SEKUNDA | MATEMATIKA

Studijní kalendář

1. Úvod

2. Zlomek a jeho velikost

 • 5 Racionální čísla, procenta
 • 5.1 Zlomek a jeho velikost
 • 12/1–3, 13/4–6, 14/7–9, 16/10

3. Zlomek a jeho velikost

 • 16/11–14, 17/15–20

4. Zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo

 • 5.2 Zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo
 • 20/1–3, 21/4–5, 22/6, 23/7–11

5. Zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo

 • 24/1–4, 6–8, 25/9, 26/16–17, 19–21

6. Rozšiřování a krácení zlomků

 • 5.3 Rozšiřování a krácení zlomků
 • 29/1–5, 30/6–9, 32/10

7. Rozšiřování a krácení zlomků

 • 32/11–14, 33/1–6, 9

8. Desetinné zlomky

 • Kontrolní práce – 5.1 Zlomek a jeho velikost, 5.2 Zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo, 5.3 Rozšiřování a krácení zlomků
 • 5.4 Desetinné zlomky
 • 36/1–2

9. Desetinné zlomky

 • 38/3–9

10. Porovnávání zlomků

 • 5.5 Porovnávání zlomků
 • 39/1, 44/2–6, 45/7–10

11. Porovnávání zlomků

 • 45/11–12, 46/1–6, 8, 10, 47/14, 48/20–22

12. Sčítání zlomků

 • Kontrolní práce – 5.4 Desetinné zlomky, 5.5 Porovnávání zlomků
 • 5.6 Sčítání zlomků
 • 49/1–2, 50/3–4

13. Sčítání zlomků

 • 51/5–8

14. Sčítání zlomků

 • 53/9–10, 54/11

15. Záporné zlomky

 • 5.7 Záporné zlomky
 • 56/1–5, 57/6

16. Záporné zlomky

 • 57/7, 59/9–12

17. Odčítání zlomků

 • 5.8 Odčítání zlomků
 • 62/1–6, 64/7

18. Odčítání zlomků

 • 64/8–10, 65/11, 66/12

19. Odčítání zlomků

 • 67/14–15, 68/16–21

20. Odčítání zlomků

 • 69/7–9, 70/10

21. Násobení zlomků

 • Kontrolní práce – 5.6 Sčítání zlomků, 5.7 Záporné zlomky, 5.8 Odčítání zlomků
 • 5.9 Násobení zlomků
 • 72/1–7

22. Násobení zlomků

 • 74/8–12, 76/13–15

23. Násobení zlomků

 • 77/16–19, 79/20–22

24. Násobení zlomků

 • 80/1–11, 81/12–14

25. Dělení zlomků

 • 5.10 Dělení zlomků
 • 85/1–5

26. Dělení zlomků

 • 85/6, 86/7, 87/8, 88/9–10

27. Dělení zlomků

 • 88/11–12, 89/13–15

28. Složené zlomky

 • 5.11 Složené zlomky
 • 92/1–3, 94/4–6

29. Složené zlomky

 • 95/7–9, 96/1–3

30. Složené zlomky

 • 96/4–9

31. Složené zlomky

 • 96/10–11, 97/12–15

32. Racionální čísla

 • Kontrolní práce – 5.9 Násobení zlomků, 5.10 Dělení zlomků, 5.11 Složené zlomky
 • 5.12 Racionální čísla
 • 101/1–2

33. Procenta

 • Test – 5.12 Racionální čísla
 • 5.13 Procenta
 • 103/1–3, 104/4–6

34. Procenta

 • 106/7–10, 107/11–12

35. Určování procentové části

 • 5.14 Určování procentové části
 • 110/1–4

36. Určování procentové části

 • 113/5–8

37. Písemná práce

 • Písemná práce – 5.1 Zlomek a jeho velikost, 5.2 Zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo, 5.3 Rozšiřování a krácení zlomků, 5.4 Desetinné zlomky, 5.5 Porovnávání zlomků, 5.6 Sčítání zlomků, 5.7 Záporné zlomky, 5.8 Odčítání zlomků, 5.9 Násobení zlomků, 5.10 Dělení zlomků, 5.11 Složené zlomky, 5.12 Racionální čísla

38. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 5.1 Zlomek a jeho velikost, 5.2 Zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo, 5.3 Rozšiřování a krácení zlomků, 5.4 Desetinné zlomky, 5.5 Porovnávání zlomků, 5.6 Sčítání zlomků, 5.7 Záporné zlomky, 5.8 Odčítání zlomků, 5.9 Násobení zlomků, 5.10 Dělení zlomků, 5.11 Složené zlomky, 5.12 Racionální čísla

39. Určování základu

 • 5.15 Určování základu
 • 115/1–4

40. Určování základu

 • 116/5, 117/6–7

41. Určování počtu procent

 • 5.16 Určování počtu procent
 • 118/1–3, 119/4

42. Určování počtu procent

 • 119/5–8

43. Různé úlohy s procenty

 • Kontrolní práce – 5.13 Procenta, 5.14 Určování procentové části, 5.15 Určování základu, 5.16 Určování počtu procent
 • 5.17 Různé úlohy s procenty
 • 122/1

44. Různé úlohy s procenty

 • 122/2–3, 123/4–5

45. Různé úlohy s procenty

 • 123/6–10

46. Úrok

 • 5.18 Úrok
 • 125/1

47. Úrok

 • 125/2–3

48. Promile

 • 5.19 Promile
 • 127/1–3

49. Promile

 • 128/1–6

50. Promile

 • 128/7–9, 129/10–12

51. Promile

 • 129/13–18

52. Promile

 • 129/19–20, 130/21–24

53. Promile

 • 130/25–31, 131/32–34

54. Trojúhelník

 • Kontrolní práce – 5.17 Různé úlohy s procenty, 5.18 Úrok, 5.19 Promile
 • 6 Trojúhelníky a čtyřúhelníky
 • 6.1 Trojúhelník
 • 10/1–3, 11/4, 12/5

55. Trojúhelník

 • 12/6–8, 13/9, 14/10

56. Trojúhelník

 • 14/11, 15/12–13, 16/14–15, 17/1–7, 18/8–10

57. Shodnost trojúhelníků

 • 6.2 Shodnost trojúhelníků
 • 21/1–2, 23/3, 24/4–5

58. Shodnost trojúhelníků

 • 26/6, 27/7, 33/1–3

59. Shodnost trojúhelníků

 • 33/4–5, 34/6–9

60. Střední příčky trojúhelníku

 • Kontrolní práce – 6.1 Trojúhelník, 6.2 Shodnost trojúhelníků
 • 6.3 Střední příčky trojúhelníku

61. Střední příčky trojúhelníku

 • 36/1–2

62. Těžnice trojúhelníku

 • 6.4 Těžnice trojúhelníku
 • 38/1

63. Těžnice trojúhelníku

 • 39/1–3, 40/4

64. Těžnice trojúhelníku

 • 40/5–8

65. Kružnice opsaná a vepsaná

 • 6.5 Kružnice opsaná a vepsaná
 • 43/1

66. Kružnice opsaná a vepsaná

 • 43/2, 46/3

67. Kružnice opsaná a vepsaná

 • 46/4–5

68. Výšky trojúhelníku

 • 6.6 Výšky trojúhelníku
 • 50/1, 51/1–3

69. Výšky trojúhelníku

 • 51/4–7

70. Výšky trojúhelníku

 • 51/8–9, 52/10–11

71. Osově souměrné trojúhelníky

 • Kontrolní práce – 6.3 Střední příčky trojúhelníku, 6.4 Těžnice trojúhelníku, 6.5 Kružnice opsaná a vepsaná, 6.6 Výšky trojúhelníku
 • 6.7 Osově souměrné trojúhelníky
 • 58/1–3, 59/4, 61/5–6

