OKTÁVA, ČTVRTÝ ROČNÍK | INFORMATICKÝ SEMINÁŘ | MULTIMÉDIA

Studijní kalendář

08.09.2020 | 1. Úvod

 • Úvodní informace – provozní řád učebny informatiky, obsah předmětu, doporučená literatura, povinné pomůcky, podmínky klasifikace (prezentace)
 • Seminární práce – témata, požadavky, šablona, hodnocení
 • Maturitní okruhy z informatiky – teorie, praxe
 • Učebna Google – pozvánka
 • Soutěž – Kraje pro bezpečný Internet (Soutěžní kvíz, Kvíz PLUS)
  Základní kolo | 15.09.2020 – 28.02.2021
  Krajské finále | březen 2021
  Republikové finále | březen 2021
 • Soutěž – Logická olympiáda (kategorie C)
  Registrace | 01.09.2020 – 30.09.2020
  Základní kolo | 15.10.2020 – 21.10.2020
  Krajské kolo | 06.11.2020
  Finále | 30.11.2020
 • Soutěž – Bobřík informatiky (Senior)
  Národní kolo | 18.11.2020
  Ústřední kolo | únor 2021
 • Soutěž – Mistrovství České republiky v grafických předmětech (Wordprocessing)
  zrušeno

08.09.2020 | 2. Textový editor, struktura a formátování textu

| 3. Textový editor, struktura a formátování textu

| 4. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

| 5. Tvorba sdíleného obsahu

| 6. Základy informatiky a teorie informace

| 7. Práce s tabulkou, operace s daty

| 8. Editace a plnění buněk, formátování tabulky, vizualizace dat a tvorba a editace grafů

| 9. Filtrování a řazení dat

| 10. Záznam a spuštění makra

| 11. Microsoft Visual Basic for Applications

| 12. Microsoft Visual Basic for Applications

| 13. Microsoft Visual Basic for Applications

| 14. Technické vybavení počítačů a počítačových sítí

| 15. Základní pojmy z oblasti relačních databází

| 16. Základy SQL

| 17. Návrh databází

| 18. Návrh databází

| 19. Návrh databází

| 20. Návrh databází

| 21. Návrh databází

| 22. Programové vybavení počítačů

| 23. Tvorba webu

| 24. Tvorba webu

| 25. Tvorba webu

| 26. Tvorba webu

| 27. Tvorba webu

| 28. Tvorba webu

| 29. Tvorba webu

| 30. Člověk, společnost a počítačové technologie

| 31. Seminární práce

| 32. Využívání služeb Internetu

| 33. Seminární práce

| 34. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu

| 35. Seminární práce

| 36. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia

| 37. Seminární práce

| 38. Hromadné zpracování dat a číselných údajů

| 39. Seminární práce

| 40. Algoritmizace a základy programování

| 41.

23.09.2019 – 5. Práce s tabulkou, operace s daty, 

Editace a plnění buněk, formátování tabulky

23.09.2019, 07.10.2019 – 6. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů, 
Filtrování a řazení dat

07.10.2019 – 7. Záznam a spuštění makra

07.10.2019 – 8. Microsoft Visual Basic for Applications

14.10.2019 – 9. Microsoft Visual Basic for Applications

14.10.2019 – 10. Microsoft Visual Basic for Applications

21.10.2019 – 11. Základy informatiky a teorie informace

21.10.2019 – 12. Základy informatiky a teorie informace

04.11.2019 – 13. Technické vybavení počítačů a počítačových sítí

 • 1 Základy informatiky a teorie informace – test
 • 2 Technické vybavení počítačů a počítačových sítí – pracovní list (zadánířešení)

04.11.2019 – 14. Technické vybavení počítačů a počítačových sítí

 • 2 Technické vybavení počítačů a počítačových sítí – pracovní list (zadánířešení)

11.11.2019 – 12.35

11.11.2019 – 15. Programové vybavení počítačů

 • 2 Technické vybavení počítačů a počítačových sítí – test
 • 3 Programové vybavení počítačů – pracovní list (zadánířešení)

18.11.2019 – 16. Programové vybavení počítačů

18.11.2019 – 17. Člověk, společnost a počítačové technologie

 • 3 Programové vybavení počítačů – test
 • 4 Člověk, společnost a počítačové technologie – pracovní list (zadání, řešení)

25.11.2019 – 18. Člověk, společnost a počítačové technologie

 • 4 Člověk, společnost a počítačové technologie – pracovní list (zadání, řešení)

25.11.2019 – 19. Využívání služeb Internetu

 • 4 Člověk, společnost a počítačové technologie – test
 • 5 Využívání služeb Internetu – pracovní list (zadání, řešení)

09.12.2019 – 20. Využívání služeb Internetu

09.12.2019 – 21. Základní pojmy z oblasti relačních databází

 • 5 Využívání služeb Internetu – test
 • 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází – samostatná práce 01

06.01.2020 – 22. Základy SQL

06.01.2020 – 23. Návrh databází

13.01.2020 – 24. Návrh databází

13.01.2020 – 25. Návrh databází

20.01.2020 – 26. Návrh databází

20.01.2020 – 27. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu

 • 6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu – pracovní list (zadání, řešení)

27.01.2020 – 28. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu

 • 6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu – pracovní list (zadání, řešení)

27.01.2020 – 29. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia

 • 6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu – test
 • 7 Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia – pracovní list (zadání, řešení)

03.02.2020 – 12.35

03.02.2020 – 30. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia

 • 7 Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia – pracovní list (zadání, řešení)

17.02.2020 – 31. Tvorba webu

17.02.2020 – 32. Tvorba webu

24.02.2020 – 33. Tvorba webu

24.02.2020 – 34. Tvorba webu

02.03.2020 – 35. Tvorba webu

02.03.2020 – 36. Tvorba webu

09.03.2020 – 37. Hromadné zpracování dat a číselných údajů

 • 8 Hromadné zpracování dat a číselných údajů – pracovní list (zadání, řešení)

09.03.2020 – 38. Hromadné zpracování dat a číselných údajů

 • 8 Hromadné zpracování dat a číselných údajů – pracovní list (zadání, řešení)

ONLINE VÝUKA – 39. Algoritmizace a základy programování

 • 8 Hromadné zpracování dat a číselných údajů – test
 • 9 Algoritmizace a základy programování – pracovní list (zadání, řešení)

ONLINE VÝUKA – 40. Algoritmizace a základy programování

ONLINE VÝUKA – 41. Video

ONLINE VÝUKA – 42. Video

 – 43. Video

 – 44. Video

 – 45. Video

 – 46. Video

 – 47. Video

 – 48. Audio

 – 49. Audio

 – 50. Sociální sítě

 – 51. Opakování

 – 52. Opakování