PRIMA

Studijní materiály a zadané práce

03.09.2019 – 1. Úvod

04.09.2019 – 2. Číslo a číslice

 • 1 Úvodní opakování – přehled
 • 1.1 Číslo a číslice
 • 14/1–6, 15/7–9, 17/10–14, 18/1–4, 19/5–17, 20/18

05.09.2019 – 3. Číslo a číslice

 • 14/1–6, 15/7–9, 17/10–14, 18/1–4, 19/5–17, 20/18

09.09.2019 – 4. Číslo a číslice

 • 14/1–6, 15/7–9, 17/10–14, 18/1–4, 19/5–17, 20/18

10.09.2019 – 5. Množiny

 • 1.2 Množiny
 • 23/1–5, 25/6–8, 27/9–10, 28/11–14, 29/1–3, 30/4–13

10.09.2019 – 6. Množiny

 • 23/1–5, 25/6–8, 27/9–10, 28/11–14, 29/1–3, 30/4–13

11.09.2019 – 7. Množiny

 • 23/1–5, 25/6–8, 27/9–10, 28/11–14, 29/1–3, 30/4–13

12.09.2019 – 8. Přirozená čísla

 • Kontrolní práce – 1.1 Číslo a číslice, 1.2 Množiny
 • 1.3 Přirozená čísla
 • 31/1, 32/2–5, 33/6–8, 34/9–12, 35/13, 37/14–17, 39/18–19, 40/20–22

13.09.2019 – 9. Přirozená čísla

 • 31/1, 32/2–5, 33/6–8, 34/9–12, 35/13, 37/14–17, 39/18–19, 40/20–22

16.09.2019 – 10. Přirozená čísla

 • 31/1, 32/2–5, 33/6–8, 34/9–12, 35/13, 37/14–17, 39/18–19, 40/20–22

17.09.2019 – 11. Desetinná čísla

 • 1.4 Desetinná čísla
 • 42/1–2, 43/3–4, 44/5–6, 45/7–9, 45/1–6, 46/7–16, 47/17–27, 48/28–34

18.09.2019 – 12. Desetinná čísla

 • 42/1–2, 43/3–4, 44/5–6, 45/7–9, 45/1–6, 46/7–16, 47/17–27, 48/28–34

19.09.2019 – 13. Desetinná čísla

 • 42/1–2, 43/3–4, 44/5–6, 45/7–9, 45/1–6, 46/7–16, 47/17–27, 48/28–34

20.09.2019 – 14. Desetinná čísla

 • 42/1–2, 43/3–4, 44/5–6, 45/7–9, 45/1–6, 46/7–16, 47/17–27, 48/28–34

23.09.2019 – 15. Desetinná čísla

 • 42/1–2, 43/3–4, 44/5–6, 45/7–9, 45/1–6, 46/7–16, 47/17–27, 48/28–34

24.09.2019 – 16. Číselné výrazy

 • Kontrolní práce – 1.3 Přirozená čísla, 1.4 Desetinná čísla
 • 1.5 Číselné výrazy
 • 52/1, 53/2–6

25.09.2019 – 17. Číselné výrazy

 • 52/1, 53/2–6

26.09.2019 – 18. Rovnice

 • Test – 1.5 Číselné výrazy
 • 1.6 Rovnice
 • 56/1–2, 57/3–4, 57/1–5, 58/6–10

27.09.2019 – 19. Rovnice

 • 56/1–2, 57/3–4, 57/1–5, 58/6–10

30.09.2019 – 20. Rovnice

 • 56/1–2, 57/3–4, 57/1–5, 58/6–10

30.09.2019 – 21. Rovnice

 • 56/1–2, 57/3–4, 57/1–5, 58/6–10

01.10.2019 – 22. Slovní úlohy

 • Test – 1.6 Rovnice
 • 1.7 Slovní úlohy
 • 62/1–3, 63/4–6

03.10.2019 – 23. Slovní úlohy

 • 62/1–3, 63/4–6

04.10.2019 – 24. Slovní úlohy

 • 62/1–3, 63/4–6

07.10.2019 – 25. Bod, přímka, polopřímka, úsečka

 • Kontrolní práce – 1.5 Číselné výrazy, 1.6 Rovnice, 1.7 Slovní úlohy
 • 1.8 Bod, přímka, polopřímka, úsečka
 • 65/1–3, 66/4–7, 68/8–10, 69/11–13, 70/1–10

