KVINTA

Studijní materiály a zadané práce

03.09.2019 – 1. Úvod

05.09.2019 – 2. Druhy čísel, Obor přirozených čísel

 • 1 Základní poznatky z matematiky – přehled
 • 1.1 Číselné obory
 • 1.1.1 Druhy čísel
 • 13/2.1–2.5
 • 1.1.2 Obor přirozených čísel
 • 16/2.6–2.8

09.09.2019 – 3. Obor celých čísel

 • 1.1.3 Obor celých čísel
 • 17/2.9–2.10, 18/2.11–2.15

10.09.2019 – 4. Obor racionálních čísel

 • 1.1.4 Obor racionálních čísel
 • 27/2.16–2.23, 28/2.24
 • PS 4/1–19, 5/20–22, 1–14

12.09.2019 – 5. Obor reálných čísel

 • 1.1.5 Obor reálných čísel
 • 33/2.25–2.32

13.09.2019 – 6. Druhá a třetí odmocnina

 • 1.1.6 Druhá a třetí odmocnina
 • 38/2.33–2.38, 39/2.39–2.43
 • PS 35/1–20, 36/21–47, 37/1–25, 37/1–6, 38/7–13, 39/14–20, 40/21–25, 1–8, 41/9–16
 • S 44/4.2.1–4.2.2, 45/4.2.3, 48/4.2.14, 49/4.2.15–4.2.16, 50/4.2.17

16.09.2019 – 7. Absolutní hodnota reálného čísla

 • 1.1.7 Absolutní hodnota reálného čísla
 • 43/2.44–2.46

17.09.2019 – 8. Základní množinové pojmy

 • Kontrolní práce – 1.1 Číselné obory
 • 1.2 Množiny
 • 1.2.1 Základní množinové pojmy
 • 50/3.1–3.4, 51/3.5–3.9
 • PS 23/1, 24/2–3, 25/4–5, 27/1–3, 28/4

19.09.2019 – 9. Vennovy diagramy

 • 1.2.2 Vennovy diagramy
 • 59/3.10, 60/3.11–3.16, 61/3.17–3.20

20.09.2019 – 10. Vennovy diagramy

 • 59/3.10, 60/3.11–3.16, 61/3.17–3.20

23.09.2019 – 11. Intervaly

 • 1.2.3 Intervaly
 • 65/3.21–3.23, 66/3.24–3.25

24.09.2019 – 12. Výrok a jeho negace

 • Kontrolní práce – 1.2 Množiny 
 • 1.3 Základní poučení o výrocích – řešené příklady
 • 1.3.1 Výrok a jeho negace
 • 71/4.1–4.5

26.09.2019 – 13. Složené výroky – konjunkce a disjunkce

 • 1.3.2 Složené výroky – konjunkce a disjunkce
 • 75/4.6–4.9, 76/4.10

27.09.2019 – 14. Složené výroky – implikace a ekvivalence

 • 1.3.3 Složené výroky – implikace a ekvivalence
 • 80/4.11–4.12, 81/4.13–4.15

01.10.2019 – 15. Negace složených výroků

 • 1.3.4 Negace složených výroků
 • 85/4.16–4.20

03.10.2019 – 16. Kvantifikované výroky a jejich negace

 • 1.3.5 Kvantifikované výroky a jejich negace
 • 89/4.21–4.25

04.10.2019 – 17. Definice, věty, důkazy

 • 1.3.6 Definice, věty, důkazy
 • 97/4.26–4.30

07.10.2019 – 18. Definice, věty, důkazy

 • 97/4.26–4.30

08.10.2019 – 19. Zápisy přirozených čísel, násobek a dělitel čísla

 • Kontrolní práce – 1.3 Základní poučení o výrocích
 • 1.4 Elementární teorie čísel – řešené příklady
 • 1.4.1 Zápisy přirozených čísel, násobek a dělitel čísla
 • 103/5.1–5.10, 104/5.11–5.12

