TERCIE | MATEMATIKA

Studijní kalendář

1. Úvod

 • Úvodní informace – obsah předmětu, povinná literatura, povinné pomůcky, podmínky klasifikace (přehled)
 • Učebna Google – pozvánka
 • Soutěž – Logická olympiáda (kategorie B)
  Registrace | 01.09.2021 – 30.09.2021
  Základní kolo | 08.10.2021 – 14.10.2021
  Krajské kolo | 05.11.2021
  Finále | 29.11.2021
 • Soutěž – Matematická olympiáda (kategorie Z8)
  Domácí kolo | 17. 1. 2022 (úlohy 1 až 3), 4. 3. 2022 (úlohy 4 až 6)
  Okresní kolo | 12. 4. 2022
 • Soutěž – Pythagoriáda (kategorie 8. ročník)
  Školní kolo | 
  Okresní kolo | 
 • Soutěž – Matematický klokan (kategorie Kadet)
  Školní, oblastní, republikové a mezinárodní kolo | 
 • Soutěž – MaSo (čtyřčlenné družstvo – součet ročníků 32)
  Republikové kolo | 

2. Rovnost a rovnice

 • 9 Rovnice a nerovnice (přehled)
 • 9.1 Rovnost a rovnice
 • 10/1, 11/2, 12/3

3. Rovnost a rovnice

 • 12/4–5, 13/6

4. Ekvivalentní úpravy rovnic 

 • 9.2 Ekvivalentní úpravy rovnic
 • 21/1–2, 22/3–4 

5. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 23/5, 24/6, 25/7

6. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 26/8, 28/9–10, 29/11

7. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 30/12–13, 33/14–15

8. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 33/1–5

9. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 33/6, 34/7–8

10. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 34/9–11

11. Ekvivalentní úpravy rovnic

 • 35/12–15

12. Slovní úlohy řešené rovnicemi

 • Kontrolní práce – 9.1 Rovnost a rovnice, 9.2 Ekvivalentní úpravy rovnic
 • 9.3 Slovní úlohy řešené rovnicemi
 • 36/1
 • 43/1, 44/2

13. Slovní úlohy řešené rovnicemi

 • 44/3–6

14. Slovní úlohy řešené rovnicemi

 • 45/7–9, 46/10

15. Slovní úlohy řešené rovnicemi

 • 46/11–13, 47/14

16. Výpočet neznámé ze vzorce

 • 9.4 Výpočet neznámé ze vzorce
 • Vzorce pro obvod a obsah trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kosočtverce, kosodélníku, lichoběžníku – vyjádření neznámých ze vzorců
 • Vzorce pro povrch a objem krychle, kvádru, pravidelného čtyřbokého hranolu – vyjádření neznámých ze vzorců

17. Výpočet neznámé ze vzorce

 • 52/1–6

18. Úlohy o pohybu

 • 9.5 Úlohy o pohybu
 • 55/1–6

19. Úlohy o pohybu

 • 58/7, 62/8–11

20. Úlohy o pohybu

 • 62/1–3, 63/4–10

21. Úlohy o pohybu

 • 63/11–13, 64/14–20

22. Nerovnosti

 • Kontrolní práce – 9.3 Slovní úlohy řešené rovnicemi, 9.4 Výpočet neznámé ze vzorce, 9.5 Úlohy o pohybu
 • 9.6 Nerovnosti
 • 66/1–3

23. Nerovnosti

 • 67/4–8

24. Intervaly

 • 9.7 Intervaly
 • 69/1, 71/2–5, 72/6–8

25. Intervaly

 • 72/9–10, 73/11–12, 75/13–17

26. Intervaly

 • 76/1–9, 77/10–16

27. Nerovnice a jejich řešení

 • 9.8 Nerovnice a jejich řešení
 • 79/1–3, 83/4, 86/5, 87/6

28. Nerovnice a jejich řešení

 • 88/7–9, 89/10, 90/11

29. Písemná práce

 • Písemná práce – 9.1 Rovnost a rovnice, 9.2 Ekvivalentní úpravy rovnic, 9.3 Slovní úlohy řešené rovnicemi, 9.4 Výpočet neznámé ze vzorce, 9.5 Úlohy o pohybu, 9.6 Nerovnosti, 9.7 Intervaly

30. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 9.1 Rovnost a rovnice, 9.2 Ekvivalentní úpravy rovnic, 9.3 Slovní úlohy řešené rovnicemi, 9.4 Výpočet neznámé ze vzorce, 9.5 Úlohy o pohybu, 9.6 Nerovnosti, 9.7 Intervaly

