OKTÁVA

Studijní materiály a zadané práce

 – 1. Úvod

 – 2. Pojem posloupnost

 • 9 Posloupnosti a řady – přehled
 • 9.1 Posloupnosti a jejich vlastnosti
 • 9.1.1 Pojem posloupnost
 • PS 4/1, 5/2

 – 3. Pojem posloupnost

 • PS 15/1–2
 • 11/1.1–1.5, 12/1.6

 – 4. Rekurentní určení posloupnosti

 • 9.1.2 Rekurentní určení posloupnosti
 • PS 10/3, 15/3
 • 16/1.7–1.10

 – 5. Vlastnosti posloupností

 • 9.1.3 Vlastnosti posloupností
 • 24/1.11–1.13, 25/1.16–1.18

 – 6. Matematická indukce

 • 9.1.4 Matematická indukce
 • 34/1.19–1.28

 – 7. Aritmetická posloupnost

 • Test – 9.1 Posloupnosti a jejich vlastnosti
 • 9.2 Aritmetické a geometrické posloupnosti
 • 9.2.1 Aritmetická posloupnost
 • PS 16/1, 17/2–4, 18/5–8, 19/9–12

 – 8. Aritmetická posloupnost

 • PS 20/13–16, 22/1–5, 23/6–10
 • 44/2.1–2.6, 45/2.7–2.10

 – 9. Užití aritmetických posloupností

 • 9.2.2 Užití aritmetických posloupností
 • PS 23/1–2, 24/3–5, 25/6–8

 – 10. Užití aritmetických posloupností

 • PS 26/9–10, 26/1–5

 – 11. Geometrická posloupnost

 • 9.2.3 Geometrická posloupnost
 • PS 27/1, 28/2–3, 29/4–7, 30/8–11, 31/12

 – 12. Geometrická posloupnost

 • PS 31/13–15, 32/16, 33/1–10

 – 13. Užití geometrických posloupností

 – 14. Užití geometrických posloupností

 • PS 36/7, 37/1–5

 – 15. Užití geometrických posloupností

 • PS 37/1, 38/2–4, 39/5–7, 40/8–10

 – 16. Užití geometrických posloupností

 • PS 41/11–13, 42/14–15, 42/1–5, 43/6–8

 – 17. Vlastnosti aritmetických a geometrických posloupností

 • 9.2.5 Vlastnosti aritmetických a geometrických posloupností
 • 72/2.42–2.45

 – 18. Pojem limita posloupnosti

 • Kontrolní práce – 9.2 Aritmetické a geometrické posloupnosti
 • 9.3 Limity posloupností a nekonečné řady
 • 9.3.1 Pojem limita posloupnosti
 • 85/3.1–3.3, 86/3.4–3.10

 – 19. Věty o limitách posloupností

 • 9.3.2 Věty o limitách posloupností
 • 92/3.11–3.12, 93/3.13–3.14

 – 20. Věty o limitách posloupností

 • 93/3.15–3.18

 – 21. Nevlastní limita posloupnosti

 • 9.3.3 Užití limit posloupností
 • 9.3.4 Nevlastní limita posloupnosti
 • 105/3.19–3.20, 106/3.21–3.24

 – 22. Nekonečná geometrická řada

 • Test – 9.3.1 Pojem limita posloupnosti, 9.3.2 Věty o limitách posloupností,
  9.3.3 Užití limit posloupností, 9.3.4 Nevlastní limita posloupnosti
 • 9.3.5 Nekonečná geometrická řada
 • 116/3.25–3.26, 117/3.27–3.29

 – 23. Nekonečná geometrická řada

 • 117/3.30–3.34, 118/3.35

 – 24. Písemná práce

 • Písemná práce – 9 Posloupnosti a řady (přehled)

 – 25. Rozbor písemné práce

 – 26. Základní vlastnosti čísel reálných

 • 10 Komplexní čísla – přehled
 • 10.1 Zavedení a základní vlastnosti komplexních čísel
 • 10.1.1 Základní vlastnosti čísel reálných
 • 10/1.1–1.5