08.10.2019 – 26. Bod, přímka, polopřímka, úsečka

 • 65/1–3, 66/4–7, 68/8–10, 69/11–13, 70/1–10

09.10.2019 – 27. Bod, přímka, polopřímka, úsečka

 • 65/1–3, 66/4–7, 68/8–10, 69/11–13, 70/1–10

10.10.2019 – 28. Úhel

 • 1.9 Úhel
 • 73/1–3, 75/4, 76/5–7, 79/8–10, 83/11–12, 85/13–14, 86/15–16, 88/17–18, 89/19–21, 90/22–23, 91/1–2, 92/3–12, 93/13–25

11.10.2019 – 29. Úhel

 • 73/1–3, 75/4, 76/5–7, 79/8–10, 83/11–12, 85/13–14, 86/15–16, 88/17–18, 89/19–21, 90/22–23, 91/1–2, 92/3–12, 93/13–25

11.10.2019 – 30. Úhel

 • 73/1–3, 75/4, 76/5–7, 79/8–10, 83/11–12, 85/13–14, 86/15–16, 88/17–18, 89/19–21, 90/22–23, 91/1–2, 92/3–12, 93/13–25

14.10.2019 – 31. Úhel

 • 73/1–3, 75/4, 76/5–7, 79/8–10, 83/11–12, 85/13–14, 86/15–16, 88/17–18, 89/19–21, 90/22–23, 91/1–2, 92/3–12, 93/13–25

15.10.2019 – 32. Dvojice přímek

 • 1.10 Dvojice přímek
 • 95/1, 96/2–4, 97/5–10

16.10.2019 – 33. Dvojice přímek

 • 95/1, 96/2–4, 97/5–10

17.10.2019 – 34. Písemná práce

 • Písemná práce – 1.1 Číslo a číslice, 1.2 Množiny, 1.3 Přirozená čísla,
  1.4 Desetinná čísla, 1.5 Číselné výrazy, 1.6 Rovnice, 1.7 Slovní úlohy, 
  1.8 Bod, přímka, polopřímka, úsečka, 1.9 Úhel

18.10.2019 – 35. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 1.1 Číslo a číslice, 1.2 Množiny, 1.3 Přirozená čísla, 1.4 Desetinná čísla, 
  1.5 Číselné výrazy, 1.6 Rovnice, 1.7 Slovní úlohy, 1.8 Bod, přímka, polopřímka, úsečka, 1.9 Úhel

21.10.2019 – 36. Dvojice úhlů

 • 1.11 Dvojice úhlů
 • 99/1–4, 102/5–6, 103/1–7, 104/8–10

22.10.2019 – 37. Dvojice úhlů

 • 99/1–4, 102/5–6, 103/1–7, 104/8–10

23.10.2019 – 38. Dvojice úhlů

 • 99/1–4, 102/5–6, 103/1–7, 104/8–10

24.10.2019 – 39. Kružnice a kruh

 • Kontrolní práce – 1.8 Bod, přímka, polopřímka, úsečka, 1.9 Úhel, 1.10 Dvojice přímek,
  1.11 Dvojice úhlů
 • 1.12 Kružnice a kruh
 • 105/1–2, 106/3–4, 107/5–6

31.10.2019 – 40. Kružnice a kruh

 • 105/1–2, 106/3–4, 107/5–6

04.11.2019 – 41. Trojúhelník, čtyřúhelník

 • 1.13 Trojúhelník, čtyřúhelník
 • 108/1–2, 110/3–4, 111/5, 112/6–8, 113/9–12, 115/13–14, 116/15–16, 117/1–10, 118/11–14