31. Nerovnice a jejich řešení

 • 91/12, 92/13–14
 • 92/1–3

32. Nerovnice a jejich řešení

 • 92/4–5, 93/6–9

33. Nerovnice a jejich řešení

 • 93/10–13, 94/14–16

34. Kružnice, kruh

 • Kontrolní práce – 9.6 Nerovnosti, 9.7 Intervaly, 9.8 Nerovnice a jejich řešení
 • 10 Kruhy a válce
 • 10.1 Kružnice, kruh
 • 11/1–4, 12/5–6

35. Kružnice a přímka

 • 10.2 Kružnice a přímka
 • 14/1–2, 15/3–4, 17/5–6

36. Kružnice a přímka

 • 19/7–11

37. Dvě kružnice

 • 10.3 Dvě kružnice
 • 22/1–2, 25/3–6

38. Dvě kružnice

 • 25/1–4, 26/5–12

39. Části kružnice a kruhu

 • Kontrolní práce – 10.1 Kružnice, kruh, 10.2 Kružnice a přímka, 10.3 Dvě kružnice
 • 10.4 Části kružnice a kruhu
 • 29/1–3

40. Části kružnice a kruhu

 • 30/4–7

41. Thaletova kružnice

 • 10.5 Thaletova kružnice
 • 33/1–3, 36/4–6, 37/7

42. Thaletova kružnice

 • 37/1–3, 38/4–10, 39/11–12

43. Délka kružnice

 • Kontrolní práce – 10.4 Části kružnice a kruhu, 10.5 Thaletova kružnice
 • 10.6 Délka kružnice
 • 44/1–5, 47/6–9

44. Délka kružnice

 • 48/10–13
 • 49/1–12, 50/13–22, 51/23–30

45. Obsah kruhu

 • 10.7 Obsah kruhu
 • 54/1–4, 56/5–6

46. Obsah kruhu

 • 58/7–8, 59/9–11
 • 59/1–2

47. Obsah kruhu

 • 60/3–10, 61/11–14, 62/15–19

48. Válec

 • Kontrolní práce – 10.6 Délka kružnice, 10.7 Obsah kruhu
 • 10.8 Válec
 • 64/1–2, 65/3–4, 68/5

49. Povrch válce

 • 10.9 Povrch válce
 • 70/1–2, 71/3–5

50. Povrch válce

 • 72/6, 73/7–8

51. Objem válce

 • 10.10 Objem válce
 • 75/1–3, 77/4–7

52. Objem válce

 • 78/1–9

53. Objem válce

 • 78/10, 79/11–18

54. Poměr

 • Kontrolní práce – 10.8 Válec, 10.9 Povrch válce, 10.10 Objem válce
 • 11 Úměrnosti
 • 11.1 Poměr
 • 13/1–4, 14/5–9

55. Poměr

 • 15/10–13, 16/14–16, 17/17, 19/18

56. Poměr

 • 19/19–21
 • 20/1–6

57. Poměr

 • 20/7–9, 21/10–15

58. Úměra

 • 11.2 Úměra
 • 24/1–3, 26/4–6

59. Písemná práce

 • Písemná práce – 9.8 Nerovnice a jejich řešení, 10.1 Kružnice, kruh, 10.2 Kružnice a přímka, 10.3 Dvě kružnice, 10.4 Části kružnice a kruhu, 10.5 Thaletova kružnice, 10.6 Délka kružnice, 10.7 Obsah kruhu, 10.8 Válec, 10.9 Povrch válce, 10.10 Objem válce

60. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 9.8 Nerovnice a jejich řešení, 10.1 Kružnice, kruh, 10.2 Kružnice a přímka, 10.3 Dvě kružnice, 10.4 Části kružnice a kruhu, 10.5 Thaletova kružnice, 10.6 Délka kružnice, 10.7 Obsah kruhu, 10.8 Válec, 10.9 Povrch válce, 10.10 Objem válce

61. Postupný poměr

 • 11.3 Postupný poměr
 • 29/1–5, 30/6–8

62. Postupný poměr

 • 31/9–14
 • 32/1–9, 33/10–17

63. Závislost veličin

 • Kontrolní práce – 11.1 Poměr, 11.2 Úměra, 11.3 Postupný poměr
 • 11.4 Závislost veličin
 • 39/1–3, 40/4–5