10.10.2019 – 20. Znaky dělitelnosti

 • 1.4.2 Znaky dělitelnosti
 • 107/5.13–5.15, 108/5.16–5.19
 • PS 5/1–6, 6/7–10

11.10.2019 – 21. Prvočísla a složená čísla

 • 1.4.3 Prvočísla a složená čísla
 • 112/5.20–5.27

14.10.2019 – 22. Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek

 • 1.4.4 Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek
 • 118/5.28–5.29, 119/5.30–5.35
 • PS 6/1–6, 7/1–6

15.10.2019 – 23. Mocniny s přirozeným mocnitelem

 • Kontrolní práce – 1.4 Elementární teorie čísel
 • 1.5 Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem
 • 1.5.1 Mocniny s přirozeným mocnitelem
 • 123/6.1–6.6, 124/6.7

17.10.2019 – 24. Mocniny s přirozeným mocnitelem

 • S 14/1.18, 39/4.1.1–4.1.4, 40/4.1.5–4.1.6, 41/4.1.9–4.1.11, 42/4.1.15

17.10.2019 – 25. Mocniny s celým mocnitelem

 • 1.5.2 Mocniny s celým mocnitelem
 • 128/6.8–6.9, 129/6.10–6.13

21.10.2019 – 26. Mocniny s celým mocnitelem

 • PS 28/1–9, 29/10–17, 30/18–22, 30/1–10, 41/1–10, 42/11, 1–10
 • S 40/4.1.7–4.1.8, 41/4.1.12, 42/4.1.13–4.1.14, 43/4.1.16–4.1.17

22.10.2019 – 27. Výrazy

 • Kontrolní práce – 1.5 Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem
 • 1.6 Mnohočleny
 • 1.6.1 Výrazy
 • 133/7.1, 134/7.2–7.6
 • PS 42/1–5, 1–5
 • S 11/1.12

24.10.2019 – 28. Sčítání, násobení a dělení mnohočlenů

 • 1.6.2 Sčítání, násobení a dělení mnohočlenů
 • 141/7.7–7.11
 • PS 43/1–12, 44/13–14, 1–8, 44/1–7, 45/8–16, 1–3, 46/4–10, 46/1–3, 47/4–8, 48/9–14, 49/15–20, 50/21, 1–14
 • S 7/1.1–1.2, 8/1.3–1.5, 9/1.6–1.8, 10/1.9–1.10, 11/1.11, 12/1.13–1.14, 13/1.15–1.16, 14/1.17, 1.19, 15/1.20,
  21/2.10, 2.12

31.10.2019 – 29. Rozklad mnohočlenů

 • 1.6.3 Rozklad mnohočlenů
 • 145/7.12–7.15

04.11.2019, 05.11.2019 – 30. Rozklad mnohočlenů

 • PS 50/1–2, 51/3–25, 52/26–41, 1–3, 53/4–19, 53/1–9, 54/10–31, 55/32–53, 56/54–60, 1–24, 57/25–30
 • S 15/1.21, 16/1.22–1.25, 17/1.26–1.27, 18/2.1–2.3, 19/2.4–2.6, 20/2.7–2.9, 21/2.11, 2.13, 22/2.14,
  23/2.15–2.16

07.11.2019 – 31. Krácení a rozšiřování lomených výrazů

 • Kontrolní práce – 1.6 Mnohočleny
 • 1.7 Lomené výrazy
 • 1.7.1 Krácení a rozšiřování lomených výrazů
 • 150/8.1–8.5
 • PS 57/1–7, 58/8–20, 59/21, 70/1–8
 • S 24/3.2, 25/3.3–3.5, 26/3.6–3.7