05.11.2019 – 42. Trojúhelník, čtyřúhelník

 • 108/1–2, 110/3–4, 111/5, 112/6–8, 113/9–12, 115/13–14, 116/15–16, 117/1–10, 118/11–14

06.11.2019 – 43. Trojúhelník, čtyřúhelník

 • 108/1–2, 110/3–4, 111/5, 112/6–8, 113/9–12, 115/13–14, 116/15–16, 117/1–10, 118/11–14

07.11.2019 – 44. Trojúhelník, čtyřúhelník

 • 108/1–2, 110/3–4, 111/5, 112/6–8, 113/9–12, 115/13–14, 116/15–16, 117/1–10, 118/11–14

08.11.2019 – 45. Trojúhelník, čtyřúhelník

 • 108/1–2, 110/3–4, 111/5, 112/6–8, 113/9–12, 115/13–14, 116/15–16, 117/1–10, 118/11–14

08.11.2019 – 46. Přímky a roviny v prostoru

 • Kontrolní práce – 1.12 Kružnice a kruh, 1.13 Trojúhelník, čtyřúhelník
 • 1.14 Přímky a roviny v prostoru
 • 120/1–2, 121/3–4, 122/5–6

11.11.2019 – 47. Tělesa

 • 1.15 Tělesa
 • 124/1–3, 125/4, 127/5–6, 128/7, 128/1–5, 129/6

12.11.2019 – 48. Tělesa

 • 124/1–3, 125/4, 127/5–6, 128/7, 128/1–5, 129/6

13.11.2019 – 49. Desetinná čísla

 • Kontrolní práce – 1.14 Přímky a roviny v prostoru, 1.15 Tělesa
 • 2 Kladná a záporná čísla – přehled
 • 2.1 Desetinná čísla
 • 9/1, 10/2–4, 12/5–8, 13/9–12, 14/13–16, 15/17–18, 16/19–21, 17/1–9, 18/10–16

14.11.2019 – 50. Desetinná čísla

 • 9/1, 10/2–4, 12/5–8, 13/9–12, 14/13–16, 15/17–18, 16/19–21, 17/1–9, 18/10–16

15.11.2019 – 51. Desetinná čísla

 • 9/1, 10/2–4, 12/5–8, 13/9–12, 14/13–16, 15/17–18, 16/19–21, 17/1–9, 18/10–16

18.11.2019 – 52. Desetinná čísla

 • 9/1, 10/2–4, 12/5–8, 13/9–12, 14/13–16, 15/17–18, 16/19–21, 17/1–9, 18/10–16

19.11.2019 – 53. Sčítání a odčítání desetinných čísel

 • 2.2 Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • 20/1–3, 21/4–5

20.11.2019 – 54. Sčítání a odčítání desetinných čísel

 • 20/1–3, 21/4–5

21.11.2019 – 55. Násobení desetinných čísel

 • 2.3 Násobení desetinných čísel
 • 24/1–3, 27/4–6, 28/7–10, 29/11, 29/1–3, 30/4–12, 31/13–21, 32/22

21.11.2019 – 56. Násobení desetinných čísel

 • 24/1–3, 27/4–6, 28/7–10, 29/11, 29/1–3, 30/4–12, 31/13–21, 32/22

22.11.2019 – 57. Násobení desetinných čísel

 • 24/1–3, 27/4–6, 28/7–10, 29/11, 29/1–3, 30/4–12, 31/13–21, 32/22

25.11.2019 – 58. Násobení desetinných čísel

 • 24/1–3, 27/4–6, 28/7–10, 29/11, 29/1–3, 30/4–12, 31/13–21, 32/22

26.11.2019 – 59. Dělení desetinných čísel

 • 2.4 Dělení desetinných čísel
 • 35/1–4, 37/5–7, 38/8, 40/9–10, 40/1–4, 41/5–12, 42/13–18