64. Přímá úměrnost

 • 11.5 Přímá úměrnost
 • 43/1–2, 44/3–4

65. Přímá úměrnost

 • 47/5–8

66. Nepřímá úměrnost

 • 11.6 Nepřímá úměrnost
 • 52/1–4

67. Nepřímá úměrnost

 • 55/5–7
 • 56/1–6

68. Nepřímá úměrnost

 • 57/7–13, 58/14–18

69. Trojčlenka

 • Kontrolní práce – 11.4 Závislost veličin, 11.5 Přímá úměrnost, 11.6 Nepřímá úměrnost
 • 11.7 Trojčlenka
 • 58/Příklad 1, 60/Příklad 2, 62/Příklad 3, 63/Příklad 4

70. Trojčlenka

 • 63/1–4, 65/5–7, 66/8

71. Trojčlenka

 • 67/1–4, 68/5–8

72. Měřítko

 • 11.8 Měřítko
 • 70/1–2, 71/3–6

73. Měřítko

 • 71/7, 72/8, 73/9–11

74. Diagramy

 • 11.9 Diagramy
 • 75/1–3, 77/4–5

75. Diagramy

 • 77/1–6, 78/7–8, 79/9–13, 80/14–15

76. Základní konstrukce

 • Kontrolní práce – 11.7 Trojčlenka, 11.8 Měřítko, 11.9 Diagramy
 • 12 Geometrické konstrukce
 • 12.1 Základní konstrukce
 • 13/1–5, 16/6–9

77. Základní konstrukce

 • 16/10, 18/11–12, 19/13, 22/14–15
 • 22/1–2, 23/3–4

78. Základní konstrukce

 • 23/5–14

79. Základní konstrukce

 • 24/15–24

80. Množiny bodů daných vlastností

 • 12.2 Množiny bodů daných vlastností
 • 28/1, 30/2, 32/3–4, 33/5, 36/6, 40/7, 42/8

81. Množiny bodů daných vlastností

 • 44/9–10, 45/11, 48/12–13
 • 48/1–5

82. Množiny bodů daných vlastností

 • 49/6–18

83. Konstrukční úlohy

 • Kontrolní práce – 12.1 Základní konstrukce, 12.2 Množiny bodů daných vlastností
 • 12.3 Konstrukční úlohy
 • 57/1–3, 59/4–5, 61/6

84. Konstrukční úlohy

 • 62/1–5, 63/6–17

85. Konstrukce trojúhelníku

 • 12.4 Konstrukce trojúhelníku
 • 69/1–3, 73/4–5

86. Konstrukce trojúhelníku

 • 73/6–8, 75/9–10

87. Konstrukce trojúhelníku

 • 76/11–12, 78/13–14
 • 78/1–2

88. Konstrukce trojúhelníku

 • 78/3–6, 79/7–13

89. Písemná práce

 • Písemná práce – 11.1 Poměr, 11.2 Úměra, 11.3 Postupný poměr, 11.4 Závislost veličin, 11.5 Přímá úměrnost, 11.6 Nepřímá úměrnost, 11.7 Trojčlenka, 11.8 Měřítko, 11.9 Diagramy, 12.1 Základní konstrukce, 12.2 Množiny bodů daných vlastností, 12.3 Konstrukční úlohy

90. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 11.1 Poměr, 11.2 Úměra, 11.3 Postupný poměr, 11.4 Závislost veličin, 11.5 Přímá úměrnost, 11.6 Nepřímá úměrnost, 11.7 Trojčlenka, 11.8 Měřítko, 11.9 Diagramy, 12.1 Základní konstrukce, 12.2 Množiny bodů daných vlastností, 12.3 Konstrukční úlohy

91. Konstrukce čtyřúhelníku

 • 12.5 Konstrukce čtyřúhelníku
 • 82/1–3, 83/4–6

92. Konstrukce čtyřúhelníku

 • 85/7–10, 87/11–12

93. Konstrukce čtyřúhelníku

 • 87/13–15
 • 87/1, 88/2–4

94. Konstrukce čtyřúhelníku

 • 88/5–14

95. Posunutí

 • Kontrolní práce – 12.3 Konstrukční úlohy, 12.4 Konstrukce trojúhelníku, 12.5 Konstrukce čtyřúhelníku
 • 12.6 Posunutí
 • 92/1, 93/2–4, 95/5–7