08.11.2019 – 32. Sčítání a násobení lomených výrazů

 • 1.7.2 Sčítání a násobení lomených výrazů
 • 153/8.6, 154/8.7–8.10

08.11.2019 – 33. Sčítání a násobení lomených výrazů

 • PS 59/22–28, 60/29–33, 61/34–38, 62/39–41
 • S 24/3.1, 27/3.8–3.9, 28/3.10–3.12, 30/3.13, 31/3.14–3.16, 38/3.25

11.11.2019 – 34. Písemná práce

 • Písemná práce – 1.1 Číselné obory, 1.2 Množiny, 1.3 Základní poučení o výrocích, 
  1.4 Elementární teorie čísel, 1.5 Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem, 
  1.6 Mnohočleny

14.11.2019 – 35. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 1.1 Číselné obory, 1.2 Množiny, 1.3 Základní poučení o výrocích, 
  1.4 Elementární teorie čísel, 1.5 Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem, 1.6 Mnohočleny
 • Kontrolní práce – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (náhradní termín)

15.11.2019 – 36. Dělení lomených výrazů

 • 1.7.3 Dělení lomených výrazů
 • 159/8.11–8.15

18.11.2019 – 37. Dělení lomených výrazů

 • PS 62/42–44, 63/45–49, 64/50–55, 65/56–60, 66/61–64, 67/65–67, 68/68–70, 69/71–74, 70/75, 70/9–16, 71/17–32
 • S 32/3.17, 33/3.18, 34/3.19, 35/3.20–3.21, 36/3.22, 37/3.23–3.24

19.11.2019 – 38. Vyjádření neznámé ze vzorce

 • 1.7.4 Vyjádření neznámé ze vzorce
 • 162/8.16–8.20

21.11.2019 – 39. Pythagorova a Thaletova věta

 • Kontrolní práce – 1.7 Lomené výrazy
 • 1.8 Pravoúhlý trojúhelník
 • 1.8.1 Pythagorova a Thaletova věta
 • 171/9.1–9.4, 172/9.5–9.7
 • PS 116/1

22.11.2019 – 40. Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

 • 1.8.2 Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
 • 176/9.8, 177/9.9–9.14, 178/9.15–9.17

25.11.2019 – 41. Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

 • PS 117/2, 118/3–5, 119/6–9, 120/10–13, 121/14–17, 122/18–21, 123/22–25, 124/26–28, 124/1–5, 125/6–12

26.11.2019 – 42. Lineární rovnice

 • Kontrolní práce – 1.8 Pravoúhlý trojúhelník
 • 2 Rovnice a nerovnice – přehled, ústní zkoušení
 • 2.1 Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy
 • 2.1.1 Lineární rovnice
 • 22/2.1–2.2, 23/2.3–2.13, 24/2.14–2.20, 25/2.21

28.11.2019 – 43. Lineární rovnice

 • PS 72/1–3, 73/4–8, 74/9–12, 75/13–16, 76/17–20, 77/21–24, 78/25–27, 79/28–30, 80/31–32, 80/1–6, 81/7–15, 108/1–4, 109/5–8, 110/9–11, 111/12–14, 112/15–17, 113/18–20, 114/21–23,
  115/24–27, 116/28–31, 117/1–15

29.11.2019 – 44. Lineární rovnice

 • PS 72/1–3, 73/4–8, 74/9–12, 75/13–16, 76/17–20, 77/21–24, 78/25–27, 79/28–30, 80/31–32, 80/1–6, 81/7–15, 108/1–4, 109/5–8, 110/9–11, 111/12–14, 112/15–17, 113/18–20, 114/21–23, 
  115/24–27, 116/28–31, 117/1–15

09.12.2019 – 45. Lineární rovnice

 • PS 72/1–3, 73/4–8, 74/9–12, 75/13–16, 76/17–20, 77/21–24, 78/25–27, 79/28–30, 80/31–32, 80/1–6, 81/7–15, 108/1–4, 109/5–8, 110/9–11, 111/12–14, 112/15–17, 113/18–20, 114/21–23, 
  115/24–27, 116/28–31, 117/1–15
 • S 67/1.1, 68/1.2–1.3, 69/1.4–1.5, 70/1.6

