KVARTA

Studijní materiály a zadané práce

03.09.2019 – 1. Úvod

04.09.2019 – 2. Rovnice a jejich úpravy

 • 14 Rovnice a jejich soustavy – přehled
 • 14.1 Rovnice a jejich úpravy
 • 12/1–5, 14/6, 16/7, 18/8, 18/1–2, 19/3–7

06.09.2019 – 3. Rovnice a jejich úpravy

 • 12/1–5, 14/6, 16/7, 18/8, 18/1–2, 19/3–7

10.09.2019 – 4. Rovnice a jejich úpravy

 • 12/1–5, 14/6, 16/7, 18/8, 18/1–2, 19/3–7

11.09.2019 – 5. Rovnice a jejich úpravy

 • 12/1–5, 14/6, 16/7, 18/8, 18/1–2, 19/3–7

12.09.2019 – 6. Rovnice s neznámou ve jmenovateli

 • Test – 14.1 Rovnice a jejich úpravy
 • 14.2 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • 23/1–2, 25/3–4, 25/1–6

13.09.2019 – 7. Rovnice s neznámou ve jmenovateli

 • 23/1–2, 25/3–4, 25/1–6

17.09.2019 – 8. Rovnice s neznámou ve jmenovateli

 • 23/1–2, 25/3–4, 25/1–6

19.09.2019 – 9. Rovnice s neznámou ve jmenovateli

 • 23/1–2, 25/3–4, 25/1–6

19.09.2019 – 10. Kvadratické rovnice

 • Kontrolní práce – 14.1 Rovnice a jejich úpravy, 14.2 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • 14.3 Kvadratické rovnice
 • 30/1–3, 32/4–6, 33/7–8, 34/9, 35/10, 36/11, 37/12–15, 39/16, 42/17–18, 44/19–20, 44/1,
  45/2–10, 46/11–17, 47/18

20.09.2019 – 11. Kvadratické rovnice

 • 30/1–3, 32/4–6, 33/7–8, 34/9, 35/10, 36/11, 37/12–15, 39/16, 42/17–18, 44/19–20, 44/1, 
  45/2–10, 46/11–17, 47/18

24.09.2019 – 12. Kvadratické rovnice

 • 30/1–3, 32/4–6, 33/7–8, 34/9, 35/10, 36/11, 37/12–15, 39/16, 42/17–18, 44/19–20, 44/1, 
  45/2–10, 46/11–17, 47/18

25.09.2019 – 13. Kvadratické rovnice

 • 30/1–3, 32/4–6, 33/7–8, 34/9, 35/10, 36/11, 37/12–15, 39/16, 42/17–18, 44/19–20, 44/1, 
  45/2–10, 46/11–17, 47/18

26.09.2019 – 14. Kvadratické rovnice

 • 30/1–3, 32/4–6, 33/7–8, 34/9, 35/10, 36/11, 37/12–15, 39/16, 42/17–18, 44/19–20, 44/1, 
  45/2–10, 46/11–17, 47/18

27.09.2019 – 15. Kvadratické rovnice

 • 30/1–3, 32/4–6, 33/7–8, 34/9, 35/10, 36/11, 37/12–15, 39/16, 42/17–18, 44/19–20, 44/1, 
  45/2–10, 46/11–17, 47/18

01.10.2019 – 16. Slovní úlohy

 • Kontrolní práce – 14.3 Kvadratické rovnice
 • 14.4 Slovní úlohy
 • 50/1–4, 51/5, 54/6–7, 57/8–10, 57/1–5, 58/6–17, 59/18–21