 – 27. Sčítání a násobení komplexních čísel

 • 10.1.2 Zavedení komplexních čísel
 • 14/1.6–1.9, 15/1.10
 • 10.1.3 Sčítání a násobení komplexních čísel
 • PS 118/1 A)–O)

 – 28. Sčítání a násobení komplexních čísel

 • PS 125/1 A)–H)
 • 18/1.11–1.12, 19/1.13–1.15

 – 29. Dělení komplexních čísel, komplexní čísla sdružená

 • 10.1.4 Dělení komplexních čísel, komplexní čísla sdružená
 • PS 118/1 P)–Y), 121/2

 – 30. Dělení komplexních čísel, komplexní čísla sdružená

 • PS 125/1 I)–N), 125/2
 • 25/1.16–1.19, 26/1.20

 – 31. Absolutní hodnota komplexního čísla

 • 10.1.5 Absolutní hodnota komplexního čísla
 • PS 122/3, 124/4

 – 32. Absolutní hodnota komplexního čísla

 • PS 124/5, PS 126/3
 • 29/1.21–1.23, 30/1.24–1.25

 – 33. Komplexní čísla jako body Gaussovy roviny

 • 10.2 Geometrické znázornění komplexních čísel
 • 10.2.1 Komplexní čísla jako body Gaussovy roviny
 • PS 114/1

 – 34. Komplexní čísla jako body Gaussovy roviny

 • PS 115/2
 • 41/2.1–2.3, 42/2.4–2.5

 – 35. Goniometrický tvar komplexního čísla

 • Kontrolní práce – 10.1 Zavedení a základní vlastnosti komplexních čísel
 • 10.2.2 Goniometrický tvar komplexního čísla
 • PS 126/1

 – 36. Goniometrický tvar komplexního čísla

 • PS 129/2, 130/1–2
 • 48/2.6–2.10

 – 37. Součin a podíl komplexních čísel v goniometrickém tvaru

 • 10.2.3 Součin a podíl komplexních čísel v goniometrickém tvaru
 • PS 130/1

 – 38. Součin a podíl komplexních čísel v goniometrickém tvaru

 • PS 136/1

 – 39. Součin a podíl komplexních čísel v goniometrickém tvaru

 • 53/2.11–2.12

 – 40. Součin a podíl komplexních čísel v goniometrickém tvaru

 • 53/2.13–2.15

 – 41. Moivreova věta

 • 10.2.4 Moivreova věta
 • PS 134/2

 – 42. Moivreova věta

 • PS 137/2
 • 58/2.16–2.20

 – 43. Komplexní čísla jako vektory v Gaussově rovině

 • Kontrolní práce – 10.2.1 Komplexní čísla jako body Gaussovy roviny,
  10.2.2 Goniometrický tvar komplexního čísla,
  10.2.3 Součin a podíl komplexních čísel v goniometrickém tvaru, 10.2.4 Moivreova věta
 • 10.2.5 Komplexní čísla jako vektory v Gaussově rovině
 • 64/2.21–2.25

 – 44. Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty

 • 10.3 Řešení rovnic v oboru komplexních čísel
 • 10.3.1 Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty
 • PS 146/14, 147/16–17, 148/19–20, 149/21–22

 – 45. Písemná práce

 • Písemná práce – 10.1 Zavedení a základní vlastnosti komplexních čísel,
  10.2 Geometrické znázornění komplexních čísel
  (přehled)

 – 46. Rozbor písemné práce

 – 47. Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty

 • PS 154/36–38, 155/5, 13–15
 • 75/3.1–3.5

 – 48. Binomické rovnice

 • Test – 10.3.1 Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty
 • 10.3.2 Binomické rovnice
 • PS 150/25–26, 151/27–29, 152/30–32