10.12.2019 – 46. Lineární nerovnice

 • Test – 2.1.1 Lineární rovnice
 • 2.1.2 Lineární nerovnice
 • 29/2.22–2.26

12.12.2019 – 47. Lineární nerovnice

 • PS 81/1–4, 82/5–14, 83/15–16, 83/1–10

13.12.2019 – 48. Lineární nerovnice

 • PS 81/1–4, 82/5–14, 83/15–16, 83/1–10

16.12.2019 – 49. Lineární nerovnice

 • PS 81/1–4, 82/5–14, 83/15–16, 83/1–10
 • S 104/1.1–1.2, 105/1.3–1.4, 108/1.15

17.12.2019 – 50. Grafické řešení lineární rovnice a nerovnice

 • Test – 2.1.2 Lineární nerovnice
 • 2.1.3 Grafické řešení lineární rovnice a nerovnice
 • 34/2.27–2.30

19.12.2019, 20.12.2019 – 51. Grafické řešení lineární rovnice a nerovnice

 • 34/2.27–2.30

06.01.2020 – 52. Soustavy lineárních nerovnic

 • 2.1.4 Soustavy lineárních nerovnic
 • 37/2.31–2.35

07.01.2020 – 53. Soustavy lineárních nerovnic

 • PS 91/1–2, 92/3–6, 93/7–10, 96/1–6
 • S 105/1.5, 106/1.6–1.7, 107/1.8

09.01.2020 – 54. Rovnice v součinovém tvaru

 • Kontrolní práce – 2.1 Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy
 • 2.2 Některé rovnice a nerovnice s jednou neznámou, které lze převést na lineární
 • 2.2.1 Rovnice v součinovém tvaru
 • 40/3.1–3.4, 41/3.5–3.8

10.01.2020 – 55. Nerovnice v součinovém tvaru

 • 2.2.2 Nerovnice v součinovém tvaru
 • 47/3.9–3.16

13.01.2020 – 56. Rovnice v podílovém tvaru

 • 2.2.3 Rovnice v podílovém tvaru
 • 53/3.17–3.22, 54/3.23–3.24

14.01.2020 – 57. Nerovnice v podílovém tvaru

 • 2.2.4 Nerovnice v podílovém tvaru
 • 60/3.25–3.26, 61/3.27–3.34
 • PS 94/1–4, 95/5–8, 96/9–10, 96/7–10

20.01.2020 – 58. Rovnice s absolutními hodnotami

 • 2.2.5 Rovnice s absolutními hodnotami
 • 67/3.35–3.36, 68/3.37–3.44

21.01.2020 – 59. Rovnice s absolutními hodnotami

 • PS 97/1–3, 98/4–7, 99/8–11, 100/12–15, 101/16–19, 102/20–23, 103/1–11
 • S 80/3.1.1–3.1.3, 81/3.1.4–3.1.5

22.01.2020 – 60. Nerovnice s absolutními hodnotami

 • 2.2.6 Nerovnice s absolutními hodnotami
 • 73/3.45–3.47, 74/3.48–3.52

23.01.2020 – 61. Nerovnice s absolutními hodnotami

 • PS 103/1–3, 104/4–8, 105/9–12, 106/13–16, 107/17–18, 107/1–10
 • S 121/4.1–4.3, 122/4.4–4.5, 123/4.6–4.8, 124/4.9–4.10

24.01.2020 – 62. Lineární rovnice se dvěma neznámými

 • Kontrolní práce – 2.2 Některé rovnice a nerovnice s jednou neznámou, které lze převést na lineární
 • 2.3 Lineární rovnice a nerovnice s více neznámými a jejich soustavy
 • 2.3.1 Lineární rovnice se dvěma neznámými
 • 79/4.1–4.2