03.10.2019 – 17. Slovní úlohy

 • 50/1–4, 51/5, 54/6–7, 57/8–10, 57/1–5, 58/6–17, 59/18–21

04.10.2019 – 18. Slovní úlohy

 • 50/1–4, 51/5, 54/6–7, 57/8–10, 57/1–5, 58/6–17, 59/18–21

08.10.2019 – 19. Slovní úlohy

 • 50/1–4, 51/5, 54/6–7, 57/8–10, 57/1–5, 58/6–17, 59/18–21

09.10.2019 – 20. Úlohy o společné práci

 • 14.5 Úlohy o společné práci
 • 63/1–2, 64/3–6, 64/1–5, 65/6–11

10.10.2019 – 21. Úlohy o společné práci

 • 63/1–2, 64/3–6, 64/1–5, 65/6–11

11.10.2019 – 22. Úlohy o společné práci

 • 63/1–2, 64/3–6, 64/1–5, 65/6–11

11.10.2019 – 23. Úlohy o společné práci

 • 63/1–2, 64/3–6, 64/1–5, 65/6–11

15.10.2019 – 24. Úlohy o směsích

 • 14.6 Úlohy o směsích
 • 68/1–3, 70/4–6, 73/7–9, 73/1–2, 74/3–11, 75/12–13

16.10.2019 – 25. Úlohy o směsích

 • 68/1–3, 70/4–6, 73/7–9, 73/1–2, 74/3–11, 75/12–13

17.10.2019 – 26. Úlohy o směsích

 • 68/1–3, 70/4–6, 73/7–9, 73/1–2, 74/3–11, 75/12–13

18.10.2019 – 27. Úlohy o směsích

 • 68/1–3, 70/4–6, 73/7–9, 73/1–2, 74/3–11, 75/12–13

22.10.2019 – 28. Rovnice s více neznámými

 • Kontrolní práce – 14.4 Slovní úlohy, 14.5 Úlohy o společné práci, 14.6 Úlohy o směsích
 • 14.7 Rovnice s více neznámými
 • 76/1, 78/2, 79/3–4, 81/5, 84/6–8, 88/9, 89/10–13, 92/14–15, 93/16, 95/17–18, 97/19–20,
  98/1–4, 99/5–10, 100/11–15, 101/16–17

23.10.2019 – 29. Rovnice s více neznámými

 • 76/1, 78/2, 79/3–4, 81/5, 84/6–8, 88/9, 89/10–13, 92/14–15, 93/16, 95/17–18, 97/19–20, 
  98/1–4, 99/5–10, 100/11–15, 101/16–17

24.10.2019 – 30. Rovnice s více neznámými

 • 76/1, 78/2, 79/3–4, 81/5, 84/6–8, 88/9, 89/10–13, 92/14–15, 93/16, 95/17–18, 97/19–20, 
  98/1–4, 99/5–10, 100/11–15, 101/16–17

31.10.2019 – 31. Písemná práce

 • Písemná práce – 14.1 Rovnice a jejich úpravy, 
  14.2 Rovnice s neznámou ve jmenovateli, 14.3 Kvadratické rovnice, 14.4 Slovní úlohy, 14.5 Úlohy o společné práci, 14.6 Úlohy o směsích
  (přehled)

08.11.2019 – 32. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 14.1 Rovnice a jejich úpravy, 14.2 Rovnice s neznámou ve jmenovateli, 
  14.3 Kvadratické rovnice, 14.4 Slovní úlohy, 14.5 Úlohy o společné práci,
  14.6 Úlohy o směsích

05.11.2019, 06.11.2019 – 33. Rovnice s více neznámými

 • 76/1, 78/2, 79/3–4, 81/5, 84/6–8, 88/9, 89/10–13, 92/14–15, 93/16, 95/17–18, 97/19–20, 
  98/1–4, 99/5–10, 100/11–15, 101/16–17

07.11.2019 – 34. Rovnice s více neznámými

 • 76/1, 78/2, 79/3–4, 81/5, 84/6–8, 88/9, 89/10–13, 92/14–15, 93/16, 95/17–18, 97/19–20, 
  98/1–4, 99/5–10, 100/11–15, 101/16–17

12.11.2019 – 35. Slovní úlohy

 • Test – 14.7 Rovnice s více neznámými
 • 14.8 Slovní úlohy
 • 104/1–5, 108/6–7, 109/8–9, 109/1–7, 110/8–12

