SEPTIMA | MATEMATIKA

Studijní kalendář

1. Úvod

 • Úvodní informace – obsah předmětu, povinná literatura, povinné pomůcky, podmínky klasifikace (přehled)
 • Učebna Google – pozvánka
 • Soutěž – Logická olympiáda (kategorie C)
  Registrace | 01.09.2021 – 30.09.2021
  Základní kolo | 15.10.2021 – 21.10.2021
  Krajské kolo | 05.11.2021
  Finále | 29.11.2021
 • Soutěž – Matematická olympiáda (kategorie A)
  Domácí kolo | 30.11.2021
  Školní kolo | 07.12.2021
  Krajské kolo | 11.01.2022
  Ústřední kolo | 20.03.2022 – 23.03.2022
 • Soutěž – Matematický klokan (kategorie Student)
  Školní, oblastní, republikové a mezinárodní kolo |

2. Souřadnice v rovině

 • 7 Analytická geometrie (přehled, PS4 – výsledky)
 • 7.1 Souřadnice
 • 7.1.1 Souřadnice v rovině
 • PS4 95/1–2
 • UČ 11/1.1
 • SB 7/1.5–1.6, 8/1.7

3. Souřadnice v prostoru

 • 7.1.2 Souřadnice v prostoru
 • UČ 14/1.4–1.5
 • SB 8/1.8–1.9, 1.11, 9/1.20

4. Vzdálenost bodů

 • 7.1.3 Vzdálenost bodů
 • SB 9/1.22, 1.26–1.27
 • UČ 17/1.6–1.8

5. Střed úsečky

 • 7.1.4 Střed úsečky
 • PS4 96/1, 97/2–3

6. Střed úsečky

 • UČ 20/1.10–1.11
 • SB 11/1.39–1.40, 1.42

7. Orientované úsečky

 • Kontrolní práce – 7.1 Souřadnice
 • 7.2 Vektory
 • 7.2.1 Orientované úsečky

8. Vektor

 • 7.2.2 Vektor
 • PS4 100/2

9. Vektor

 • UČ 29/2.1–2.2, 2.4–2.7
 • SB 14/2.14–2.15

10. Sčítání vektorů

 • 7.2.3 Sčítání vektorů
 • UČ 33/2.9
 • SB 14/2.16, 2.18

11. Násobení vektoru číslem

 • 7.2.4 Násobení vektoru číslem
 • PS4 101/1, 103/2–3, 105/1, 106/2–3, 107/4–5, 108/6–7, 109/8–9

12. Násobení vektoru číslem

 • UČ 38/2.15–2.17

13. Násobení vektoru číslem

 • SB 16/2.33, 17/2.43, 18/2.48

14. Skalární součin vektorů

 • 7.2.5 Skalární součin vektorů
 • PS4 98/1, 110/1, 111/2–3, 112/4, 113/1, 114/2

15. Skalární součin vektorů

 • UČ 49/2.20, 2.23–2.25, 2.27–2.28
 • SB 21/2.70, 2.75, 22/2.79, 2.85–2.86

16. Posunutí soustavy souřadnic

 • 7.2.6 Posunutí soustavy souřadnic
 • UČ 52/2.29–2.30
 • SB 18/2.53–2.54, 19/2.56–2.59

17. Otočení kartézské soustavy souřadnic

 • 7.2.7 Otočení kartézské soustavy souřadnic
 • UČ 55/2.33–2.34
 • SB 23/2.96

18. Pravotočivá a levotočivá báze

 • 7.2.8 Pravotočivá a levotočivá báze
 • UČ 57/2.35
 • SB 24/2.97–2.98

19. Vektorový součin a smíšený součin

 • 7.2.9 Vektorový a smíšený součin
 • UČ 64/2.36–2.39, 65/2.41–2.42

20. Vektorový součin a smíšený součin

 • SB 24/2.100, 2.105, 25/2.107, 2.110

21. Parametrické vyjádření přímky

 • Kontrolní práce – 7.2 Vektory
 • 7.3.1 Parametrické vyjádření přímky
 • PS4 115/1, 116/2, 118/4

22. Parametrické vyjádření přímky

 • UČ 69/3.1, 70/3.2–3.7

23. Parametrické vyjádření přímky

 • SB 26/3.1, 3.4, 3.7–3.8, 27/3.12, 3.15–3.16

24. Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi

 • 7.3.2 Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi
 • PS4 116/3, 119/5

25. Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi

 • UČ 74/3.9–3.13
 • SB 28/3.21–3.22, 29/3.23–3.26

26. Obecná rovnice přímky

 • Test – 7.3.1 Parametrické vyjádření přímky, 7.3.2 Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi
 • 7.3.3 Obecná rovnice přímky
 • PS4 120/1, 121/2–3, 124/4–5, 125/6

27. Obecná rovnice přímky

 • UČ 81/3.15–3.19

28. Obecná rovnice přímky

 • SB 30/3.31–3.36, 3.38, 31/3.39, 3.41–3.45

29. Polohové úlohy v rovině

 • Test – 7.3.3 Obecná rovnice přímky
 • 7.3.4 Polohové úlohy v rovině
 • UČ 87/3.20–3.22

30. Polohové úlohy v rovině

 • SB 32/3.54, 3.56, 33/3.57, 3.60–3.61, 34/3.69

31. Písemná práce

 • Písemná práce – 7.1 Souřadnice, 7.2 Vektory, 7.3.1 Parametrické vyjádření přímky, 7.3.2 Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi, 7.3.3 Obecná rovnice přímky

32. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 7.1 Souřadnice, 7.2 Vektory, 7.3.1 Parametrické vyjádření přímky, 7.3.2 Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi, 7.3.3 Obecná rovnice přímky

33. Metrické úlohy v rovině

 • 7.3.5 Metrické úlohy v rovině
 • UČ 96/3.26–3.27, 97/3.29–3.31, 97/3.35

34. Metrické úlohy v rovině

 • SB 34/3.70–3.71, 3.74–3.76, 3.79, 35/3.84–3.87

35. Směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky

 • 7.3.6 Směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky
 • PS4 127/1, 129/2, 130/3–4

36. Směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky

 • UČ 104/3.37, 105/3.38–3.42
 • SB 35/3.89–3.92, 36/3.93–3.94, 3.96–3.100

37. Parametrické vyjádření přímky

 • Kontrolní práce – 7.3 Geometrie v rovině
 • 7.4 Geometrie v prostoru
 • 7.4.1 Parametrické vyjádření přímky
 • UČ 107/4.1–4.3, 108/4.4

38. Parametrické vyjádření přímky

 • SB 37/4.1–4.4, 4.6–4.8, 38/4.11, 4.12 a)

39. Parametrické vyjádření roviny

 • 7.4.2 Parametrické vyjádření roviny
 • UČ 110/4.5, 111/4.6–4.8

40. Parametrické vyjádření roviny

 • SB 38/4.14, 39/4.15–4.19, 4.21–4.23, 40/4.24

41. Obecná rovnice roviny

 • 7.4.3 Obecná rovnice roviny
 • UČ 116/4.10–4.14

42. Obecná rovnice roviny

 • SB 40/4.25–4.29, 4.31–4.35, 41/4.36–4.38

43. Polohové úlohy v prostoru

 • 7.4.5 Polohové úlohy v prostoru
 • UČ 126/4.15–4.16, 127/4.17–4.20

44. Polohové úlohy v prostoru

 • SB 41/4.39–4.41, 4.43, 42/4.48–4.49, 4.51, 43/4.55–4.59, 44/4.61, 4.64–4.68

45. Metrické úlohy

 • 7.4.6 Metrické úlohy
 • UČ 135/4.22–4.23, 136/4.24–4.29, 4.31–4.32, 137/4.35, 4.37

46. Metrické úlohy

 • SB 45/4.73–4.74, 46/4.76–4.77, 4.79–4.81, 47/4.89–4.90, 4.92–4.94, 48/4.97–4.100

47. Kružnice

 • Kontrolní práce – 7.4 Geometrie v prostoru
 • 7.5 Kuželosečky a kulová plocha
 • 7.5.1 Kružnice
 • PS4 132/1, 133/2

48. Kružnice

 • UČ 144/5.1–5.3, 145/5.4–5.9

49. Kružnice

 • SB 49/5.1–5.4, 50/5.5–5.6, 5.9

50. Kružnice a přímka

 • 7.5.2 Kružnice a přímka
 • PS4 135/3–4, 136/5–7, 137/8, 138/9

51. Kružnice a přímka

 • UČ 153/5.11–5.12, 154/5.13–5.16, 5.19, 5.21–5.22
 • SB 50/5.12–5.13, 51/5.15–5.19, 5.21, 52/5.30–5.34

52. Elipsa

 • Test – 7.5.1 Kružnice, 7.5.2 Kružnice a přímka
 • 7.5.3 Elipsa
 • PS4 140/1, 143/2