27.01.2020 – 63. Lineární nerovnice se dvěma neznámými

 • 2.3.2 Lineární nerovnice se dvěma neznámými
 • 83/4.3–4.9

16.01.2020 – 64. Písemná práce

 • Písemná práce – 1.7 Lomené výrazy, 1.8 Pravoúhlý trojúhelník, 2.1 Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy, 2.2 Některé rovnice a nerovnice s jednou neznámou, které lze převést na lineární

17.01.2020 – 65. Rozbor písemné práce

 • 1.7 Lomené výrazy, 1.8 Pravoúhlý trojúhelník, 2.1 Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy, 2.2 Některé rovnice a nerovnice s jednou neznámou, které lze převést na lineární

30.01.2020 – 66. Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

 • 2.3.3 Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
 • 93/4.10, 94/4.11–4.17, 95/4.18–4.20

30.01.2020 – 67. Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

 • PS 83/1–2, 84/3–9, 85/10–12, 86/13–15, 87/16–18, 88/19, 90/1–10

03.02.2020 – 68. Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

 • PS 83/1–2, 84/3–9, 85/10–12, 86/13–15, 87/16–18, 88/19, 90/1–10

04.02.2020 – 69. Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

 • PS 83/1–2, 84/3–9, 85/10–12, 86/13–15, 87/16–18, 88/19, 90/1–10
 • S 91/4.1.1, 92/4.1.2, 93/4.1.3–4.1.4, 94/4.1.5, 98/4.1.14

06.02.2020 – 70. Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic se dvěma neznámými

 • 2.3.4 Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic se dvěma neznámými
 • 104/4.21–4.24, 105/4.25–4.28
 • S 130/6.1–6.2, 131/6.3, 132/6.4, 133/6.5–6.6, 134/6.7, 135/6.8, 136/6.9, 137/6.10, 138/6.11–6.12, 139/6.13, 140/6.14

07.02.2020 – 71. Soustavy lineárních rovnic s více neznámými

 • 2.3.5 Soustavy lineárních rovnic a s více neznámými
 • 115/4.29–4.31, 116/4.32–4.35

17.02.2020 – 72. Soustavy lineárních rovnic s více neznámými

 • PS 88/20–21, 89/22–24, 90/25, 90/11–14
 • S 94/4.1.6, 96/4.1.7–4.1.8

18.02.2020 – 73. Neúplná kvadratická rovnice

 • Kontrolní práce – 2.3 Lineární rovnice a nerovnice s více neznámými a jejich soustavy
 • 2.4 Kvadratické rovnice a nerovnice a rovnice vyšších stupňů
 • 2.4.1 Neúplná kvadratická rovnice
 • 121/5.1–5.4, 122/5.5–5.6

20.02.2020 – 74. Neúplná kvadratická rovnice

 • PS 118/1–6, 119/7–12, 119/1–6, 120/1–8, 121/9–10, 121/1–8

21.02.2020 – 75. Obecná kvadratická rovnice

 • 2.4.2 Obecná kvadratická rovnice
 • 127/5.7–5.8, 128/5.9–5.17, 129/5.18–5.20

24.02.2020 – 76. Obecná kvadratická rovnice

 • PS 124/1–6, 125/7–16, 126/17–20, 126/1–10, 127/1–3, 128/4–6, 129/7–9, 130/10–12, 131/13–15, 132/16–18, 133/19–21, 134/22–24, 135/25–27, 136/28–30, 137/1–15, 149/1 150/2–4, 151/5–7, 152/8–10, 153/11–13, 154/14–16, 155/1–7

25.02.2020 – 77. Obecná kvadratická rovnice

 • PS 124/1–6, 125/7–16, 126/17–20, 126/1–10, 127/1–3, 128/4–6, 129/7–9, 130/10–12, 131/13–15, 132/16–18, 133/19–21, 134/22–24, 135/25–27, 136/28–30, 137/1–15, 149/1 150/2–4, 151/5–7, 152/8–10, 153/11–13, 154/14–16, 155/1–7

