TERCIE | MATEMATIKA

Studijní kalendář

1. Úvod

 • Úvodní informace – obsah předmětu, povinná literatura, povinné pomůcky, podmínky klasifikace (přehled)
 • Učebna Google – pozvánka
 • Soutěž – Logická olympiáda (kategorie B)
  Registrace | 01.09.2021 – 30.09.2021
  Základní kolo | 08.10.2021 – 14.10.2021
  Krajské kolo | 05.11.2021
  Finále | 29.11.2021
 • Soutěž – Matematická olympiáda (kategorie Z8)
  Domácí kolo | 17. 1. 2022 (úlohy 1 až 3), 4. 3. 2022 (úlohy 4 až 6)
  Okresní kolo | 12. 4. 2022
 • Soutěž – Pythagoriáda (kategorie 8. ročník)
  Školní kolo | 
  Okresní kolo | 
 • Soutěž – Matematický klokan (kategorie Kadet)
  Školní, oblastní, republikové a mezinárodní kolo | 
 • Soutěž – MaSo (čtyřčlenné družstvo – součet ročníků 32)
  Republikové kolo | 

2. Rovnost a rovnice

 • 9 Rovnice a nerovnice (přehled)
 • 9.1 Rovnost a rovnice
 • 10/1, 11/2, 12/3

3. Rovnost a rovnice

 • 12/4–5, 13/6

4. Ekvivalentní úpravy rovnic 

 • 9.2 Ekvivalentní úpravy rovnic
 • 21/1–2, 22/3–4 

5. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 23/5, 24/6, 25/7

6. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 26/8, 28/9–10, 29/11

7. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 30/12–13, 33/14–15

8. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 33/1–5

9. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 33/6, 34/7–8

10. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 34/9–11

11. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 35/12–15

12. Slovní úlohy řešené rovnicemi

 • Kontrolní práce – 9.1 Rovnost a rovnice, 9.2 Ekvivalentní úpravy rovnic
 • 9.3 Slovní úlohy řešené rovnicemi
 • 36/1
 • 43/1, 44/2

13. Slovní úlohy řešené rovnicemi

 • 44/3–6

14. Slovní úlohy řešené rovnicemi

 • 45/7–9, 46/10

15. Slovní úlohy řešené rovnicemi

 • 46/11–13, 47/14

16. Výpočet neznámé ze vzorce

 • 9.4 Výpočet neznámé ze vzorce
 • Vzorce pro obvod a obsah trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kosočtverce, kosodélníku, lichoběžníku – vyjádření neznámých ze vzorců
 • Vzorce pro povrch a objem krychle, kvádru, pravidelného čtyřbokého hranolu – vyjádření neznámých ze vzorců

17. Výpočet neznámé ze vzorce

 • 52/1–6

18. Úlohy o pohybu

 • 9.5 Úlohy o pohybu
 • 55/1–6

19. Úlohy o pohybu

 • 58/7, 62/8–11

20. Úlohy o pohybu

 • 62/1–3, 63/4–10

21. Úlohy o pohybu

 • 63/11–13, 64/14–20

22. Nerovnosti

 • Kontrolní práce – 9.3 Slovní úlohy řešené rovnicemi, 9.4 Výpočet neznámé ze vzorce, 9.5 Úlohy o pohybu
 • 9.6 Nerovnosti
 • 66/1–3

23. Nerovnosti

 • 67/4–8

24. Intervaly

 • 9.7 Intervaly
 • 69/1, 71/2–5, 72/6–8

25. Intervaly

 • 72/9–10, 73/11–12, 75/13–17

26. Intervaly

 • 76/1–9, 77/10–16

27. Nerovnice a jejich řešení

 • 9.8 Nerovnice a jejich řešení
 • 79/1–3, 83/4, 86/5, 87/6

28. Nerovnice a jejich řešení

 • 88/7–9, 89/10, 90/11

29. Písemná práce

 • Písemná práce – 9.1 Rovnost a rovnice, 9.2 Ekvivalentní úpravy rovnic, 9.3 Slovní úlohy řešené rovnicemi, 9.4 Výpočet neznámé ze vzorce, 9.5 Úlohy o pohybu, 9.6 Nerovnosti, 9.7 Intervaly

30. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 9.1 Rovnost a rovnice, 9.2 Ekvivalentní úpravy rovnic, 9.3 Slovní úlohy řešené rovnicemi, 9.4 Výpočet neznámé ze vzorce, 9.5 Úlohy o pohybu, 9.6 Nerovnosti, 9.7 Intervaly

31. Nerovnice a jejich řešení

 • 91/12, 92/13–14
 • 92/1–3

32. Nerovnice a jejich řešení

 • 92/4–5, 93/6–9

33. Nerovnice a jejich řešení

 • 93/10–13, 94/14–16

34. 

 • Kontrolní práce – 9.6 Nerovnosti, 9.7 Intervaly, 9.8 Nerovnice a jejich řešení

35.