 – 49. Binomické rovnice

 • PS 153/34–35, 155/1–2, 20
 • 84/3.6–3.10

 – 50. Kvadratické rovnice s komplexními koeficienty

 • 10.3.3 Kvadratické rovnice s komplexními koeficienty
 • PS 142/1–2, 143/3–5, 144/6–8, 145/9–11, 146/12–13

 – 51. Kvadratické rovnice s komplexními koeficienty

 • PS 147/15, 148/18, 149/23, 150/24, 153/33, 155/3–4, 6–12, 16–19
 • 93/3.11–3.15

 –  52. Číselné obory

 • Test – 10.3.2 Binomické rovnice, 10.3.3 Kvadratické rovnice s komplexními koeficienty
 • PS 4/1 – 5/7, 6/11 – 20/55, 20/57 – 23/66, 25/69 – 27/77

 – 53. Mocniny a odmocniny

 • PS 5/8–10, 20/56, 23/67 – 24/68, 41/17 – 42/20, 45/24, 46/28–29, 46/31 – 47/32

 – 54. Algebraické výrazy

 • PS 28/1 – 40/16, 43/21 – 45/23, 45/25 – 46/27, 46/30, 47/33 – 48/38

 – 55. Rovnice a nerovnice

 • PS 49/1 – 83/58

 – 56. Rovnice a nerovnice

 • PS 116/62, 139/1 – 164/95

 – 57. Planimetrie

 • Kontrolní práce – Číselné obory, Mocniny a odmocniny, Algebraické výrazy, 
  Rovnice a nerovnice
 • PS 139/1 – 164/95

 – 58. Funkce

 • PS 84/1 – 110/53, 115/61 – 120/77, 120/79, 121/81 – 121/82

 – 59. Funkce

 • PS 84/1 – 110/53, 115/61 – 120/77, 120/79, 121/81 – 121/82

 – 60. Goniometrie

 • PS 110/54 – 113/60, 120/78, 80

 – 61. Goniometrie

 • PS 110/54 – 113/60, 120/78, 80

 – 62. Stereometrie

 • Kontrolní práce – Funkce, Goniometrie
 • PS 165/1 – 174/43

 – 63. Stereometrie

 • PS 165/1 – 174/43

 – 64. Analytická geometrie

 • Kontrolní práce – Planimetrie, Stereometrie
 • PS 175/1 – 192/55

 – 65. Analytická geometrie

 • PS 175/1 – 192/55

 – 66. Kombinatorika

 • PS 193/1 – 201/43

 – 67. Pravděpodobnost a statistika

 • PS 201/44 – 212/17

 – 68. Písemná práce

 • Písemná práce – 10.3 Řešení rovnic v oboru komplexních čísel, Číselné obory,
  Mocniny a odmocniny, Algebraické výrazy, Rovnice a nerovnice, Planimetrie, Funkce, Goniometrie, Stereometrie, Analytická geometrie, Kombinatorika, Pravděpodobnost a statistika

 – 69. Rozbor písemné práce

 – 70. Posloupnosti a řady

 • Ústní zkoušení – Analytická geometrie
 • PS 122/1 – 138/44

 – 71. Posloupnosti a řady

 • Ústní zkoušení – Kombinatorika
 • PS 122/1 – 138/44

 – 72. Komplexní čísla

 • Ústní zkoušení – Pravděpodobnost a statistika
 • P 134/1 – 140/70

 – 73. Komplexní čísla

 • Ústní zkoušení – Posloupnosti a řady
 • P 134/1 – 140/70

 – 74. Diferenciální a integrální počet

 • Ústní zkoušení – Komplexní čísla
 • P 152/1 – 169/140

 – 75. Diferenciální a integrální počet

 • Ústní zkoušení – Číselné obory, Mocniny a odmocniny, Algebraické výrazy, Rovnice a nerovnice, Planimetrie, Funkce, Goniometrie, Stereometrie, Analytická geometrie, Kombinatorika, Pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady, Komplexní čísla
 • P 152/1 – 169/140