27.02.2020 – 78. Obecná kvadratická rovnice

 • PS 124/1–6, 125/7–16, 126/17–20, 126/1–10, 127/1–3, 128/4–6, 129/7–9, 130/10–12, 131/13–15, 132/16–18, 133/19–21, 134/22–24, 135/25–27, 136/28–30, 137/1–15, 149/1 150/2–4, 151/5–7, 152/8–10, 153/11–13, 154/14–16, 155/1–7
 • S 72/2.1–2.3, 73/2.4, 78/2.14

28.02.2020 – 79. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

 • Test – 2.4.2 Obecná kvadratická rovnice

 • 2.4.3 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

 • 133/5.21–5.24, 134/5.25–5.26

09.03.2020 – 80. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

 • PS 121/1–4, 122/5–14, 123/15–20, 123/1–10
 • S 75/2.5–2.8, 76/2.9–2.10, 77/2.11

10.03.2020 – 10.10

ONLINE VÝUKA – 81. Grafické řešení kvadratické rovnice

 • 2.4.4 Grafické řešení kvadratické rovnice
 • 137/5.27

ONLINE VÝUKA – 82. Kvadratická nerovnice

 • 2.4.5 Kvadratická nerovnice
 • 142/5.28–5.31, 143/5.32–5.35

ONLINE VÝUKA – 83. Kvadratická nerovnice

 • PS 137/1–2, 138/3–8, 139/9–13, 140/14–19, 141/20–25, 142/26, 142/1–12
 • S 110/2.1–2.3, 111/2.4–2.5, 112/2.6–2.8, 114/2.16–2.17

 – 10.10

ONLINE VÝUKA – 84. Grafické řešení kvadratické nerovnice

 • 2.4.6 Grafické řešení kvadratické nerovnice
 • 146/5.36
 • S 141/6.15

ONLINE VÝUKA – 85. Rovnice vyšších stupňů

 • 2.4.7 Rovnice vyšších stupňů
 • 150/5.37–5.39, 151/5.40–5.41

ONLINE VÝUKA – 86. Rovnice vyšších stupňů

 • S 77/2.12–3.13

 – 10.10

 – 87. Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru

 • Kontrolní práce – 2.4 Kvadratické rovnice a nerovnice a rovnice vyšších stupňů
 • 2.5 Některé rovnice a nerovnice, které lze převést na kvadratické a lineární
 • 2.5.1 Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
 • 156/6.1–6.3, 157/6.4–6.9, 158/6.10

 – 88. Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru

 • S 115/3.1–3.2, 116/3.3–3.5, 117/3.6–3.7, 118/3.8–3.9

 – 10.10

 – 89. Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami

 • 2.5.2 Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami
 • 161/6.11–6.14

 – 90. Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami

 • S 81/3.1.6, 82/3.1.7–3.1.9, 125/4.11–4.13, 126/4.14

 – 91. Rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou

 • 2.5.3 Rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou
 • 167/6.15–6.17, 168/6.18–6.22

 – 92. Rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou

 • PS 156/1–3, 157/4–7, 158/8–11, 159/12–15, 160/16–18, 160/1–10
 • S 82/3.2.1, 83/3.2.2–3.2.3, 84/3.2.4, 85/3.2.5–3.2.7, 86/3.2.8–3.2.9, 127/5.1–5.3, 128/5.4–5.5, 129/5.6–5.7

 – 93. Soustavy lineárních a kvadratických rovnic s více neznámými

 • 2.5.4 Soustavy lineárních a kvadratických rovnic s více neznámými
 • 175/6.23, 176/6.24–6.33, 177/6.34–6.38
 • PS 142/1, 143/2–4, 144/5–7, 145/8–10, 146/11–13, 147/14–16, 148/17–19, 149/20, 149/1–10
 • S 99/4.2.1, 100/4.2.2, 101/4.2.3–4.2.4, 102/4.2.5

