TŘETÍ ROČNÍK

Poznámky z hodiny a domácí cvičení

DD.MM.RRRR – 1. Úvod

  • Úvodní informace – obsah předmětu, povinná a doporučená literatura, povinné pomůcky, podmínky klasifikace
  • Matematika – témata