SEPTIMA, TŘETÍ ROČNÍK

IS/2L Multimédia

09.09.2019 – 1. Úvod

09.09.2019 – 2. Textový editor, struktura a formátování textu

16.09.2019 – 3. Textový editor, struktura a formátování textu

16.09.2019 – 4. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

23.09.2019 – 5. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

23.09.2019 – 6. Tvorba sdíleného obsahu

  • 6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu – projekt

30.09.2019, 07.10.2019 – 7. Práce s tabulkou, operace s daty,
Editace a plnění buněk, formátování tabulky

07.10.2019 – 8. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů,
Filtrování a řazení dat

07.10.2019, 14.10.2019 – 9. Záznam a spuštění makra

14.10.2019 – 10. Microsoft Visual Basic for Applications

14.10.2019, 21.10.2019 – 11. Microsoft Visual Basic for Applications

21.10.2019 – 12. Microsoft Visual Basic for Applications

21.10.2019, 04.11.2019 – 13. Microsoft Visual Basic for Applications

  • 8.1 Tabulkový procesor – projekt

04.11.2019 – 14. Microsoft Visual Basic for Applications

  • 8.1 Tabulkový procesor – projekt

04.11.2019, 11.11.2019 – 15. Využívaní webových aplikací a sociálních sítí

11.11.2019 – 16. Využívaní webových aplikací a sociálních sítí

11.11.2019 – 8.10 

18.11.2019 – 17. Využívaní webových aplikací a sociálních sítí

18.11.2019 – 18. Využívaní webových aplikací a sociálních sítí

25.11.2019 – 19. Využívaní webových aplikací a sociálních sítí

25.11.2019 – 20. Využívaní webových aplikací a sociálních sítí

09.12.2019 – 21. Využívaní webových aplikací a sociálních sítí

09.12.2019 – 22. Využívaní webových aplikací a sociálních sítí

16.12.2019 – 23. Využívaní webových aplikací a sociálních sítí

16.12.2019 – 24. Využívaní webových aplikací a sociálních sítí

06.01.2020 – 25. Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky

06.01.2020 – 26. Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití

13.01.2020 – 27. Práce s rastrovou grafikou

13.01.2020 – 28. Práce s rastrovou grafikou

20.01.2020 – 29. Práce s rastrovou grafikou

20.01.2020 – 30. Práce s rastrovou grafikou

27.01.2020 – 31. Práce s rastrovou grafikou

  • 7.3 Práce s rastrovou grafikou – projekt
  • 7.3 Práce s rastrovou grafikou (GIMP) – přehled

27.01.2020 – 32. Práce s rastrovou grafikou

  • 7.3 Práce s rastrovou grafikou – projekt

03.02.2020 – 7.20

03.02.2020 – 33. Práce s vektorovou grafikou

17.02.2020 – 34. Práce s vektorovou grafikou

17.02.2020 – 35. Práce s vektorovou grafikou

  • 7.4 Práce s vektorovou grafikou – projekt

24.02.2020 – 36. Práce s vektorovou grafikou

  • 7.4 Práce s vektorovou grafikou – projekt

24.02.2020 – 37. Programovací jazyk a vývojové prostředí

02.03.2020 – 38. Programovací jazyk a vývojové prostředí

02.03.2020 – 39. Ovládací prvky

09.03.2020 – 40. Ovládací prvky

09.03.2020 – 41. Události

ONLINE VÝUKA – 42. Události

ONLINE VÝUKA – 43. Přiřazovací příkaz

ONLINE VÝUKA – 44. Přiřazovací příkaz

ONLINE VÝUKA – 45. Typy a proměnné

ONLINE VÝUKA – 46. Typy a proměnné

 – 47. Video

 – 48. Video

 – 49. Video

 – 50. Video

 – 51. Video

 – 52. Video

 – 53. Video

 – 54. Video

 – 55. Video

 – 56. Audio

 – 57. Audio

 – 58. Audio

 – 59. Audio

 – 60. Audio

 – 61. Audio

 – 62. Audio

 – 63. Audio

 – 64. Audio

 – 65. Sociální sítě

 – 66. Sociální sítě

 – 67. Opakování

 – 68. Opakování