 – 94. Použití substituce

 • 2.5.5 Použití substituce
 • 183/6.39–6.44, 184/6.45–6.48

 – 95. Rovnice s parametry

 • Kontrolní práce – 2.5 Některé rovnice a nerovnice, které lze převést na kvadratické a lineární
 • 2.6 Rovnice a nerovnice s parametry
 • 2.6.1 Rovnice s parametry
 • 195/7.1, 196/7.2–7.12, 197/7.13–7.16

 – 96. Rovnice s parametry

 • S 86/3.3.1, 87/3.3.2–3.3.7, 88/3.3.8–3.3.12, 89/3.3.13–3.3.16, 90/3.3.17–3.3.21, 97/4.1.9–4.1.12, 98/4.1.13, 118/3.10, 119/3.11–3.14, 120/3.15–3.17

 – 97. Písemná práce

 • Písemná práce – 2.3 Lineární rovnice a nerovnice s více neznámými a jejich soustavy, 
  2.4 Kvadratické rovnice a nerovnice a rovnice vyšších stupňů, 2.5 Některé rovnice a nerovnice, které lze převést na kvadratické a lineární

 – 98. Rozbor písemné práce

 – 99. Nerovnice s parametry

 • 2.6.2 Nerovnice s parametry
 • 203/7.17–7.23

 – 100. Nerovnice s parametry

 • S 107/1.9–1.11, 108/1.12–1.14, 113/2.9–2.13, 114/2.14–2.15

 – 101. Přímka a její části, Polorovina, úhel, dvojice úhlů

 • Kontrolní práce – 2.6 Rovnice a nerovnice s parametry
 • 3 Planimetrie – přehled
 • 3.1 Geometrické útvary v rovině
 • 3.1.1 Přímka její části
 • 11/1.1–1.2, 12/1.3–1.6
 • 3.1.2 Polorovina, úhel, dvojice úhlů
 • 17/1.7–1.11, 18/1.12–1.15
 • PS 101/1

 – 102. Dvě přímky, rovnoběžnost přímek, kolmost přímek

 • 3.1.3 Dvě přímky, rovnoběžnost přímek, kolmost přímek
 • 22/1.16–1.21

 – 103. Trojúhelník

 • 3.1.4 Trojúhelník
 • 29/1.22, 30/1.23–1.36, 31/1.37–1.38, 86/1.158–1.159

 – 104. Shodnost trojúhelníků

 • 3.1.5 Shodnost trojúhelníků
 • 34/1.39–1.42

 – 105. Podobnost trojúhelníků

 • 3.1.6 Podobnost trojúhelníků
 • 39/1.43–1.49, 40/1.50–1.61, 86/1.160

 – 106. Mnohoúhelníky

 • 3.1.7 Mnohoúhelníky
 • 45/1.62, 46/1.63–1.75, 86/1.162

 – 107. Čtyřúhelníky

 • 3.1.8 Čtyřúhelníky
 • 51/1.76–1.85, 86/1.161

 – 108. Kružnice, kruh

 • 3.1.9 Kružnice, kruh
 • 57/1.86–1.87, 58/1.88–1.97, 59/1.98–1.99

 – 109. Úhly příslušné k oblouku kružnice

 • 3.1.10 Úhly příslušné k oblouky kružnice
 • 64/1.100–1.103, 65/1.104–1.111

 – 110. Obvody a obsahy geometrických obrazců

 • 3.1.11 Obvody a obsahy geometrických obrazců
 • 71/1.112–1.114, 72/1.115–1.124, 73/1.125–1.135, 87/1.163–1.174, 88/1.175

 – 111. Obvody a obsahy geometrických obrazců

 • PS 135/1–4, 136/5–8, 137/9–10, 138/11–14, 139/15–18, 140/19–22, 141/23–26, 142/27–30, 143/31–34, 144/35–38, 145/39–42, 146/43–46, 147/47–49, 151/1–17

