VII.A

Třídní informace

1. 9. 2021 8.20 | 1. Zahájení školního roku 2021–2022

  • Certifikáty o provedené vakcinaci (aplikace Tečka
  • Testování na přítomnost SARS-CoV-2 (1. 9. 2021, 6. 9. 2021, 9. 9. 2021)
  • Aktualizace kontaktů na žáky a zákonné zástupce (telefon, email)
  • Rozvrh hodin, šatní skříňky, třídní služba, dojíždějící, zasedací pořádek
  • Školní řád (dodatek školního řádu)
  • BOZ, PO a evakuační řád gymnázia

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.