27.11.2019 – 60. Dělení desetinných čísel

 • 35/1–4, 37/5–7, 38/8, 40/9–10, 40/1–4, 41/5–12, 42/13–18

28.11.2019 – 61. Dělení desetinných čísel

 • 35/1–4, 37/5–7, 38/8, 40/9–10, 40/1–4, 41/5–12, 42/13–18

29.11.2019 – 62. Dělení desetinných čísel

 • 35/1–4, 37/5–7, 38/8, 40/9–10, 40/1–4, 41/5–12, 42/13–18

09.12.2019 – 63. Převádění jednotek

 • Kontrolní práce – 2.1 Desetinná čísla, 2.2 Sčítání a odčítání desetinných čísel, 
  2.3 Násobení desetinných čísel, 2.4 Dělení desetinných čísel
 • 2.5 Převádění jednotek
 • 44/1–4, 46/5–7, 47/8–10, 49/11, 50/12–15, 51/16–18, 52/1–8, 53/9–15, 54/16–17

10.12.2019 – 64. Převádění jednotek

 • 44/1–4, 46/5–7, 47/8–10, 49/11, 50/12–15, 51/16–18, 52/1–8, 53/9–15, 54/16–17

11.12.2019 – 65. Převádění jednotek

 • 44/1–4, 46/5–7, 47/8–10, 49/11, 50/12–15, 51/16–18, 52/1–8, 53/9–15, 54/16–17

12.12.2019 – 66. Převádění jednotek

 • 44/1–4, 46/5–7, 47/8–10, 49/11, 50/12–15, 51/16–18, 52/1–8, 53/9–15, 54/16–17

13.12.2019 – 67. Převádění jednotek

 • 44/1–4, 46/5–7, 47/8–10, 49/11, 50/12–15, 51/16–18, 52/1–8, 53/9–15, 54/16–17

16.12.2019 – 68. Převádění jednotek

 • 44/1–4, 46/5–7, 47/8–10, 49/11, 50/12–15, 51/16–18, 52/1–8, 53/9–15, 54/16–17

17.12.2019 – 69. Celá čísla

 • Kontrolní práce – 2.5 Převádění jednotek
 • 2.6 Celá čísla
 • 56/1–2, 59/3–4, 62/5–9, 62/1–2, 63/3–9, 64/10–12

18.12.2019 – 70. Celá čísla

 • 56/1–2, 59/3–4, 62/5–9, 62/1–2, 63/3–9, 64/10–12

19.12.2019 – 71. Celá čísla

 • 56/1–2, 59/3–4, 62/5–9, 62/1–2, 63/3–9, 64/10–12

06.01.2020 – 72. Sčítání a odčítání celých čísel

 • 2.7 Sčítání a odčítání celých čísel
 • 66/1–2, 67/3, 69/4, 70/5, 72/6–7, 73/8, 74/9–12, 75/13, 75/1–3, 76/4–11, 77/12–17

07.01.2020 – 73. Sčítání a odčítání celých čísel

 • 66/1–2, 67/3, 69/4, 70/5, 72/6–7, 73/8, 74/9–12, 75/13, 75/1–3, 76/4–11, 77/12–17

08.01.2020 – 74. Sčítání a odčítání celých čísel

 • 66/1–2, 67/3, 69/4, 70/5, 72/6–7, 73/8, 74/9–12, 75/13, 75/1–3, 76/4–11, 77/12–17

09.01.2020 – 75. Písemná práce

 • Písemná práce – 1.10 Dvojice přímek, 1.11 Dvojice úhlů, 1.12 Kružnice a kruh,
  1.13 Trojúhelník, čtyřúhelník, 1.14 Přímky a roviny v prostoru, 1.15 Tělesa, 
  2.1 Desetinná čísla, 2.2 Sčítání a odčítání desetinných čísel,
  2.3 Násobení desetinných čísel, 2.4 Dělení desetinných čísel, 
  2.5 Převádění jednotek, 2.6 Celá čísla

10.01.2020 – 76. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 1.10 Dvojice přímek, 1.11 Dvojice úhlů, 1.12 Kružnice a kruh, 
  1.13 Trojúhelník, čtyřúhelník, 1.14 Přímky a roviny v prostoru, 1.15 Tělesa, 2.1 Desetinná čísla,
  2.2 Sčítání a odčítání desetinných čísel, 2.3 Násobení desetinných čísel,
  2.4 Dělení desetinných čísel, 2.5 Převádění jednotek, 2.6 Celá čísla

