Informatika a výpočetní technika

Obsah studia

1 Základy informatiky a teorie informace

 • 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací
 • 1.2 Informační zdroje a jejich kvalita

2 Technické vybavení počítačů a počítačových sítí

 • 2.1 Technologické inovace a druhy počítačů
 • 2.2 Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení
 • 2.3 Struktura datových sítí a přenos dat

3 Programové vybavení počítačů

 • 3.1 Operační systémy a jejich funkce
 • 3.2 Ovládání operačního systému a správa souborů
 • 3.3 Základní nastavení operačního systému
 • 3.4 Datové soubory

4 Člověk, společnost a počítačové technologie

 • 4.1 Bezpečný počítač
 • 4.2 Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat
 • 4.3 Etické a právní normy související s informatikou
 • 4.4 Ergonomie a hygiena práce s technikou
 • 4.5 ICT pro osoby s handicapem
 • 4.6 ICT a životní prostředí
 • 4.7 Média, reklama a technologie
 • 4.8 Význam IT pro veřejnou sféru

5 Využívání služeb Internetu

 • 5.1 WWW - World Wide Web
 • 5.2 Využívání webových aplikací a sociálních sítí
 • 5.3 Elektronická komunikace

6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu

 • 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu
 • 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů
 • 6.3 Tvorba sdíleného obsahu

7 Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia

 • 7.1 Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky
 • 7.2 Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití
 • 7.3 Práce s rastrovou grafikou
 • 7.4 Práce s vektorovou grafikou
 • 7.5 Prezentace
 • 7.6 Tvorba webu
 • 7.7 Multimédia

8 Hromadné zpracování dat a číselných údajů

8.1 Tabulkový procesor

 • 8.1.1 Práce s tabulkou, operace s daty
 • 8.1.2 Editace a plnění buněk, formátování tabulky
 • 8.1.3 Vizualizace dat a tvorba a editace grafů
 • 8.1.4 Filtrování a řazení dat
 • 8.1.5 Záznam a spuštění makra

8.2 Používání a tvorba databází

 • 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází
 • 8.2.2 Základy SQL
 • 8.2.3 Návrh databází

9 Algoritmizace a základy programování

 • 9.1 Algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu
 • 9.2 Základní programové a datové struktury
 • 9.3 Přehled současných způsobů tvorby programů