SEXTA | MATEMATIKA

Studijní kalendář

1. Úvod

 • Úvodní informace – obsah předmětu, povinná a doporučená literatura, povinné pomůcky, podmínky klasifikace (prezentace, přehled)
 • Studijní materiály – 4 Funkce, 5 Goniometrie, 6 Stereometrie
 • Učebna Google – pozvánka
 • Soutěž – Logická olympiáda (kategorie C)
  Registrace |  – 
  Základní kolo |  – 
  Krajské kolo | 
  Finále | 
 • Soutěž – Matematická olympiáda (kategorie B)
  Domácí kolo | 01.09.2020 – 18.01.2021
  Školní kolo | 26.01.2021
  Krajské kolo | 30.03.2021
 • Soutěž – Matematický klokan (kategorie Junior)
  Školní, oblastní, republikové a mezinárodní kolo | 19.03.2021

2. Definice funkce

 • 4 Funkce
 • 4.1 Funkce a její graf
 • 4.1.1 Definice funkce
 • UČ 11/1.1–1.5
 • SB 7/1.1–1.6

3. Graf funkce

 • 4.1.2 Graf funkce
 • PS 4/1–22
 • UČ 13/1.6, 14/1.7–1.8
 • SB 8/1.7–1.9, 9/1.10–1.15, 10/1.16

4. Obor hodnot funkce

 • 4.1.3 Obor hodnot funkce
 • PS 5/1
 • UČ 20/1.9–1.12 (21/1.13, 22/1.14–1.18)
 • SB 10/1.17–1.21, 11/1.22–1.27, 12/1.28

5. Definice lineární funkce

 • Kontrolní práce – 4.1 Funkce a její graf
 • 4.2 Lineární funkce
 • 4.2.1 Definice lineární funkce
 • PS 13/1, 15/3, 16/4–7, 18/8–9 (19/1–11)

6.  Definice lineární funkce

 • UČ 28/2.1–2.7
 • SB 13/2.1–2.4, 14/2.5–2.11, 15/2.12–2.15

7. Grafy lineárních funkcí při řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav

 • 4.2.2 Grafy lineárních funkcí při řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav
 • PS 15/2
 • UČ 32/2.8–2.12
 • SB 15/2.16–2.18, 16/2.19–2.23

8. Rostoucí a klesající funkce

 • 4.2.3 Rostoucí a klesající funkce
 • PS 8/2
 • UČ 36/2.13–2.16

9. Vlastnosti lineárních funkcí

 • 4.2.4 Vlastnosti lineárních funkcí
 • UČ 39/2.17–2.20 (39/2.21–2.23, 40/2.24–2.25)

10. Funkce absolutní hodnota

 • Kontrolní práce – 4.2 Lineární funkce
 • 4.3 Funkce s absolutními hodnotami
 • 4.3.1 Funkce absolutní hodnota
 • UČ 43/3.1, 44/3.2–3.5
 • SB 17/2.24–2.26

11. Funkce s absolutními hodnotami

 • 4.3.2 Funkce s absolutními hodnotami
 • PS 33/1 A–C (41/1–2)

12. Funkce s absolutními hodnotami

 • UČ 48/3.6–3.12, 49/3.13–3.14
 • SB 17/2.27–2.33, 18/2.34–2.38

13. Sudá a lichá funkce

 • 4.3.3 Sudá a lichá funkce
 • PS 8/2
 • UČ 51/3.15–3.17, 52/3.18

14. Omezená funkce

 • 4.3.4 Omezená funkce
 • PS 8/2
 • UČ 54/3.19–3.22

15. Maximum a minimum funkce

 • 4.3.5 Maximum a minimum funkce
 • PS 8/2
 • UČ 55/3.23–3.26 (57/3.27–3.30)

16. Kvadratická funkce

 • Kontrolní práce – 4.3 Funkce s absolutními hodnotami
 • 4.4 Kvadratické funkce
 • 4.4.1 Kvadratická funkce
 • PS 24/2–3 (27/5–6)
 • UČ 60/4.1–4.5, 61/4.6

17. Grafy kvadratických funkcí

 • 4.4.2 Grafy kvadratických funkcí
 • PS 20/1, 24/4, 36/1 D–F (27/1–4, 41/3–4)

18. Grafy kvadratických funkcí

 • UČ 69/4.7–4.13, 70/4.14–4.15
 • SB 18/2.39–2.41, 19/2.42–2.52, 20/2.53–2.61, 21/2.62

19. Grafy kvadratických funkcí při řešení rovnic a nerovnic

 • 4.4.3 Grafy kvadratických funkcí při řešení rovnic a nerovnic
 • UČ 73/4.16–4.17 (73/4.18–4.21, 74/4.22–4.24)
 • SB 21/2.63–2.66 (22/3.1, 23/3.2–3.10, 24/3.11–3.14, 25/3.15–3.17, 26/3.18–3.25, 27/3.26–3.32, 28/3.33–3.34, 29/3.35–3.41)

20. Nepřímá úměrnost

 • Kontrolní práce – 4.4 Kvadratické funkce
 • 4.5 Lineární lomené funkce
 • 4.5.1 Nepřímá úměrnost
 • UČ 80/5.1–5.2, 81/5.3–5.7
 • SB 32/4.1–4.6

21. Lineární lomená funkce

 • 4.5.2 Lineární lomená funkce
 • PS 28/1, 30/2, 39/1 G–H (32/1–4, 41/5–6)

22. Lineární lomená funkce

 • UČ 85/5.8–5.12, 86/5.13
 • SB 33/4.7–4.9, 34/4.10–4.12

23. Racionální a polynomické funkce

 • 4.5.3 Racionální a polynomické funkce
 • (UČ 87/5.14–5.16, 88/5.17–5.19)

24. Mocninné funkce s přirozeným exponentem

 • Kontrolní práce – 4.5 Lineární lomené funkce
 • 4.6 Mocninné funkce
 • 4.6.1 Mocninné funkce s přirozeným exponentem
 • UČ 91/6.1, 92/6.2–6.6

25. Mocninné funkce s celým exponentem

 • 4.6.2 Mocninné funkce s celým exponentem
 • UČ 96/6.7–6.10

26. Inverzní funkce

 • 4.6.3 Inverzní funkce
 • UČ 102/6.11–6.14, 103/6.15

27. Definice n-té odmocniny

 • 4.6.4 Definice n-té odmocniny
 • UČ 108/6.16–6.22

28. Písemná práce

 • Písemná práce – 4.1 Funkce a její graf, 4.2 Lineární funkce, 4.3 Funkce s absolutními hodnotami, 4.4 Kvadratické funkce, 4.5 Lineární lomené funkce

29. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 4.1 Funkce a její graf, 4.2 Lineární funkce, 4.3 Funkce s absolutními hodnotami, 4.4 Kvadratické funkce, 4.5 Lineární lomené funkce

30. Počítání s odmocninami

31. Počítání s odmocninami

32. Mocniny s racionálním exponentem

33. Mocniny s racionálním exponentem

34. Mocniny s racionálním exponentem

35. Mocniny s iracionálním exponentem

36. Exponenciální funkce

37. Exponenciální rovnice

38. Exponenciální rovnice

39. Exponenciální rovnice

40. Logaritmická funkce

41. Logaritmus

42. Věty o logaritmech

43. Logaritmické a exponenciální rovnice

44. Logaritmické a exponenciální rovnice

45. Logaritmické a exponenciální rovnice

46. Logaritmické a exponenciální rovnice

47. Logaritmické a exponenciální rovnice

48. Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus