OKTÁVA, ČTVRTÝ ROČNÍK | INFORMATICKÝ SEMINÁŘ | MULTIMÉDIA

Studijní kalendář

08.09.2020 | 1. Úvod

08.09.2020 | 2. Textový editor, struktura a formátování textu

15.09.2020 | 3. Textový editor, struktura a formátování textu

15.09.2020 | 4. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

22.09.2020 | 5. Tvorba sdíleného obsahu

22.09.2020 | 6. Základy informatiky a teorie informace

 • 1 Základy informatiky a teorie informace – pracovní list (zadání, řešení)

29.09.2020 | 7. Práce s tabulkou, operace s daty

29.09.2020 | 8. Editace a plnění buněk, formátování tabulky, vizualizace dat a tvorba a editace grafů

06.10.2020 | 9. Filtrování a řazení dat

06.10.2020 | 10. Záznam a spuštění makra

13.10.2020 | 11. Microsoft Visual Basic for Applications

13.10.2020 | 12. Microsoft Visual Basic for Applications

20.10.2020 | 13. Microsoft Visual Basic for Applications

20.10.2020 | 14. Technické vybavení počítačů a počítačových sítí

 • 2 Technické vybavení počítačů a počítačových sítí – pracovní list (zadání, řešení)

| 15. Základní pojmy z oblasti relačních databází

 • 2 Technické vybavení počítačů a počítačových sítí – test
 • 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází – samostatná práce 01

| 16. Základy SQL

 • 8.2.2 Základy SQL – samostatná práce 01, přehled

| 17. Návrh databází

 • 8.2.3 Návrh databází – samostatná práce 01 (soubory)

| 18. Návrh databází

 • 8.2.3 Návrh databází – samostatná práce 02 (soubory)

| 19. Návrh databází

 • 8.2.3 Návrh databází – samostatná práce 03 (soubory)

| 20. Návrh databází

 • 8.2.3 Návrh databází – samostatná práce 04 (soubory)

| 21. Návrh databází

 • 8.2.3 Návrh databází – samostatná práce 05 (soubory)

| 22. Programové vybavení počítačů


| 23. Tvorba webu


| 24. Tvorba webu


| 25. Tvorba webu


| 26. Tvorba webu


| 27. Tvorba webu


| 28. Tvorba webu


| 29. Tvorba webu


| 30. Člověk, společnost a počítačové technologie


| 31. Seminární práce

| 32. Využívání služeb Internetu


| 33. Seminární práce

| 34. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu


| 35. Seminární práce

| 36. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia


| 37. Seminární práce

| 38. Hromadné zpracování dat a číselných údajů


| 39. Seminární práce

| 40. Algoritmizace a základy programování


| 41. 

| 42. 

| 43. 

| 44. 

| 45. 

| 46. 

| 47. 

| 48. 

| 49.

| 50.

| 51. 

23.09.2019 – 5. Práce s tabulkou, operace s daty, Editace a plnění buněk, formátování tabulky

23.09.2019, 07.10.2019 – 6. Vizualizace dat a tvorba a editace grafů, 
Filtrování a řazení dat

07.10.2019 – 7. Záznam a spuštění makra

07.10.2019 – 8. Microsoft Visual Basic for Applications

14.10.2019 – 9. Microsoft Visual Basic for Applications

14.10.2019 – 10. Microsoft Visual Basic for Applications

21.10.2019 – 11. Základy informatiky a teorie informace

21.10.2019 – 12. Základy informatiky a teorie informace

04.11.2019 – 13. Technické vybavení počítačů a počítačových sítí

 • 1 Základy informatiky a teorie informace – test
 • 2 Technické vybavení počítačů a počítačových sítí – pracovní list (zadánířešení)

04.11.2019 – 14. Technické vybavení počítačů a počítačových sítí

 • 2 Technické vybavení počítačů a počítačových sítí – pracovní list (zadánířešení)

11.11.2019 – 12.35

11.11.2019 – 15. Programové vybavení počítačů

 • 2 Technické vybavení počítačů a počítačových sítí – test
 • 3 Programové vybavení počítačů – pracovní list (zadánířešení)

18.11.2019 – 16. Programové vybavení počítačů

18.11.2019 – 17. Člověk, společnost a počítačové technologie

 • 3 Programové vybavení počítačů – test
 • 4 Člověk, společnost a počítačové technologie – pracovní list (zadání, řešení)

25.11.2019 – 18. Člověk, společnost a počítačové technologie

 • 4 Člověk, společnost a počítačové technologie – pracovní list (zadání, řešení)

25.11.2019 – 19. Využívání služeb Internetu

 • 4 Člověk, společnost a počítačové technologie – test
 • 5 Využívání služeb Internetu – pracovní list (zadání, řešení)

09.12.2019 – 20. Využívání služeb Internetu

09.12.2019 – 21. Základní pojmy z oblasti relačních databází

 • 5 Využívání služeb Internetu – test
 • 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází – samostatná práce 01

06.01.2020 – 22. Základy SQL

06.01.2020 – 23. Návrh databází

13.01.2020 – 24. Návrh databází

13.01.2020 – 25. Návrh databází

20.01.2020 – 26. Návrh databází

20.01.2020 – 27. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu

 • 6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu – pracovní list (zadání, řešení)

27.01.2020 – 28. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu

 • 6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu – pracovní list (zadání, řešení)

27.01.2020 – 29. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia

 • 6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu – test 
 • 7 Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia – pracovní list (zadání, řešení)

03.02.2020 – 12.35

03.02.2020 – 30. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia

 • 7 Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia – pracovní list (zadání, řešení)

17.02.2020 – 31. Tvorba webu

 • 7 Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia – test

17.02.2020 – 32. Tvorba webu

24.02.2020 – 33. Tvorba webu

24.02.2020 – 34. Tvorba webu

02.03.2020 – 35. Tvorba webu

02.03.2020 – 36. Tvorba webu

09.03.2020 – 37. Hromadné zpracování dat a číselných údajů

 • 8 Hromadné zpracování dat a číselných údajů – pracovní list (zadání, řešení)

09.03.2020 – 38. Hromadné zpracování dat a číselných údajů

 • 8 Hromadné zpracování dat a číselných údajů – pracovní list (zadání, řešení)

ONLINE VÝUKA – 39. Algoritmizace a základy programování

 • 8 Hromadné zpracování dat a číselných údajů – test
 • 9 Algoritmizace a základy programování – pracovní list (zadání, řešení)

ONLINE VÝUKA – 40. Algoritmizace a základy programování

ONLINE VÝUKA – 41. Animace a pohyb

 • 9 Algoritmizace a základy programování – test

ONLINE VÝUKA – 42. Animace a pohyb

 – 43. Myš a klávesnice

 – 44. Myš a klávesnice

 – 45. Pole

 • 9.4.14 Pole – prezentace (cvičení)

 – 46. Pole

 • 9.4.14 Pole – prezentace (cvičení)

 – 47. Pokročilé cykly

 • 9.4.15 Pokročilé cykly – prezentace (cvičení)

 – 48. Pokročilé cykly

 • 9.4.15 Pokročilé cykly – prezentace (cvičení)

 – 49. Soubory

 • 9.4.16 Soubory – prezentace (cvičení)

 – 50. Soubory

 • 9.4.16 Soubory – prezentace (cvičení)

 – 51. Opakování

 – 52. Opakování