13.11.2019 – 36. Slovní úlohy

 • 104/1–5, 108/6–7, 109/8–9, 109/1–7, 110/8–12

14.11.2019 – 37. Slovní úlohy

 • 104/1–5, 108/6–7, 109/8–9, 109/1–7, 110/8–12

15.11.2019 – 38. Slovní úlohy

 • 104/1–5, 108/6–7, 109/8–9, 109/1–7, 110/8–12

19.11.2019 – 39. Funkce jako matematický pojem

 • Kontrolní práce – 14.7 Rovnice s více neznámými, 14.8 Slovní úlohy
 • 15 Funkce – přehled
 • 15.1 Funkce jako matematický pojem
 • 12/1–5, 17/6, 21/7–8, 24/9–10, 25/1–2, 26/3–9, 27/10–11, 28/12–13

19.11.2019 – 40. Funkce jako matematický pojem

 • 12/1–5, 17/6, 21/7–8, 24/9–10, 25/1–2, 26/3–9, 27/10–11, 28/12–13

20.11.2019 – 41. Funkce jako matematický pojem

 • 12/1–5, 17/6, 21/7–8, 24/9–10, 25/1–2, 26/3–9, 27/10–11, 28/12–13

21.11.2019 – 42. Funkce jako matematický pojem

 • 12/1–5, 17/6, 21/7–8, 24/9–10, 25/1–2, 26/3–9, 27/10–11, 28/12–13

22.11.2019 – 43. Funkce jako matematický pojem

 • 12/1–5, 17/6, 21/7–8, 24/9–10, 25/1–2, 26/3–9, 27/10–11, 28/12–13

26.11.2019 – 44. Přímá úměrnost

 • Test – 15.1 Funkce jako matematický pojem
 • 15.2 Přímá úměrnost
 • 33/1–3, 36/4, 37/1–7, 38/8–9

27.11.2019 – 45. Přímá úměrnost

 • 33/1–3, 36/4, 37/1–7, 38/8–9

28.11.2019 – 46. Přímá úměrnost

 • 33/1–3, 36/4, 37/1–7, 38/8–9

29.11.2019 – 47. Lineární funkce

 • 15.3 Lineární funkce
 • 42/1, 43/2–3, 46/4, 44/5–6, 48/7–8, 49/9, 49/1–4, 50/5–14, 51/15–22

10.12.2019 – 48. Lineární funkce

 • 42/1, 43/2–3, 46/4, 44/5–6, 48/7–8, 49/9, 49/1–4, 50/5–14, 51/15–22

11.12.2019 – 49. Lineární funkce

 • 42/1, 43/2–3, 46/4, 44/5–6, 48/7–8, 49/9, 49/1–4, 50/5–14, 51/15–22

12.12.2019 – 50. Lineární funkce

 • 42/1, 43/2–3, 46/4, 44/5–6, 48/7–8, 49/9, 49/1–4, 50/5–14, 51/15–22

13.12.2019 – 51. Lineární funkce

 • 42/1, 43/2–3, 46/4, 44/5–6, 48/7–8, 49/9, 49/1–4, 50/5–14, 51/15–22

17.12.2019 – 52. Absolutní hodnota

 • Test – 15.3 Lineární funkce
 • 15.4 Absolutní hodnota
 • 53/1–4, 57/5, 58/6–7, 59/1–10

18.12.2019 – 53. Absolutní hodnota

 • 53/1–4, 57/5, 58/6–7, 59/1–10

19.12.2019 – 54. Absolutní hodnota

 • 53/1–4, 57/5, 58/6–7, 59/1–10

07.01.2020 – 55. Kvadratická funkce

 • Kontrolní práce – 15.1 Funkce jako matematický pojem, 15.2 Přímá úměrnost, 
  15.3 Lineární funkce, 15.4 Absolutní hodnota
 • 15.5 Kvadratická funkce
 • 64/1–3, 65/4–8, 66/1–9

