TERCIE | INFORMATIKA

Studijní kalendář

1. Úvod

 • Úvodní informace – provozní řád učebny informatiky, obsah předmětu, doporučená literatura, povinné pomůcky, podmínky klasifikace (prezentace)
 • Učebna Google – pozvánka
 • Soutěž – Kraje pro bezpečný Internet (Soutěžní kvíz, Kvíz PLUS)
  Základní kolo | 20.09.2021 – 28.02.2022
 • Soutěž – Logická olympiáda (kategorie B)
  Registrace | 01.09.2021 – 30.09.2021
  Základní kolo | 08.10.2021 – 14.10.2021
  Krajské kolo | 05.11.2021
  Finále | 29.11.2021
 • Soutěž – Bobřík informatiky (Kadet)
  Národní kolo | 16.11.2021

2. Informační systémy | Informační systémy

3. Informační systémy | Informační systémy

4. Digitální technologie | Počítačové sítě

5. Digitální technologie | Počítačové sítě

6. Digitální technologie | Počítačové sítě

7. Digitální technologie | Počítačové sítě

8. Digitální technologie | Počítačové sítě

9. Digitální technologie | Počítačové sítě

10. Digitální technologie | Počítačové sítě

11. Digitální technologie | Počítačové sítě

12. Algoritmizace a programování | Scratch

13. Algoritmizace a programování | Scratch

14. Algoritmizace a programování | Scratch

15. Algoritmizace a programování | Scratch

16. Algoritmizace a programování | Scratch

17. Algoritmizace a programování | Scratch

18. Algoritmizace a programování | Scratch

19. Algoritmizace a programování | Scratch

20. Algoritmizace a programování | Scratch

21. Algoritmizace a programování | Scratch

22. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Typografická a estetická pravidla – prezentace

23. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Typografická a estetická pravidla – test 01
 • Textový editor | Typografická a estetická pravidla – samostatná práce

24. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Typografická a estetická pravidla – test 02
 • Textový editor | Microsoft Word – tabulky

25. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Typografická a estetická pravidla – test 03
 • Textový editor | Microsoft Word – tabulátory

26. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Typografická a estetická pravidla – test 04
 • Textový editor | Microsoft Word – šablona ročníkové práce

27. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Typografická a estetická pravidla – test 05
 • Textový editor | Microsoft Word – šablona ročníkové práce

28. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Microsoft Word – šablona ročníkové práce

29. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Microsoft Word – šablona ročníkové práce

30. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Microsoft Word – úprava dokumentu

31. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Microsoft Word – úprava dokumentu

32. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Microsoft Word – úprava dokumentu

33. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Microsoft Word – úprava dokumentu

34. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Microsoft Word – hromadná korespondence

35. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor | Microsoft Word – hromadná korespondence

36. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor – projekt

37. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor – projekt

38. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor – projekt

39. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor – projekt

40. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor – projekt

41. Digitální kompetence | Textový editor

 • Textový editor – projekt

42. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – ořez, překlopení, otočení, úprava barev

43. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – ořez, překlopení, otočení, úprava barev

44. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – výřez, vrstvy

45. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – výřez, vrstvy

46. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – masky, vrstvy

47. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – masky, vrstvy

48. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – masky, vrstvy, obarvení, odbarvení

49. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – masky, vrstvy, obarvení, odbarvení

50. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – efekty

51. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – efekty

52. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – projekt

53. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – projekt

54. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – projekt

55. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – projekt

56. Digitální kompetence | Rastrová grafika

 • Rastrová grafika | GIMP – projekt

57. Algoritmizace a programování | Ozobot

 • Ozobot | Seznámení s robotickou hračkou

58. Algoritmizace a programování | Ozobot

 • Ozobot | Úvod

59. Algoritmizace a programování | Ozobot

 • Ozobot | Začátečníci

60. Algoritmizace a programování | Ozobot

 • Ozobot | Začátečníci

61. Algoritmizace a programování | Ozobot

 • Ozobot | Mírně pokročilí

62. Algoritmizace a programování | Ozobot

 • Ozobot | Mírně pokročilí

63. Algoritmizace a programování | Ozobot

 • Ozobot – projekt

64. Algoritmizace a programování | Ozobot

 • Ozobot – projekt

65. Algoritmizace a programování | Ozobot

 • Ozobot – projekt

66. Algoritmizace a programování | Ozobot

 • Ozobot – projekt