13.01.2020 – 77. Násobení a dělení celých čísel

 • 2.8 Násobení a dělení celých čísel
 • 79/1–2, 81/3–5, 83/6, 83/1–2, 84/3–10

14.01.2020 – 78. Násobení a dělení celých čísel

 • 79/1–2, 81/3–5, 83/6, 83/1–2, 84/3–10

15.01.2020 – 79. Násobení a dělení celých čísel

 • 79/1–2, 81/3–5, 83/6, 83/1–2, 84/3–10

16.01.2020 – 80. Záporná desetinná čísla

 • Kontrolní práce – 2.6 Celá čísla, 2.7 Sčítání a odčítání celých čísel,
  2.8 Násobení a dělení celých čísel
 • 2.9 Záporná desetinná čísla
 • 86/1, 87/2–3, 88/4–5, 89/6–7, 90/8–9, 91/10–11, 92/12–13, 93/1–9, 94/10–18

17.01.2020 – 81. Záporná desetinná čísla

 • 86/1, 87/2–3, 88/4–5, 89/6–7, 90/8–9, 91/10–11, 92/12–13, 93/1–9, 94/10–18

20.01.2020 – 82. Záporná desetinná čísla

 • 86/1, 87/2–3, 88/4–5, 89/6–7, 90/8–9, 91/10–11, 92/12–13, 93/1–9, 94/10–18

21.01.2020 – 83. Číselné výrazy

 • 2.10 Číselné výrazy
 • 96/1–3, 97/4–5, 98/6, 99/7, 100/8–11, 102/12–17, 103/1–7, 104/8–16, 105/17–20

22.01.2020 – 84. Číselné výrazy

 • 96/1–3, 97/4–5, 98/6, 99/7, 100/8–11, 102/12–17, 103/1–7, 104/8–16, 105/17–20

23.01.2020 – 85. Číselné výrazy

 • 96/1–3, 97/4–5, 98/6, 99/7, 100/8–11, 102/12–17, 103/1–7, 104/8–16, 105/17–20

24.01.2020 – 86. Číselná osa a soustava souřadnic

 • 2.11 Číselná osa a soustava souřadnic
 • 107/1, 108/2–3, 110/4–5, 111/6–10, 112/1–9, 113/10–12

27.01.2020 – 9.15

29.01.2020 – 87. Číselná osa a soustava souřadnic

 • 107/1, 108/2–3, 110/4–5, 111/6–10, 112/1–9, 113/10–12

30.01.2020 – 88. Číselná osa a soustava souřadnic

 • 107/1, 108/2–3, 110/4–5, 111/6–10, 112/1–9, 113/10–12

03.02.2020 – 89. Násobek

 • Kontrolní práce – 2.9 Záporná desetinná čísla, 2.10 Číselné výrazy,
  2.11 Číselná osa a soustava souřadnic
 • 3 Dělitelnost – přehled
 • 3.1 Násobek
 • 10/1–4, 11/5–8, 12/9–12

04.02.2020 – 90. Násobek

 • 10/1–4, 11/5–8, 12/9–12

05.02.2020 – 91. Dělitel

 • 3.2 Dělitel
 • 14/1–5, 15/6–7, 16/8–10, 17/1–16, 18/17–18

06.02.2020 – 92. Dělitel

 • 14/1–5, 15/6–7, 16/8–10, 17/1–16, 18/17–18

07.02.2020 – 93. Dělitel

 • 14/1–5, 15/6–7, 16/8–10, 17/1–16, 18/17–18

17.02.2020 – 94. Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu

 • 3.3 Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu
 • 21/1–4, 22/5–6, 23/7, 23/1–5