08.01.2020 – 56. Kvadratická funkce

 • 64/1–3, 65/4–8, 66/1–9

09.01.2020 – 57. Kvadratická funkce

 • 64/1–3, 65/4–8, 66/1–9

10.01.2020 – 58. Kvadratická funkce

 • 64/1–3, 65/4–8, 66/1–9

14.01.2020 – 59. Kvadratická funkce

 • 64/1–3, 65/4–8, 66/1–9

17.01.2020 – 60. Nepřímá úměrnost

 • Test – 15.5 Kvadratická funkce
 • 15.6 Nepřímá úměrnost
 • 73/1–3, 74/4, 75/1–9

21.01.2020 – 61. Nepřímá úměrnost

 • 73/1–3, 74/4, 75/1–9

22.01.2020 – 62. Nepřímá úměrnost

 • 73/1–3, 74/4, 75/1–9

15.01.2020 – 63. Písemná práce

 • Písemná práce – 14.7 Rovnice s více neznámými, 14.8 Slovní úlohy,
  15.1 Funkce jako matematický pojem, 15.2 Přímá úměrnost, 15.3 Lineární funkce,
  15.4 Absolutní hodnota, 
  15.5 Kvadratická funkce

16.01.2020 – 64. Rozbor písemné práce

 • 14.7 Rovnice s více neznámými, 14.8 Slovní úlohy, 15.1 Funkce jako matematický pojem,
  15.2 Přímá úměrnost, 15.3 Lineární funkce, 15.4 Absolutní hodnota, 15.5 Kvadratická funkce

23.01.2020 – 65. Grafické řešení rovnic

 • 15.7 Grafické řešení rovnic
 • 78/1–2, 81/3–4, 82/5–8, 86/1–7

24.01.2020 – 66. Grafické řešení rovnic

 • 78/1–2, 81/3–4, 82/5–8, 86/1–7

29.01.2020 – 67. Grafické řešení rovnic

 • 78/1–2, 81/3–4, 82/5–8, 86/1–7

30.01.2020 – 68. Slovní úlohy

 • Test – 15.7 Grafické řešení rovnic
 • 15.8 Slovní úlohy
 • 89/1–3, 91/4–6, 94/7–10, 94/1–3

04.02.2020 – 69. Slovní úlohy

 • 89/1–3, 91/4–6, 94/7–10, 94/1–3

05.02.2020 – 70. Slovní úlohy

 • 89/1–3, 91/4–6, 94/7–10, 94/1–3

05.02.2020 – 71. Diagramy

 • Kontrolní práce – 15.5 Kvadratická funkce, 15.6 Nepřímá úměrnost, 
  15.7 Grafické řešení rovnic, 15.8 Slovní úlohy
 • 15.9 Diagramy
 • 96/1–2, 98/3–4, 99/5–6, 99/1, 100/2–3, 101/4–6

06.02.2020 – 72. Diagramy

 • 96/1–2, 98/3–4, 99/5–6, 99/1, 100/2–3, 101/4–6

07.02.2020 – 73. Základy statistiky

 • 15.10 Základy statistiky
 • 103/1–2, 106/3–5, 107/6–8, 109/9–10, 109/1–5, 110/6

18.02.2020 – 74. Základy statistiky

 • 103/1–2, 106/3–5, 107/6–8, 109/9–10, 109/1–5, 110/6

19.02.2020 – 75. Základy statistiky

 • 103/1–2, 106/3–5, 107/6–8, 109/9–10, 109/1–5, 110/6

20.02.2020 – 76. Podobnost útvarů

 • Kontrolní práce – 15.9 Diagramy, 15.10 Základy statistiky
 • 16 Podobnost a funkce úhlu – přehled
 • 16.1 Podobnost útvarů
 • 13/1–2, 16/3, 18/4–5, 20/6, 23/7, 24/8, 24/1–2, 25/3–9, 26/10