53. Elipsa

 • UČ 165/5.23, 5.27–5.30

54. Elipsa

 • PS4 53/5.39–5.43, 54/5.44–5.46, 5.50, 55/5.56–5.57

55. Elipsa a přímka

 • 7.5.4 Elipsa a přímka
 • PS4 145/3, 146/4

56. Elipsa a přímka

 • UČ 169/5.31–5.35, 5.37–5.38

57. Parabola

 • Test – 7.5.3 Elipsa, 7.5.4 Elipsa a přímka
 • 7.5.5 Parabola
 • PS4 148/1, 149/2, 151/3, 152/4

58. Parabola

 • UČ 180/5.41–5.43, 5.44–5.49

59. Parabola

 • SB 56/5.60–5.62, 5.65, 57/5.72–5.73, 58/5.81

60. Hyperbola

 • Test – 7.5.5 Parabola
 • 7.5.6 Hyperbola
 • PS4 153/1, 154/2

61. Hyperbola

 • UČ 192/5.52–5.55

62. Hyperbola

 • SB 60/5.95–5.101, 61/5.106–5.107

63. Písemná práce

 • Písemná práce – 7.3.4 Polohové úlohy v rovině, 7.3.5 Metrické úlohy v rovině, 7.3.6 Směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky, 7.4 Geometrie v prostoru, 7.5.1 Kružnice, 7.5.2 Kružnice a přímka, 7.5.3 Elipsa, 7.5.4 Elipsa a přímka, 7.5.5 Parabola

64. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 7.3.4 Polohové úlohy v rovině, 7.3.5 Metrické úlohy v rovině, 7.3.6 Směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky, 7.4 Geometrie v prostoru, 7.5.1 Kružnice, 7.5.2 Kružnice a přímka, 7.5.3 Elipsa, 7.5.4 Elipsa a přímka, 7.5.5 Parabola

65. Hyperbola a přímka

 • 7.5.7 Hyperbola a přímka
 • PS4 157/3–4

66. Hyperbola a přímka

 • UČ 197/5.58–5.60
 • SB 60/5.102, 61/5.110–5.114, 62/5.115

67. Vyšetřování množin bodů metodou souřadnic

 • Test – 7.5.6 Hyperbola, 7.5.7 Hyperbola a přímka
 • 7.5.8 Vyšetřování množin bodů metodou souřadnic
 • UČ 204/5.64–5.65, 205/5.69

68. Kulová plocha

 • 7.5.9 Kulová plocha
 • UČ 208/5.71, 209/5.74–5.76, 5.78

69. Kulová plocha

 • SB 62/5.119–5.123

70. Kulová plocha

 • SB 63/5.126–5.129, 5.131–5.132, 64/5.133–5.134

71. Základní kombinatorická pravidla

 • Kontrolní práce – 7.5 Kuželosečky a kulová plocha
 • 8 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika (přehled)
 • 8.1 Kombinatorika
 • 8.1.1 Základní kombinatorická pravidla
 • UČ 11/1.1–1.5, 12/1.6–1.8

72. Základní kombinatorická pravidla

 • UČ 11/1.1–1.5, 12/1.6–1.8

73. Variace

 • 8.1.2 Variace
 • PS4 4/1, 5/2, 8/3

74. Variace

 • PS4 25/1–6, 26/7–12, 27/13–17

75. Variace

 • UČ 16/1.9–1.15

76. Permutace

 • 8.1.3 Permutace
 • PS4 23/1–3, 24/4–13

77. Permutace

 • UČ 23/1.17–1.21, 24/1.22

78. Kombinace

 • 8.1.4 Kombinace
 • PS4 14/1, 15/2, 17/3

79. Kombinace

 • PS4  28/1–6, 29/7–11, 30/12–18, 31/19

80. Kombinace

 • UČ 31/1.25–1.28, 32/1.29–1.32

81. Kombinace

 • PS4 31/1–2, 32/3–6, 33/7–9, 34/10–13, 35/14–16, 36/17–18, 37/19–21, 38/22–23,
  39/24–27, 40/28–30, 41/31–32

82. Kombinace

 • PS4 31/1–2, 32/3–6, 33/7–9, 34/10–13, 35/14–16, 36/17–18, 37/19–21, 38/22–23,
  39/24–27, 40/28–30, 41/31–32

83. Kombinace

 • UČ 33/1.33–1.35, 34/1.36, 1.39–1.45, 35/1.46

84. Variace s opakováním

 • Kontrolní práce – 8.1.1 Základní kombinatorická pravidla, 8.1.2 Variace, 8.1.3 Permutace, 8.1.4 Kombinace
 • 8.1.5 Variace s opakováním
 • UČ 39/1.48–1.49, 40/1.50–1.55

