INFORMATIKA

Obsah studia

NIŽŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA

Data, informace a modelování

 • Data a informace
 • Kódování a přenos dat
 • Modelování

Algoritmizace a programování

 • Code.org
 • Scratch
 • Lego Mindstorms
 • Ozobot
 • Sphero

Informační systémy

 • Informační systémy
 • Tabulkový procesor

Digitální technologie

 • Hardware a software
 • Počítačové sítě
 • Řešení technických problémů
 • Bezpečnost
 • Digitální identita

Digitální kompetence

 • Prezentační manažer
 • Textový editor
 • Rastrová grafika
 • Vektorová grafika

VYŠŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA

Data, informace a modelování

 • Data a informace
 • Grafy a modelování

Algoritmizace a programování

 • Algoritmizace
 • Rubik's Futuro Cube
 • Dron

Informační systémy

 • Informační systémy
 • Tabulkový procesor
 • Databáze

Digitální technologie

 • Hardware a software
 • Počítačové sítě
 • Řešení technických problémů
 • Bezpečnost
 • Digitální identita

Digitální kompetence

 • Prezentační manažer
 • Textový editor
 • Rastrová grafika
 • Vektorová grafika
 • 3D modelování
 • Multimédia
 • Webové stránky