21.02.2020 – 77. Podobnost útvarů

 • 13/1–2, 16/3, 18/4–5, 20/6, 23/7, 24/8, 24/1–2, 25/3–9, 26/10

25.02.2020 – 78. Podobnost útvarů

 • 13/1–2, 16/3, 18/4–5, 20/6, 23/7, 24/8, 24/1–2, 25/3–9, 26/10

26.02.2020 – 79. Podobné trojúhelníky

 • 16.2 Podobné trojúhelníky
 • 27/1, 29/2–5, 36/6–8, 38/9–11, 39/12, 40/13, 41/14, 43/15–17, 43/1–7, 44/8–11, 45/12–19, 46/20–24

26.02.2020 – 80. Podobné trojúhelníky

 • 27/1, 29/2–5, 36/6–8, 38/9–11, 39/12, 40/13, 41/14, 43/15–17, 43/1–7, 44/8–11, 45/12–19, 46/20–24

27.02.2020 – 81. Podobné trojúhelníky

 • 27/1, 29/2–5, 36/6–8, 38/9–11, 39/12, 40/13, 41/14, 43/15–17, 43/1–7, 44/8–11, 45/12–19, 46/20–24

28.02.2020 – 82. Užití podobností

 • 16.3 Užití podobnosti
 • 50/1, 51/2–5, 53/6–8, 55/9, 59/10–12, 61/13–14, 63/15, 64/16, 65/1–7, 66/8–18, 67/19

03.03.2020, 03.03.2020 – 83. Užití podobností

 • 50/1, 51/2–5, 53/6–8, 55/9, 59/10–12, 61/13–14, 63/15, 64/16, 65/1–7, 66/8–18, 67/19

04.03.2020 – 84. Užití podobností

 • 50/1, 51/2–5, 53/6–8, 55/9, 59/10–12, 61/13–14, 63/15, 64/16, 65/1–7, 66/8–18, 67/19

05.03.2020, 06.03.2020 – 85. Sinus ostrého úhlu

 • Kontrolní práce – 16.1 Podobnost útvarů, 16.2 Podobné trojúhelníky,
  16.3 Užití podobnosti
 • 16.4 Sinus ostrého úhlu
 • 69/1–2, 72/3–4, 75/5–6, 77/7–8, 79/9–10

 – 86. Sinus ostrého úhlu

 • 69/1–2, 72/3–4, 75/5–6, 77/7–8, 79/9–10

 – 87. Kosinus ostrého úhlu

 • 16.5 Kosinus ostrého úhlu
 • 81/1–2, 84/3, 85/4–5, 86/6–7, 87/8–10, 88/1–7, 89/8–13

 – 88. Kosinus ostrého úhlu

 • 81/1–2, 84/3, 85/4–5, 86/6–7, 87/8–10, 88/1–7, 89/8–13

 – 89. Kosinus ostrého úhlu

 • 81/1–2, 84/3, 85/4–5, 86/6–7, 87/8–10, 88/1–7, 89/8–13

 – 90. Kosinus ostrého úhlu

 • 81/1–2, 84/3, 85/4–5, 86/6–7, 87/8–10, 88/1–7, 89/8–13

 – 91. Tangens a kotangens ostrého úhlu

 • 16.6 Tangens a kotangens ostrého úhlu
 • 91/1–2, 93/3–5, 94/6–7, 95/8–10, 96/11–12, 98/13–14, 99/15–16, 100/17–18, 101/19, 101/1–5, 102/6–10, 103/11–14

 – 92. Tangens a kotangens ostrého úhlu

 • 91/1–2, 93/3–5, 94/6–7, 95/8–10, 96/11–12, 98/13–14, 99/15–16, 100/17–18, 101/19, 101/1–5, 102/6–10, 103/11–14

 – 93. Tangens a kotangens ostrého úhlu

 • 91/1–2, 93/3–5, 94/6–7, 95/8–10, 96/11–12, 98/13–14, 99/15–16, 100/17–18, 101/19, 101/1–5, 102/6–10, 103/11–14