18.02.2020 – 95. Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu

 • 21/1–4, 22/5–6, 23/7, 23/1–5

19.02.2020 – 96. Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu

 • 21/1–4, 22/5–6, 23/7, 23/1–5

20.02.2020 – 97. Znaky dělitelnosti deseti, pěti a dvěma

 • Kontrolní práce – 3.1 Násobek, 3.2 Dělitel, 3.3 Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu
 • 3.4 Znaky dělitelnosti deseti, pěti a dvěma
 • 25/1–4, 26/5–9, 27/10

21.02.2020 – 98. Znaky dělitelnosti deseti, pěti a dvěma

 • 25/1–4, 26/5–9, 27/10

24.02.2020 – 99. Znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi

 • 3.5 Znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi
 • 28/1–4, 29/5–7

25.02.2020 – 100. Znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi

 • 28/1–4, 29/5–7

26.02.2020 – 101. Znaky dělitelnosti devíti a třemi

 • 3.6 Znaky dělitelnosti devíti a třemi
 • 32/1–3, 33/4–8, 34/1–14, 35/15–18

27.02.2020 – 102. Znaky dělitelnosti devíti a třemi

 • 32/1–3, 33/4–8, 34/1–14, 35/15–18

28.02.2020 – 103. Znaky dělitelnosti devíti a třemi

 • 32/1–3, 33/4–8, 34/1–14, 35/15–18

02.03.2020 – 104. Prvočísla a čísla složená

 • Kontrolní práce – 3.4 Znaky dělitelnosti deseti, pěti a dvěma,
  3.5 Znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi, 3.6 Znaky dělitelnosti devíti a třemi
 • 3.7 Prvočísla a čísla složená
 • 37/1–8

03.03.2020 – 105. Prvočísla a čísla složená

 • 37/1–8

04.03.2020 – 106. Rozklad složených čísel

 • 3.8 Rozklad složených čísel
 • 41/1–3, 42/4–5, 42/1–11, 43/12–17

05.03.2020 – 107. Rozklad složených čísel

 • 41/1–3, 42/4–5, 42/1–11, 43/12–17

06.03.2020 – 108. Rozklad složených čísel

 • 41/1–3, 42/4–5, 42/1–11, 43/12–17

09.03.2020 – 109. Rozklad složených čísel

 • 41/1–3, 42/4–5, 42/1–11, 43/12–17

10.03.2020 – 110. Společný dělitel

 • Kontrolní práce – 3.7 Prvočísla a čísla složená, 3.8 Rozklad složených čísel
 • 3.9 Společný dělitel
 • 44/1–2, 46/3–4, 48/5–7

ONLINE VÝUKA – 111. Společný dělitel

 • 44/1–2, 46/3–4, 48/5–7

ONLINE VÝUKA – 112. Společný dělitel

 • 44/1–2, 46/3–4, 48/5–7

ONLINE VÝUKA – 113. Čísla soudělná a nesoudělná

 • 3.10 Čísla soudělná a nesoudělná
 • 50/1–7

ONLINE VÝUKA – 114. Čísla soudělná a nesoudělná

 • 50/1–7

 – 115. Písemná práce

 • Písemná práce – 2.7 Sčítání a odčítání celých čísel,
  2.8 Násobení a dělení celých čísel, 2.9 Záporná desetinná čísla, 2.10 Číselné výrazy,
  2.11 Číselná osa a soustava souřadnic, 3.1 Násobek, 3.2 Dělitel,
  3.3 Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu, 3.4 Znaky dělitelnosti deseti, pěti a dvěma,
  3.5 Znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi, 3.6 Znaky dělitelnosti devíti a třemi, 
  3.7 Prvočísla a čísla složená, 3.8 Rozklad složených čísel, 3.9 Společný dělitel

 – 116. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 2.7 Sčítání a odčítání celých čísel, 2.8 Násobení a dělení celých čísel, 
  2.9 Záporná desetinná čísla, 2.10 Číselné výrazy, 2.11 Číselná osa a soustava souřadnic, 
  3.1 Násobek, 3.2 Dělitel, 3.3 Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu, 
  3.4 Znaky dělitelnosti deseti, pěti a dvěma, 3.5 Znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi,
  3.6 Znaky dělitelnosti devíti a třemi, 3.7 Prvočísla a čísla složená,
  3.8 Rozklad složených čísel, 3.9 Společný dělitel