72. Osově souměrné trojúhelníky

 • 61/7, 63/8–11, 65/12

73. Osově souměrné trojúhelníky

 • 66/13–14, 67/15–16, 68/1–2

74. Osově souměrné trojúhelníky

 • 68/3–8

75. Osově souměrné trojúhelníky

 • 69/9–16

76. Písemná práce

 • Písemná práce – 5.13 Procenta, 5.14 Určování procentové části, 5.15 Určování základu, 5.16 Určování počtu procent, 5.17 Různé úlohy s procenty, 5.18 Úrok, 5.19 Promile, 6.1 Trojúhelník, 6.2 Shodnost trojúhelníků, 6.3 Střední příčky trojúhelníku, 6.4 Těžnice trojúhelníku, 6.5 Kružnice opsaná a vepsaná, 6.6 Výšky trojúhelníku

77. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 5.13 Procenta, 5.14 Určování procentové části, 5.15 Určování základu, 5.16 Určování počtu procent, 5.17 Různé úlohy s procenty, 5.18 Úrok, 5.19 Promile, 6.1 Trojúhelník, 6.2 Shodnost trojúhelníků, 6.3 Střední příčky trojúhelníku, 6.4 Těžnice trojúhelníku, 6.5 Kružnice opsaná a vepsaná, 6.6 Výšky trojúhelníku

78. Konstrukce trojúhelníku

 • 6.8 Konstrukce trojúhelníku
 • 71/1–3

79. Konstrukce trojúhelníku

 • 73/4–6

80. Konstrukce trojúhelníku

 • 73/1–4

81. Konstrukce trojúhelníku

 • 74/5–8

82. Čtyřúhelník

 • Kontrolní práce – 6.7 Osově souměrné trojúhelníky, 6.8 Konstrukce trojúhelníku
 • 6.9 Čtyřúhelník
 • 76/1–2

83. Čtyřúhelník

 • 76/3, 77/4, 78/5

84. Lichoběžník

 • 6.10 Lichoběžník
 • 83/1–3, 84/4

85. Lichoběžník

 • 84/1–3, 85/4–5

86. Lichoběžník

 • 85/6–11

87. Rovnoběžník

 • 6.11 Rovnoběžník
 • 87/1, 89/2–6

88. Rovnoběžník

 • 92/7–8, 94/9–10, 95/11–13

89. Rovnoběžník

 • 96/1–6

90. Rovnoběžník

 • 96/7–12

91. Obsahy

 • Kontrolní práce – 6.9 Čtyřúhelník, 6.10 Lichoběžník, 6.11 Rovnoběžník
 • 6.12 Obsahy
 • 99/1–2, 101/3–4, 102/5–6

92. Obsahy

 • 102/7–8, 105/9, 107/10

93. Obsahy

 • 107/1–2, 108/3–6

94. Obsahy

 • 108/7–9, 109/10–12

95. Obsahy

 • 109/13, 110/14–18, 111/19–20

96. Hranol, kvádr, krychle

 • Kontrolní práce – 6.12 Obsahy
 • 7 Hranoly
 • 7.1 Hranol, kvádr, krychle

97. Hranol, kvádr, krychle


98. Hranol, kvádr, krychle


99. Hranol, kvádr, krychle


100. Zobrazení hranolu

 • Kontrolní práce – 7.1 Hranol, kvádr, krychle
 • 7.2 Zobrazení hranolu

101. Zobrazení hranolu


102. Zobrazení hranolu


103. Síť hranolu

 • 7.3 Síť hranolu

104. Síť hranolu


105. Síť hranolu


106. Povrch hranolu

 • Kontrolní práce – 7.2 Zobrazení hranolu, 7.3 Síť hranolu
 • 7.4 Povrch hranolu

107. Povrch hranolu


108. Povrch hranolu


109. Povrch hranolu


110. Povrch hranolu


111. Písemná práce

 • Písemná práce – 6.7 Osově souměrné trojúhelníky, 6.8 Konstrukce trojúhelníku, 6.9 Čtyřúhelník, 6.10 Lichoběžník, 6.11 Rovnoběžník, 6.12 Obsahy, 7.1 Hranol, kvádr, krychle, 7.2 Zobrazení hranolu, 7.3 Síť hranolu

112. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 6.7 Osově souměrné trojúhelníky, 6.8 Konstrukce trojúhelníku, 6.9 Čtyřúhelník, 6.10 Lichoběžník, 6.11 Rovnoběžník, 6.12 Obsahy, 7.1 Hranol, kvádr, krychle, 7.2 Zobrazení hranolu, 7.3 Síť hranolu