 – 94. Tangens a kotangens ostrého úhlu

 • 91/1–2, 93/3–5, 94/6–7, 95/8–10, 96/11–12, 98/13–14, 99/15–16, 100/17–18, 101/19, 101/1–5, 102/6–10, 103/11–14

 – 95. Vztahy mezi funkcemi úhlu

 • Kontrolní práce – 16.4 Sinus ostrého úhlu, 16.5 Kosinus ostrého úhlu, 
  16.6 Tangens a kotangens ostrého úhlu
 • 16.7 Vztahy mezi funkcemi úhlu
 • 105/1–2, 106/3–4, 111/5–9, 113/10, 113/1–3, 114/4–13

 – 96. Vztahy mezi funkcemi úhlu

 • 105/1–2, 106/3–4, 111/5–9, 113/10, 113/1–3, 114/4–13

 – 97. Vztahy mezi funkcemi úhlu

 • 105/1–2, 106/3–4, 111/5–9, 113/10, 113/1–3, 114/4–13

 – 98. Písemná práce

 • Písemná práce – 15.6 Nepřímá úměrnost, 15.7 Grafické řešení rovnic, 15.8 Slovní úlohy, 15.9 Diagramy, 15.10 Základy statistiky, 16.1 Podobnost útvarů, 
  16.2 Podobné trojúhelníky, 16.3 Užití podobnosti, 16.4 Sinus ostrého úhlu,
  16.5 Kosinus ostrého úhlu, 16.6 Tangens a kotangens ostrého úhlu

 – 99. Rozbor písemné práce

 • 15.6 Nepřímá úměrnost, 15.7 Grafické řešení rovnic, 15.8 Slovní úlohy, 15.9 Diagramy, 
  15.10 Základy statistiky, 16.1 Podobnost útvarů, 16.2 Podobné trojúhelníky, 
  16.3 Užití podobnosti, 16.4 Sinus ostrého úhlu, 16.5 Kosinus ostrého úhlu, 
  16.6 Tangens a kotangens ostrého úhlu

 – 100. Řešení úloh o trojúhelníku

 • 16.8 Řešení úloh o trojúhelníku
 • 118/1–7, 119/8, 120/9–10, 122/11–13, 122/1–2, 123/3–14, 124/15–18

 – 101. Řešení úloh o trojúhelníku

 • 118/1–7, 119/8, 120/9–10, 122/11–13, 122/1–2, 123/3–14, 124/15–18

 – 102. Řešení úloh o trojúhelníku

 • 118/1–7, 119/8, 120/9–10, 122/11–13, 122/1–2, 123/3–14, 124/15–18

 – 103. Přímky a roviny v prostoru

 • Kontrolní práce – 16.7 Vztahy mezi funkcemi úhlu, 16.8 Řešení úloh o trojúhelníku
 • 17 Jehlany a kužely – přehled
 • 17.1 Přímky a roviny v prostoru
 • 11/1, 12/2, 13/3–4, 14/5, 16/6, 18/7

 – 104. Kolmost přímek a rovin

 • 17.2 Kolmost přímek a rovin
 • 23/1, 25/2, 28/3–5, 28/1–2, 29/3–7, 30/8–12

 – 105. Kolmost přímek a rovin

 • 23/1, 25/2, 28/3–5, 28/1–2, 29/3–7, 30/8–12

 – 106. Vzdálenosti a odchylky

 • 17.3 Vzdálenosti a odchylky
 • 35/1–3, 37/4–5, 43/6–8, 47/9–10, 52/11–12, 53/13–14, 54/1–9, 55/10–16

 – 107. Vzdálenosti a odchylky

 • 35/1–3, 37/4–5, 43/6–8, 47/9–10, 52/11–12, 53/13–14, 54/1–9, 55/10–16

 – 108. Vzdálenosti a odchylky

 • 35/1–3, 37/4–5, 43/6–8, 47/9–10, 52/11–12, 53/13–14, 54/1–9, 55/10–16

 – 109. Jehlany

 • Kontrolní práce – 17.1 Přímky a roviny v prostoru, 17.2 Kolmost přímek a rovin,
  17.3 Vzdálenosti a odchylky
 • 17.4 Jehlany
 • 57/1, 59/2, 61/3–4, 67/5–8, 73/9–10, 76/11, 76/1–6, 77/7–16, 78/17–18