85. Variace s opakováním

 • UČ 39/1.48–1.49, 40/1.50–1.55

86. Permutace s opakováním

 • 8.1.6 Permutace s opakováním
 • UČ 45/1.56, 46/1.57–1.63

87. Permutace s opakováním

 • UČ 45/1.56, 46/1.57–1.63

88. Kombinace s opakováním

 • 8.1.7 Kombinace s opakováním
 • UČ 51/1.64–1.70, 52/1.71

89. Kombinace s opakováním

 • UČ 51/1.64–1.70, 52/1.71

90. Kombinace s opakováním

 • UČ 53/1.72–1.78, 54/1.79–1.82, 55/1.85–1.86

91. Kombinace s opakováním

 • UČ 53/1.72–1.78, 54/1.79–1.82, 55/1.85–1.86

92. Vlastnosti kombinačních čísel

 • Kontrolní práce – 8.1.5 Variace s opakováním, 8.1.6 Permutace s opakováním, 8.1.7 Kombinace s opakováním
 • 8.1.8 Vlastnosti kombinačních čísel
 • UČ 65/1.87–1.92, 66/1.93–1.94

93. Vlastnosti kombinačních čísel

 • UČ 65/1.87–1.92, 66/1.93–1.94

94. Binomická věta

 • 8.1.9 Binomická věta
 • PS4 42/1, 50/2, 52/3

95. Písemná práce

 • Písemná práce – 7.5.6 Hyperbola, 7.5.7 Hyperbola a přímka, 7.5.8 Vyšetřování množin bodů metodou souřadnic, 7.5.9 Kulová plocha, 8.1.1 Základní kombinatorická pravidla, 8.1.2 Variace, 8.1.3 Permutace, 8.1.4 Kombinace, 8.1.5 Variace s opakováním, 8.1.6 Permutace s opakováním, 8.1.7 Kombinace s opakováním, 8.1.8 Vlastnosti kombinačních čísel

96. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 7.5.6 Hyperbola, 7.5.7 Hyperbola a přímka, 7.5.8 Vyšetřování množin bodů metodou souřadnic, 7.5.9 Kulová plocha, 8.1.1 Základní kombinatorická pravidla, 8.1.2 Variace, 8.1.3 Permutace, 8.1.4 Kombinace, 8.1.5 Variace s opakováním, 8.1.6 Permutace s opakováním, 8.1.7 Kombinace s opakováním, 8.1.8 Vlastnosti kombinačních čísel

97. Binomická věta

 • PS4 42/1, 50/2, 52/3

98. Binomická věta

 • UČ 75/1.95–1.102

99. Binomická věta

 • UČ 77/1.103–1.104, 78/1.107–1.113, 79/1.115

100. Náhodné pokusy

 • Kontrolní práce – 8.1.8 Vlastnosti kombinačních čísel, 8.1.9 Binomická věta
 • 8.2 Pravděpodobnost
 • 8.2.1 Náhodné pokusy

101. Množina všech možných výsledků pokusu

 • 8.2.2 Množina možných výsledků pokusu
 • UČ 82/2.1–2.4

102. Jevy

 • 8.2.3 Jevy 
 • UČ 85/2.5–2.6, 86/2.7–2.8

103. Pravděpodobnosti

 • 8.2.4 Pravděpodobnosti
 • UČ 89/2.9, 90/2.10–2.12

104. Pravděpodobnosti jevů

 • 8.2.5 Pravděpodobnosti jevů
 • PS4 56/1–3, 57/4–5, 58/6, 59/7, 60/8–11, 61/12–13, 62/14–18, 63/19–20, 64/21–22,
  65/23–25, 66/26–27, 67/28–30, 68/31–32, 69/33–34, 70/35, 71/36–39, 72/40–41