ONLINE VÝUKA – 117. Společný násobek

 • 3.11 Společný násobek
 • 51/1–4, 52/5–7, 54/8–10, 55/11–12, 56/13, 57/1–13, 58/14–17

ONLINE VÝUKA – 118. Společný násobek

 • 51/1–4, 52/5–7, 54/8–10, 55/11–12, 56/13, 57/1–13, 58/14–17

ONLINE VÝUKA – 119. Společný násobek

 • 51/1–4, 52/5–7, 54/8–10, 55/11–12, 56/13, 57/1–13, 58/14–17

ONLINE VÝUKA – 120. Společný násobek

 • 51/1–4, 52/5–7, 54/8–10, 55/11–12, 56/13, 57/1–13, 58/14–17

ONLINE VÝUKA – 121. Znaky dělitelnosti dalšími čísly

 • Kontrolní práce – 3.9 Společný dělitel, 3.10 Čísla soudělná a nesoudělná,
  3.11 Společný násobek
 • 3.12 Znaky dělitelnosti dalšími čísly
 • 60/1–3, 61/4–8, 63/1–8

ONLINE VÝUKA – 122. Znaky dělitelnosti dalšími čísly

 • 60/1–3, 61/4–8, 63/1–8

ONLINE VÝUKA – 123. Znaky dělitelnosti dalšími čísly

 • 60/1–3, 61/4–8, 63/1–8

ONLINE VÝUKA – 124. Slovní úlohy

 • 3.13 Slovní úlohy
 • 68/1–5

ONLINE VÝUKA – 125. Slovní úlohy

 • 68/1–5

 – 126. Shodnost v rovině

 • Kontrolní práce – 3.12 Znaky dělitelnosti dalšími čísly, 3.13 Slovní úlohy
 • 4 Osová a středová souměrnost – přehled
 • 4.1 Shodnost v rovině
 • 11/1–2, 12/3–4, 5–8

 – 127. Shodnost v rovině

 • 11/1–2, 12/3–4, 5–8

 – 128. Shodnost některých útvarů

 • 4.2 Shodnost některých útvarů
 • 16/1, 17/2, 19/3–4, 20/5, 21/1–8, 22/9–11, 23/12

 – 129. Shodnost některých útvarů

 • 16/1, 17/2, 19/3–4, 20/5, 21/1–8, 22/9–11, 23/12

 – 130. Shodnost některých útvarů

 • 16/1, 17/2, 19/3–4, 20/5, 21/1–8, 22/9–11, 23/12

 – 131. Osově souměrné útvary

 • Kontrolní práce – 4.1 Shodnost v rovině, 4.2 Shodnost některých útvarů
 • 4.3 Osově souměrné útvary
 • 25/1–2, 27/3–6

 – 132. Osově souměrné útvary

 • 25/1–2, 27/3–6

 – 133. Osová souměrnost

 • 4.4 Osová souměrnost
 • 30/1–6

 – 134. Osová souměrnost

 • 30/1–6

 – 135. Obrazy útvarů v osové souměrnosti

 • 4.5 Obrazy útvarů v osové souměrnosti
 • 33/1, 34/2, 35/3–5, 36/6, 37/7–9, 38/10, 38/1–3, 39/4–7, 40/8–12

 – 136. Obrazy útvarů v osové souměrnosti

 • 33/1, 34/2, 35/3–5, 36/6, 37/7–9, 38/10, 38/1–3, 39/4–7, 40/8–12

 – 137. Obrazy útvarů v osové souměrnosti

 • 33/1, 34/2, 35/3–5, 36/6, 37/7–9, 38/10, 38/1–3, 39/4–7, 40/8–12

 – 138. Obrazy útvarů v osové souměrnosti

 • 33/1, 34/2, 35/3–5, 36/6, 37/7–9, 38/10, 38/1–3, 39/4–7, 40/8–12

 – 139. Obrazy útvarů v osové souměrnosti

 • 33/1, 34/2, 35/3–5, 36/6, 37/7–9, 38/10, 38/1–3, 39/4–7, 40/8–12

 – 140. Obrazy útvarů v osové souměrnosti

 • 33/1, 34/2, 35/3–5, 36/6, 37/7–9, 38/10, 38/1–3, 39/4–7, 40/8–12

 – 141. Středově souměrné útvary

 • Kontrolní práce – 4.3 Osově souměrné útvary, 4.4 Osová souměrnost,
  4.5 Obrazy útvarů v osové souměrnosti
   