113. Objem hranolu

 • 7.5 Objem hranolu

114. Objem hranolu


115. Objem hranolu


116. Objem hranolu


117. Objem hranolu


118. Druhá mocnina

 • Kontrolní práce – 7.4 Povrch hranolu, 7.5 Objem hranolu
 • 8 Výrazy
 • 8.1 Druhá mocnina

119. Druhá mocnina


120. Druhá odmocnina

 • 8.2 Druhá odmocnina

121. Druhá odmocnina


122. Druhá odmocnina


123. Třetí mocnina

 • 8.3 Třetí mocnina

124. Třetí mocnina


125. Třetí odmocnina

 • 8.4 Třetí odmocnina

126. Třetí odmocnina


127. Třetí odmocnina


128. Vyšší mocniny

 • Kontrolní práce – 8.1 Druhá mocnina, 8.2 Druhá odmocnina, 8.3 Třetí mocnina, 8.4 Třetí odmocnina
 • 8.5 Vyšší mocniny

129. Vyšší mocniny


130. Velká a malá čísla

 • 8.6 Velká a malá čísla

131. Velká a malá čísla


132. Mocniny v geometrii

 • Test – 8.5 Vyšší mocniny, 8.6 Velká a malá čísla
 • 8.7 Mocniny v geometrii

133. Mocniny v geometrii


134. Pythagorova věta

 • 8.8 Pythagorova věta

135. Pythagorova věta


136. Pythagorova věta


137. Pythagorova věta


138. Číselné výrazy

 • Kontrolní práce – 8.7 Mocniny v geometrii, 8.8 Pythagorova věta
 • 8.9 Číselné výrazy

139. Číselné výrazy


140. Číselné výrazy


141. Číselné výrazy


142. Výrazy s proměnnými

 • Test – 8.9 Číselné výrazy
 • 8.10 Výrazy s proměnnými

143. Výrazy s proměnnými


144. Výrazy s proměnnými


145. Výrazy s proměnnými


146. Písemná práce

 • Písemná práce – 7.4 Povrch hranolu, 7.5 Objem hranolu, 8.1 Druhá mocnina, 8.2 Druhá odmocnina, 8.3 Třetí mocnina, 8.4 Třetí odmocnina, 8.5 Vyšší mocniny, 8.6 Velká a malá čísla, 8.7 Mocniny v geometrii, 8.8 Pythagorova věta, 8.9 Číselné výrazy

147. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 7.4 Povrch hranolu, 7.5 Objem hranolu, 8.1 Druhá mocnina, 8.2 Druhá odmocnina, 8.3 Třetí mocnina, 8.4 Třetí odmocnina, 8.5 Vyšší mocniny, 8.6 Velká a malá čísla, 8.7 Mocniny v geometrii, 8.8 Pythagorova věta, 8.9 Číselné výrazy

148. Sčítání a odčítání mnohočlenů

 • 8.11 Sčítání a odčítání mnohočlenů

149. Sčítání a odčítání mnohočlenů


150. Sčítání a odčítání mnohočlenů


151. Sčítání a odčítání mnohočlenů


152. Násobení mnohočlenů

 • Kontrolní práce – 8.10 Výrazy s proměnnými, 8.11 Sčítání a odčítání mnohočlenů
 • 8.12 Násobení mnohočlenů

153. Násobení mnohočlenů


154. Násobení mnohočlenů


155. Násobení mnohočlenů


156. Dělení mnohočlenů jednočleny

 • 8.13 Dělení mnohočlenů jednočleny

157. Dělení mnohočlenů jednočleny


158. Dělení mnohočlenů jednočleny


159. Dělení mnohočlenů jednočleny


160. Racionální čísla, procenta

 • Kontrolní práce – 8.12 Násobení mnohočlenů, 8.13 Dělení mnohočlenů jednočleny

161. Racionální čísla, procenta


162. Trojúhelníky a čtyřúhelníky


163. Hranoly


164. Výrazy


165. Výrazy


166. Opakování