105. Pravděpodobnosti jevů

 • PS4 56/1–3, 57/4–5, 58/6, 59/7, 60/8–11, 61/12–13, 62/14–18, 63/19–20, 64/21–22,
  65/23–25, 66/26–27, 67/28–30, 68/31–32, 69/33–34, 70/35, 71/36–39, 72/40–41

106. Pravděpodobnosti jevů

 • PS4 56/1–3, 57/4–5, 58/6, 59/7, 60/8–11, 61/12–13, 62/14–18, 63/19–20, 64/21–22,
  65/23–25, 66/26–27, 67/28–30, 68/31–32, 69/33–34, 70/35, 71/36–39, 72/40–41

107. Pravděpodobnosti jevů

 • PS4 56/1–3, 57/4–5, 58/6, 59/7, 60/8–11, 61/12–13, 62/14–18, 63/19–20, 64/21–22,
  65/23–25, 66/26–27, 67/28–30, 68/31–32, 69/33–34, 70/35, 71/36–39, 72/40–41

108. Pravděpodobnosti jevů

 • UČ 96/2.13–2.16, 97/2.17–2.20

109. Sčítání pravděpodobností

 • Test – 8.2.5 Pravděpodobnosti jevů
 • 8.2.6 Sčítání pravděpodobností
 • UČ 101/2.21–2.23, 2.24–2.26

110. Sčítání pravděpodobností

 • UČ 101/2.21–2.23, 2.24–2.26

111. Sčítání pravděpodobností

 • UČ 104/2.29–2.33, 105/2.34–2.45, 106/2.46–2.48

112. Nezávislé jevy

 • 8.2.7 Nezávislé jevy
 • UČ 110/2.49, 111/2.50–2.52

113. Nezávislé pokusy

 • 8.2.8 Nezávislé pokusy
 • UČ 114/2.53–2.55, 115/2.56–2.59

114. Nezávislé pokusy

 • UČ 114/2.53–2.55, 115/2.56–2.59

115. Binomické rozdělení

 • 8.2.9 Binomické rozdělení
 • UČ 120/2.61–2.68

116. Binomické rozdělení

 • UČ 120/2.61–2.68

117. Podmíněné pravděpodobnosti

 • 8.2.10 Podmíněné pravděpodobnosti
 • UČ 125/2.69–2.72, 126/2.73–2.75

118. Podmíněné pravděpodobnosti

 • UČ 125/2.69–2.72, 126/2.73–2.75

119. Podmíněné pravděpodobnosti

 • UČ 127/2.77, 128/2.78–2.86, 129/2.87–2.93,

120. Statistický soubor, jednotka, znak

 • Kontrolní práce – 8.2 Pravděpodobnost
 • 8.3 Statistika
 • 8.3.1 Statistický soubor, jednotka, znak

121. Rozdělení četností, jeho grafické znázornění

 • 8.3.2 Rozdělení četností, jeho grafické znázornění
 • PS4 75/1–2, 76/3–4, 83/1, 84/2, 85/3, 86/4

122. Rozdělení četností, jeho grafické znázornění

 • PS4 75/1–2, 76/3–4, 83/1, 84/2, 85/3, 86/4

123. Rozdělení četností, jeho grafické znázornění

 • UČ 136/3.1–3.3

124. Písemná práce

 • Písemná práce – 8.1.9 Binomická věta, 8.2 Pravděpodobnost, 8.3.1 Statistický soubor, jednotka, znak

125. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 8.1.9 Binomická věta, 8.2 Pravděpodobnost, 8.3.1 Statistický soubor, jednotka, znak

126. Charakteristiky polohy a variability

 • 8.3.3 Charakteristiky polohy a variability
 • PS4 78/1–2, 79/3–4

127. Charakteristiky polohy a variability

 • PS4 80/1, 81/2–3, 82/4

128. Charakteristiky polohy a variability

 • UČ 146/3.4–3.7, 147/3.8–3.9, 148/3.10–3.12

129. Charakteristiky polohy a variability

 • PS4 89/1, 90/2, 91/3, 92/4

130. Korelace

 • Kontrolní práce – 8.3.1 Statistický soubor, jednotka, znak, 8.3.2 Rozdělení četností, jeho grafické znázornění, 8.3.3 Charakteristiky polohy a variability
 • 8.3.4 Korelace
 • UČ 154/3.14, 155/3.15–3.16

131. Korelace

 • UČ 154/3.14, 155/3.15–3.16

132. Korelace

 • UČ 158/3.17–3.19, 159/3.20–3.25