 • 4.6 Středově souměrné útvary
 • 42/1, 43/2–5

 – 142. Středově souměrné útvary

 • 42/1, 43/2–5

 – 143. Středová souměrnost

 • 4.7 Středová souměrnost
 • 45/1–4

 – 144. Středová souměrnost

 • 45/1–4

 – 145. Písemná práce

 • Písemná práce – 3.10 Čísla soudělná a nesoudělná, 3.11 Společný násobek, 
  3.12 Znaky dělitelnosti dalšími čísly, 3.13 Slovní úlohy, 4.1 Shodnost v rovině,
  4.2 Shodnost některých útvarů, 4.3 Osově souměrné útvary, 4.4 Osová souměrnost,
  4.5 Obrazy útvarů v osové souměrnosti, 4.6 Středově souměrné útvary

 – 146. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 3.10 Čísla soudělná a nesoudělná, 3.11 Společný násobek, 
  3.12 Znaky dělitelnosti dalšími čísly, 3.13 Slovní úlohy, 4.1 Shodnost v rovině, 
  4.2 Shodnost některých útvarů, 4.3 Osově souměrné útvary, 4.4 Osová souměrnost, 
  4.5 Obrazy útvarů v osové souměrnosti, 4.6 Středově souměrné útvary

 – 147. Obrazy útvarů ve středové souměrnosti

 • 4.8 Obrazy útvarů ve středové souměrnosti
 • 48/1–5, 49/6–8, 50/9, 50/1–6, 51/7–12, 52/13–15

 – 148. Obrazy útvarů ve středové souměrnosti

 • 48/1–5, 49/6–8, 50/9, 50/1–6, 51/7–12, 52/13–15

 – 149. Obrazy útvarů ve středové souměrnosti

 • 48/1–5, 49/6–8, 50/9, 50/1–6, 51/7–12, 52/13–15

 – 150. Obrazy útvarů ve středové souměrnosti

 • 48/1–5, 49/6–8, 50/9, 50/1–6, 51/7–12, 52/13–15


 – 151. Obrazy útvarů ve středové souměrnosti

 • 48/1–5, 49/6–8, 50/9, 50/1–6, 51/7–12, 52/13–15

 – 152. Obrazy útvarů ve středové souměrnosti

 • 48/1–5, 49/6–8, 50/9, 50/1–6, 51/7–12, 52/13–15

 – 153. Úvodní opakování

 • Kontrolní práce – 4.6 Středově souměrné útvary, 4.7 Středová souměrnost,
  4.8 Obrazy útvarů ve středové souměrnosti
 • 130/1 – 147/138

 – 154. Úvodní opakování

 • 130/1 – 147/138

 – 155. Úvodní opakování

 • 130/1 – 147/138

 – 156. Úvodní opakování

 • 130/1 – 147/138

 – 157. Kladná a záporná čísla

 • 119/1 – 134/113

 – 158. Kladná a záporná čísla

 • 119/1 – 134/113

 – 159. Kladná a záporná čísla

 • 119/1 – 134/113

 – 160. Dělitelnost

 • 73/1 – 89/167

 – 161. Dělitelnost

 • 73/1 – 89/167

 – 162. Dělitelnost

 • 73/1 – 89/167

 – 163. Osová a středová souměrnost

 • 58/1 – 72/83

 – 164. Osová a středová souměrnost

 • 58/1 – 72/83

 – 165. Osová a středová souměrnost

 • 58/1 – 72/83