové a datové struktury

9. Základní programové a datové struktury

 • 9.2 Základní programové a datové struktury (Scratch) – pracovní list (Úkol 4)

10. Základní programové a datové struktury

11. Základní programové a datové struktury

12. Základní programové a datové struktury

13. Základní programové a datové struktury

14. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

15. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

16. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 01
 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – samostatná práce 01

17. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 02
 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – samostatná práce 02

18. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 03
 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu – prezentace 01 (cvičení)

19. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 04
 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu – prezentace 01 (cvičení)

20. Textový editor, struktura a formátování textu

21. Textový editor, struktura a formátování textu

22. Textový editor, struktura a formátování textu

23. Textový editor, struktura a formátování textu

24. Textový editor, struktura a formátování textu

25. Textový editor, struktura a formátování textu

26. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu –
  samostatná práce 01 (soubory), samostatná práce 02 (soubory),
  samostatná práce 03 (soubory)

27. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu – 
  samostatná práce 04, samostatná práce 05 (soubory), samostatná práce 06 (soubory)

28. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu – 
  ,
  samostatná práce 07 (soubory)

29. Textový editor, struktura a formátování textu

 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu – 
  samostatná práce 08 (soubory), samostatná práce 09 (soubory), 
  samostatná práce 10 (soubory)

30. Textový editor, struktura a formátování textu


31. Textový editor, struktura a formátování textu


32. Textový editor, struktura a formátování textu


33. Textový editor, struktura a formátování textu


34. Bezpečný počítač

35. Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat

36. WWW – World Wide Web

37. WWW – World Wide Web

38. WWW – World Wide Web

39. Využívání webových aplikací a sociálních sítí

40. Elektronická komunikace

41. Digitální reprezentace a přenos informací

42. Digitální reprezentace a přenos informací

43. Informační zdroje a jejich kvalita

44. Informační zdroje a jejich kvalita

45. Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky

46. Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití

47. Práce s vektorovou grafikou

48. Práce s vektorovou grafikou

49. Práce s vektorovou grafikou

50. Práce s vektorovou grafikou

| 51. Práce s vektorovou grafikou

| 52. Práce s vektorovou grafikou

| 53. Práce s vektorovou grafikou

| 54. Práce s vektorovou grafikou

| 55. Práce s vektorovou grafikou

| 56. Práce s vektorovou grafikou

| 57. Práce s rastrovou grafikou

| 58. Práce s rastrovou grafikou

| 59. Práce s rastrovou grafikou

| 60. Práce s rastrovou grafikou

| 61. Práce s rastrovou grafikou

| 62. Práce s rastrovou grafikou

| 63. Práce s rastrovou grafikou

| 64. Práce s rastrovou grafikou

| 65. Práce s rastrovou grafikou

| 66. Práce s rastrovou grafikou

| 67. Opakování


   – 14. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

  • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – prezentace (cvičení, soubory)

   – 15. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

  • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – prezentace (cvičení, soubory)

   – 16. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

   – 17. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

  • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 02
  • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – samostatná práce 02

   – 18. Textový editor, struktura a formátování textu

  • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů – test 03
  • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu – prezentace 01 (cvičení)

   – 19. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 20. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 

   – 21. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 22. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 23. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 24. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 25. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 26. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 27. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 28. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 29. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 30. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 31. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 32. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 33. Textový editor, struktura a formátování textu

   – 34. Bezpečný počítač

   – 35. Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat

  • 4.1 Bezpečný počítač – testpřehled
  • 4.2 Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat – prezentace

   – 36. WWW – World Wide Web

  • 4.2 Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat – testpřehled
  • 5.1 WWW – World Wide Web – prezentace

   – 37. WWW – World Wide Web

   – 38. WWW – World Wide Web

   – 39. Využívání webových aplikací a sociálních sítí

   – 40. Elektronická komunikace

   – 41. Digitální reprezentace a přenos informací

  • 5.3 Elektronická komunikace – test, přehled
  • 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací – prezentace

   – 42. Digitální reprezentace a přenos informací

   – 43. Informační zdroje a jejich kvalita

  • 1.2 Informační zdroje a jejich kvalita – prezentace

   – 44. Informační zdroje a jejich kvalita

   – 45. Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky

   – 46. Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití

  • 7.1 Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky – test, přehled
  • 7.2 Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití – prezentace

   – 47. Práce s vektorovou grafikou

   – 48. Práce s vektorovou grafikou

   – 49. Práce s vektorovou grafikou

   – 50. Práce s vektorovou grafikou

   – 51. Práce s vektorovou grafikou

   – 52. Práce s vektorovou grafikou

   – 53. Práce s vektorovou grafikou

   – 54. Práce s vektorovou grafikou

   – 55. Práce s vektorovou grafikou

   – 56. Práce s vektorovou grafikou

   – 57. Práce s rastrovou grafikou

   – 58. Práce s rastrovou grafikou

  07.06.2019 – 59. Práce s rastrovou grafikou

   – 60. Práce s rastrovou grafikou

   – 61. Práce s rastrovou grafikou

  07.06.2019 – 62. Práce s rastrovou grafikou

  07.06.2019 – 63. Práce s rastrovou grafikou

  12.06.2019 – 64. Práce s rastrovou grafikou

  14.06.2019 – 65. Práce s rastrovou grafikou

  19.06.2019 – 66. Práce s rastrovou grafikou

  21.06.2019 – 67. Opakování

   – 68. Opakování

   – 69. Opakování

  – 70. Opakování