OKTÁVA, ČTVRTÝ ROČNÍK | INFORMATICKÝ SEMINÁŘ | PROGRAMOVÁNÍ

Studijní kalendář

1. Úvod

2. Textový editor, struktura a formátování textu

3. Textový editor, struktura a formátování textu

4. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

5. Tvorba sdíleného obsahu

6. Seminární práce

7. Práce s tabulkou, operace s daty

8. Editace a plnění buněk, formátování tabulky, vizualizace dat a tvorba a editace grafů

9. Filtrování a řazení dat

10. Záznam a spuštění makra

11. Microsoft Visual Basic for Applications

12. Microsoft Visual Basic for Applications

13. Microsoft Visual Basic for Applications

14. Seminární práce

15. Základní pojmy z oblasti relačních databází

16. Základy SQL

17. Návrh databází

18. Návrh databází

19. Návrh databází

20. Návrh databází

21. Návrh databází

22. Seminární práce

23. Tvorba webu

24. Tvorba webu

25. Tvorba webu

26. Tvorba webu

27. Tvorba webu

28. Tvorba webu

29. Tvorba webu

30. Seminární práce

31. Seminární práce

32. Seminární práce

33. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu

 • 6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu – opakování

34. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu

 • 6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu – opakování

35. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu

 • 6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu – opakování

36. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia

 •  6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu – opakování

37. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia

38. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédi

39. Hromadné zpracování dat a číselných údajů

40. Hromadné zpracování dat a číselných údajů

41. Animace a pohyb

42. Animace a pohyb

43. Myš a klávesnice


44. Myš a klávesnice


45. Pole


46. Pole


47. Pokročilé cykly


48. Pokročilé cykly


49. Soubory


50. Soubory


51. Opakování


programování

ONLINE VÝUKA – 41. Animace a pohyb

 • 9 Algoritmizace a základy programování – test

ONLINE VÝUKA – 42. Animace a pohyb

 – 43. Myš a klávesnice

 – 44. Myš a klávesnice

 – 45. Pole

 • 9.4.14 Pole – prezentace (cvičení)

 – 46. Pole

 • 9.4.14 Pole – prezentace (cvičení)

 – 47. Pokročilé cykly

 • 9.4.15 Pokročilé cykly – prezentace (cvičení)

 – 48. Pokročilé cykly

 • 9.4.15 Pokročilé cykly – prezentace (cvičení)

 – 49. Soubory

 • 9.4.16 Soubory – prezentace (cvičení)

 – 50. Soubory

 • 9.4.16 Soubory – prezentace (cvičení)

 – 51. Opakování

 – 52. Opakování