 – 110. Jehlany

 • 57/1, 59/2, 61/3–4, 67/5–8, 73/9–10, 76/11, 76/1–6, 77/7–16, 78/17–18

 – 111. Jehlany

 • 57/1, 59/2, 61/3–4, 67/5–8, 73/9–10, 76/11, 76/1–6, 77/7–16, 78/17–18

 – 112. Jehlany

 • 57/1, 59/2, 61/3–4, 67/5–8, 73/9–10, 76/11, 76/1–6, 77/7–16, 78/17–18

 – 113. Kužely

 • 17.5 Kužely
 • 82/1–3, 85/4–6, 88/7–8, 89/9, 90/1–11, 91/12–18

 – 114. Kužely

 • 82/1–3, 85/4–6, 88/7–8, 89/9, 90/1–11, 91/12–18

 – 115. Kužely

 • 82/1–3, 85/4–6, 88/7–8, 89/9, 90/1–11, 91/12–18

 – 116. Komolé kužely a jehlany

 • Kontrolní práce – 17.4 Jehlany, 17.5 Kužely
 • 17.6 Komolé kužely a jehlany
 • 95/1–2, 98/3–4, 101/5–6, 102/7, 106/8–9, 109/10–11, 110/1–8, 111/9–19

 – 117. Komolé kužely a jehlany

 • 95/1–2, 98/3–4, 101/5–6, 102/7, 106/8–9, 109/10–11, 110/1–8, 111/9–19

 – 118. Komolé kužely a jehlany

 • 95/1–2, 98/3–4, 101/5–6, 102/7, 106/8–9, 109/10–11, 110/1–8, 111/9–19

 – 119. Komolé kužely a jehlany

 • 95/1–2, 98/3–4, 101/5–6, 102/7, 106/8–9, 109/10–11, 110/1–8, 111/9–19

 – 120. Písemná práce

 • Písemná práce – 16.7 Vztahy mezi funkcemi úhlu, 16.8 Řešení úloh o trojúhelníku, 
  17.1 Přímky a roviny v prostoru, 17.2 Kolmost přímek a rovin,
  17.3 Vzdálenosti a odchylky, 17.4 Jehlany, 17.5 Kužely

 – 121. Rozbor písemné práce

 • 16.7 Vztahy mezi funkcemi úhlu, 16.8 Řešení úloh o trojúhelníku, 
  17.1 Přímky a roviny v prostoru, 17.2 Kolmost přímek a rovin, 17.3 Vzdálenosti a odchylky, 
  17.4 Jehlany, 17.5 Kužely

 – 122. Koule

 • 17.7 Koule
 • 114/1, 117/2–3, 119/4–5, 121/6–9, 122/1–11

 – 123. Koule

 • 114/1, 117/2–3, 119/4–5, 121/6–9, 122/1–11

 – 124. Koule

 • 114/1, 117/2–3, 119/4–5, 121/6–9, 122/1–11

 – 125. Rovnice a jejich soustavy

 • Kontrolní práce – 17.6 Komolé kužely a jehlany, 17.7 Koule
 • 116/1 – 132/100

 – 126. Rovnice a jejich soustavy

 • 116/1 – 132/100

 – 127. Funkce

 • 111/1 – 119/50

 – 128. Funkce

 • 111/1 – 119/50

 – 129. Podobnost a funkce úhlu

 • 129/1 – 142/100

 – 130. Podobnost a funkce úhlu

 • 129/1 – 142/100

 – 131. Jehlany a kužely

 • 130/1 – 141/98

 – 132. Jehlany a kužely

 • 130/1 – 141/98