 – 112. Eukleidovy věty, věta Pythagorova

 • 3.1.12 Eukleidovy věty, věta Pythagorova
 • 81/1.136–1.143, 82/1.144–1.152

 – 113. Mocnost bodu ke kružnici

 • 3.1.13 Mocnost bodu ke kružnici
 • 85/1.153–1.156, 86/1.157

 – 114. Množiny bodů dané vlastnosti

 • Kontrolní práce – 3.1 Geometrické útvary v rovině
 • 3.2 Konstrukční úlohy
 • 3.2.1 Množiny bodů dané vlastnosti
 • 96/2.1–2.3, 97/2.4–2.12, 122/2.57–2.60

 – 115. Jednoduché geometrické konstrukce

 • 3.2.2 Jednoduché geometrické konstrukce
 • 99/2.13–2.18, 122/2.61–2.62

 – 116. Konstrukční úlohy řešené užitím množin bodů, Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků

 • 3.2.3 Konstrukční úlohy řešení užitím množin bodů
 • 3.2.4 Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků
 • 108/2.19–2.24, 109/2.25–2.35, 110/2.36, 122/2.63–2.65

 – 117. Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků

 • 108/2.19–2.24, 109/2.25–2.35, 110/2.36, 122/2.63–2.65

 – 118. Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků

 • 108/2.19–2.24, 109/2.25–2.35, 110/2.36, 122/2.63–2.65

 – 119. Konstrukce kružnic

 • Test – 3.2.4 Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků
 • 3.2.5 Konstrukce kružnic
 • 114/2.37–2.45, 122/2.66, 123/2.67

 – 120. Konstrukce na základě výpočtu

 • 3.2.6 Konstrukce na základě výpočtu
 • 121/2.46–2.55, 122/2.56, 123/2.68–2.71

 – 121. Shodné zobrazení, Osová souměrnost

 • Kontrolní práce – 3.2 Konstrukční úlohy
 • 3.3 Zobrazení v rovině
 • 3.3.1 Shodné zobrazení
 • 3.3.2 Osová souměrnost
 • 131/3.1–3.10, 132/3.11–3.17

 – 122. Osová souměrnost

 • PS 104/1

 – 123. Písemná práce

 • Písemná práce – 2.6 Rovnice a nerovnice s parametry, 3.1 Geometrické útvary 
  v rovině, 3.2 Konstrukční úlohy

 – 124. Rozbor písemné práce

 – 125. Středová souměrnost

 • 3.3.3 Středová souměrnost
 • 137/3.18–3.24, 138/3.25–3.28
 • PS 106/1

 – 126. Posunutí

 • 3.3.4 Posunutí
 • 143/3.29–3.30, 144/3.31–3.42
 • PS 108/1

 – 127. Otočení

 • 3.3.5 Otočení
 • 150/3.43–3.46, 151/3.47–3.56
 • PS 110/1

 – 128. Skládání shodných zobrazení

 • 3.3.6 Skládání shodných zobrazení
 • 159/3.57–3.60, 3.61–3.66

 – 129. Stejnolehlost

 • 3.3.7 Stejnolehlost
 • 165/3.67–3.69, 166/3.70–3.73

 – 130. Stejnolehlost kružnic

 • 3.3.8 Stejnolehlost kružnic
 • 170/3.74, 171/3.75–3.78

 – 131. Užití stejnolehlosti

 • 3.3.9 Užití stejnolehlosti
 • 179/3.79–3.85, 180/3.86–3.93

 – 132. Podobné zobrazení

 • 3.3.10 Podobné zobrazení
 • 184/3.94, 185/3.95–3.102
 • PS 112/1–3, 113/4–7

– 133. Opakování

 • Kontrolní práce – 3.3 Zobrazení v rovině