96. Posunutí

 • 97/8
 • 97/1, 98/2–5

97. Posunutí

 • 98/6–10, 99/11–12

98. Mocniny

 • Test – 12.6 Posunutí
 • 13 Výrazy 2
 • 13.1 Mocniny
 • 10/1–6

99. Mocniny

 • 11/7–12

100. Mnohočleny

 • 13.2 Mnohočleny
 • 12/1–6, 14/7

101. Mnohočleny

 • 14/8–9, 15/10–14

102. Mnohočleny

 • 16/1–8, 17/9–18, 18/19–23

103. Dělení mnohočlenů

 • 13.3 Dělení mnohočlenů
 • 20/1–4, 21/5–7

104. Dělení mnohočlenů

 • 27/8–10, 29/11–13

105. Dělení mnohočlenů

 • 30/1–6

106. Umocňování mnohočlenů

 • Kontrolní práce – 13.1 Mocniny, 13.2 Mnohočleny, 13.3 Dělení mnohočlenů
 • 13.4 Umocňování mnohočlenů
 • 32/1–3, 33/4, 36/5–9

107. Umocňování mnohočlenů

 • 37/10, 38/11, 40/12
 • 40/1–5

108. Umocňování mnohočlenů

 • 41/6–13, 42/14

109. Rozklad na součin

 • 13.5 Rozklad na součin
 • 44/1, 46/2–6, 49/7, 50/8, 51/9

110. Rozklad na součin

 • 52/10, 54/11–13, 56/14–15, 57/16–17

111. Rozklad na součin

 • 57/1–5, 58/6–10

112. Rozklad na součin

 • 58/11–13, 59/14–21

113. Lomené výrazy

 • Kontrolní práce – 13.4 Umocňování mnohočlenů, 13.5 Rozklad na součin
 • 13.6 Lomené výrazy
 • 63/1–3, 65/4–7

114. Lomené výrazy

 • 68/8–10, 69/11–12, 70/13, 72/14–16

115. Lomené výrazy

 • 72/17–18
 • 73/1–5

116. Lomené výrazy

 • 73/6–8, 74/9–13

117. Lomené výrazy

 • 75/14–18, 76/19–21

118. Sčítání a odčítání lomených výrazů

 • 13.7 Sčítání a odčítání lomených výrazů
 • 79/1, 80/2–4, 83/5

119. Sčítání a odčítání lomených výrazů

 • 83/6–7, 84/8
 • 84/1–2

120. Sčítání a odčítání lomených výrazů

 • 84/3–4, 85/5–7

121. Sčítání a odčítání lomených výrazů

 • 85/8–10, 86/11–12

122. Sčítání a odčítání lomených výrazů

 • 86/13–16, 87/17–18

123. Písemná práce

 • Písemná práce – 12.4 Konstrukce trojúhelníku, 12.5 Konstrukce čtyřúhelníku, 12.6 Posunutí, 13.1 Mocniny, 13.2 Mnohočleny, 13.3 Dělení mnohočlenů, 13.4 Umocňování mnohočlenů, 13.5 Rozklad na součin, 13.6 Lomené výrazy

124. Rozbor písemné práce

 • Písemná práce – 12.4 Konstrukce trojúhelníku, 12.5 Konstrukce čtyřúhelníku, 12.6 Posunutí, 13.1 Mocniny, 13.2 Mnohočleny, 13.3 Dělení mnohočlenů, 13.4 Umocňování mnohočlenů, 13.5 Rozklad na součin, 13.6 Lomené výrazy

125. Násobení a dělení lomených výrazů

 • 13.8 Násobení a dělení lomených výrazů
 • 90/1–4, 93/5

126. Násobení a dělení lomených výrazů

 • 93/6–8, 96/9–10

127. Násobení a dělení lomených výrazů

 • 96/1, 97/2–5

128. Násobení a dělení lomených výrazů

 • 97/6–7, 98/8–10

129. Násobení a dělení lomených výrazů

 • 98/11–13, 99/14–15

130. Souhrnné opakování

 • Kontrolní práce – 13.6 Lomené výrazy, 13.7 Sčítání a odčítání lomených výrazů, 13.8 Násobení a dělení lomených výrazů
 • 9 Rovnice a nerovnice
 • 102/1 – 114/101
 • 10 Kruhy a válce
 • 86/1 – 99/103

131. Souhrnné opakování

 • 11 Úměrnosti
 • 86/1 – 96/70
 • 12 Geometrické konstrukce 
 • 107/1 – 115/109

132. Souhrnné opakování

 • 13 Výrazy 2  
 • 107/1 – 120/90