SEPTIMA | MATEMATIKA

Studijní kalendář

1. Úvod

 • Úvodní informace – obsah předmětu, povinná literatura, povinné pomůcky, podmínky klasifikace (přehled)
 • Učebna Google – pozvánka
 • Soutěž – Logická olympiáda (kategorie C)
  Registrace | 01.09.2021 – 30.09.2021
  Základní kolo | 15.10.2021 – 21.10.2021
  Krajské kolo | 05.11.2021
  Finále | 29.11.2021
 • Soutěž – Matematická olympiáda (kategorie A)
  Domácí kolo | 30.11.2021
  Školní kolo | 07.12.2021
  Krajské kolo | 11.01.2022
  Ústřední kolo | 20.03.2022 – 23.03.2022
 • Soutěž – Matematický klokan (kategorie Student)
  Školní, oblastní, republikové a mezinárodní kolo |

2. Souřadnice v rovině

 • 7 Analytická geometrie (přehled, PS4 – výsledky)
 • 7.1 Souřadnice
 • 7.1.1 Souřadnice v rovině
 • PS4 95/1–2
 • UČ 11/1.1
 • SB 7/1.5–1.6, 8/1.7

3. Souřadnice v prostoru

 • 7.1.2 Souřadnice v prostoru
 • UČ 14/1.4–1.5
 • SB 8/1.8–1.9, 1.11, 9/1.20

4. Vzdálenost bodů

 • 7.1.3 Vzdálenost bodů
 • SB 9/1.22, 1.26–1.27
 • UČ 17/1.6–1.8

5. Střed úsečky

 • 7.1.4 Střed úsečky
 • PS4 96/1, 97/2–3
 • UČ 20/1.10–1.11
 • SB 11/1.39–1.40, 1.42

6. Střed úsečky

 • PS4 96/1, 97/2–3
 • UČ 20/1.10–1.11
 • SB 11/1.39–1.40, 1.42

7. Orientované úsečky

 • Kontrolní práce – 7.1 Souřadnice
 • 7.2 Vektory
 • 7.2.1 Orientované úsečky

8. Vektor

 • 7.2.2 Vektor
 • PS4 100/2
 • UČ 29/2.1–2.2, 2.4–2.7
 • SB 14/2.14–2.15

9. Vektor

 • PS4 100/2
 • UČ 29/2.1–2.2, 2.4–2.7
 • SB 14/2.14–2.15

10. Sčítání vektorů

 • 7.2.3 Sčítání vektorů
 • UČ 33/2.9
 • SB 14/2.16, 2.18

11. Násobení vektoru číslem

 • 7.2.4 Násobení vektoru číslem
 • PS4 101/1, 103/2–3, 105/1, 106/2–3, 107/4–5, 108/6–7, 109/8–9
 • UČ 38/2.15–2.17
 • SB 16/2.33, 17/2.43, 18/2.48

12. Násobení vektoru číslem

 • PS4 101/1, 103/2–3, 105/1, 106/2–3, 107/4–5, 108/6–7, 109/8–9
 • UČ 38/2.15–2.17
 • SB 16/2.33, 17/2.43, 18/2.48

13. Násobení vektoru číslem

 • PS4 101/1, 103/2–3, 105/1, 106/2–3, 107/4–5, 108/6–7, 109/8–9
 • UČ 38/2.15–2.17
 • SB 16/2.33, 17/2.43, 18/2.48

14. Skalární součin vektorů

 • 7.2.5 Skalární součin vektorů
 • PS 110/1, 111/2–3

15. Skalární součin vektorů

 • PS 110/1, 111/2–3

16. Posunutí soustavy souřadnic

17. Otočení kartézské soustavy souřadnic

18. Pravotočivá a levotočivá báze

19. Vektorový součin a smíšený součin

20. Vektorový součin a smíšený součin

21. Parametrické vyjádření přímky

22. Parametrické vyjádření přímky

23. Parametrické vyjádření přímky

24. Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi

25. Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi

26. Obecná rovnice přímky

27. Obecná rovnice přímky

28. Obecná rovnice přímky

29. Polohové úlohy v rovině

30. Polohové úlohy v rovině

31. Písemná práce

32. Rozbor písemné práce

33. Metrické úlohy v rovině

34. Metrické úlohy v rovině

35. Směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky

36. Směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky

37. Parametrické vyjádření přímky

38. Parametrické vyjádření přímky

39. Parametrické vyjádření roviny

40. Parametrické vyjádření roviny

41. Obecná rovnice roviny

42. Obecná rovnice roviny

43. Polohové úlohy v prostoru

44. Polohové úlohy v prostoru

45. Metrické úlohy

46. Metrické úlohy

47. Kružnice

48. Kružnice

49. Kružnice

50. Kružnice a přímka

51. Kružnice a přímka

52. Elipsa

53. Elipsa

54. Elipsa

55. Elipsa a přímka

56. Elipsa a přímka

57. Parabola

58. Parabola

59. Parabola

60. Hyperbola

61. Hyperbola

62. Hyperbola

63. Hyperbola a přímka

64. Hyperbola a přímka

65. Písemná práce

66. Rozbor písemné práce

67. Vyšetřování množin bodů metodou souřadnic

68. Vyšetřování množin bodů metodou souřadnic

69. Kulová plocha

70. Kulová plocha

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.